دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تابستان 1392 (پیاپی 8) 
3. پایداری و ارزشیابی اقلام غیرعملیاتی

صفحه 43-58

10.22051/jera.2013.582

کاوه مهرانی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ مصطفی احمد خان بیگی


7. بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه

صفحه 125-146

10.22051/jera.2013.576

محمد حسین ستایش؛ محمد جواد غفاری؛ ناصر رستم زاده