دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 42، زمستان 1400، صفحه 1-300 

مقاله پژوهشی

1. الگوی اثر سطح رقابتی بورس اوراق بهادار بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه

صفحه 1-32

10.22051/jera.2018.20118.2018

بشیر شکاری؛ رضوان حجازی؛ قدرت الله طالبنیا؛ حمیدرضا وکیلی فرد


7. عوامل مؤثر بر عدم پذیرش صاحبکار توسط مؤسسات حسابرسی

صفحه 151-168

10.22051/jera.2021.35687.2841

فخرالدین محمدرضایی؛ امید فرجی؛ سیدمحمد علوی نسب؛ شیوا مصلی نژاد