پایداری و ارزشیابی اقلام غیرعملیاتی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه به بررسی پایداری اقلام غیرعملیاتی و واکنش بازار به این پایداری می‌پردازد. افزایش تکرارپذیری اقلامی که به طور پیش فرض غیر‌مکرر هستند، شاید بیانگر نگرش مدیریت در تغییر یا جابه‌جایی هزینه‌های مکرر در یک طبقه ی زودگذر باشد؛ یا ممکن است نشانگر یک عامل محیطی باشد که در آن این اقلام به طور طبیعی با تکرارپذیری بالایی رخ می‌دهند. در هر صورت هر یک از این دو وضعیت بیان می‌کند که تکرارپذیر بودن این اقلام دارای ملاحظات آتی است و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در صورت پی بردن به این تکرارپذیری، آن را در ارزش‌گذاری خود وارد کنند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی، اقلام غیر عملیاتی دارای ثبات و پایداری هستند اما بازار به این پایداری واکنش نشان نمی دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persistence and Valuation of Non-Operating Items

نویسندگان [English]

  • Kaveh Mehrani
  • Ebrahim Ebrahimi
  • Mostafa Ahmad Khanbeigi
چکیده [English]

   Abstract   This study addresses persistence of non-operating items and market reaction to them. The increasing of concurring of items that presumed non-concurrent, may imply to management view to change or move concurrent expenses in temporary items; or indicate an environmental factor where naturally these items are occurring frequently. However each scenario indicates that concurring of items have valuation implications for investors. The results of this study indicate that in sample companies, non-operating items are persistent, but the market doesn't reaction to it.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persistence
  • Non
  • Operating Items
  • Concurrent