نشریه علمی"پژوهش های تجربی حسابداری"

 

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.

 

دسترسی به مقالات این فصلنامه آزاد می باشد

دسترسی به مقالات این سایت آزاد

 

هزینه دریافت مقاله: 1500000 ریال که بعد از تایید مقاله برای ارسال به داوری اخذ می‌شود؛

 هزینه چاپ مقاله: 1500000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود؛

 

 

  • کشور محل چاپ: ایران
  • ناشر: انتشارات دانشگاه الزهرا
  • نوع نشریه: نشریه علمی
  • فرمت: چاپی و الکترونیکی
  •   زبان: دو زبانه: فارسی(چکیده و منابع مقالات انگلیسی)؛
  • قابل دسترسی ازmagiran, noormags ,SID ISC، google sch

olar، civilicaپرتال جامع علوم انسانی، پایگاه بین المللی DOAJ

  •   متوسط زمان داوری مقالات: 16 هفته؛ 
  • نوع داوریفرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناس و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیقی
  • سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده میشود؛
  • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

 

 

 

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

 

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

ضریب تأثیر IF این نشریه در ISC  :   

0/475

شماره جاری: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، بهار 1399، صفحه 1-400 (پیاپی 35) 

1. بررسی تأثیر ارتباطات مؤثر و مشارکت بر کاهش انحرافات و فساد کاری حسابرسان

صفحه 1-21

محسن اکبری؛ غلامرضا محفوظی؛ رضوان هوشمند؛ یعقوب ممبینی


3. بررسی عوامل رفتاری مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت

صفحه 53-76

مرتضی بیات؛ محمد نوروزی؛ زهرا میر اشرفی؛ علی اکبر پورموسی


4. آینده پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر آموزش و پژوهش

صفحه 77-96

جعفر باباجانی؛ وجه ا... قربانی‌زاده؛ عبدالخالق خنکا


8. حساب‌شویی و ناتوانی مالی

صفحه 159-178

بهروز قربانی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید؛ علیرضا مرادی