بررسی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مربوط بودن و سودمند بودن اطلاعات حسابداری می‌تواند توسط ارتباط هم‌زمان میان اطلاعات حسابداری، انواع بازده سهام و ارزش بازار اندازه‌گیری شود. این موضوع، مبنای فعالیت‌هایی است که در زمینه‌ی بررسی ارتباط ارزشی صورت گرفته است.
مساله‌ی اصلی در این پژوهش آن است که آیا میان اطلاعات سودهرسهم شرکت‌ها و انواع بازده سهام آنها رابطه وجود دارد یا خیر؟ بدین منظور، نمونه‏ای مشتمل بر 155 شرکت از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1380 تا 1388 انتخاب شده است.
در این پژوهش ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری با استفاده از الگوهای مبتنی بر قیمت و الگوهای مبتنی بر بازده مورد تحلیل قرار می‌گیرد. بازده‌های سهام هم به صورت انباشته و هم به صورت خریدونگهداری محاسبه می‌شوند. نتایج به دست آمده از مدل‌های بازده، نشان‌گر وجود رابطه‌ای مثبت میان اطلاعات سودهرسهم با انواع بازده سهام می‌باشد و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری را تایید می‌کند. نتایج حاصل از مدل قیمت، نشان‌گر ارتباط مثبت میان سودهرسهم دوره‌ی جاری و ارزش دفتری سهام با ارزش بازار سهام است. همچنین مدل قیمت، ارتباط ارزشی بسیار بیشتری نسبت به مدل‌های بازده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Value Relevance of Accounting Information in the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Naser Izadinia
  • Valiollah Amini
  • Hamed Rabiee
چکیده [English]

Relevance and usefulness of accounting information can be measured by simultaneous relation among accounting information, stock returns and market capitalization. This Subject is a basis for the activities in the field of “Value Relevance”.
The main purpose of this research is to examine any relation between earnings per share data and stock returns of the companies. To do this, a sample 155 companies listed in Tehran Stock Exchange over the years 1380 to 1388 has been used.
This research analyzes the value relevance of accounting information, using the price based models and return based models. In this regard, the both cumulative and buy and hold forms of stock returns are calculated. The results from the return based models show a positive and significant relation between stock returns and earnings per share information, and also confirm the value relevance of accounting information. The results from price based models show a positive and significant relation between current period earnings per share and book value per share, and market value per share. The price based model has much more value relevance than the return based models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Relevance
  • Earnings per Share
  • Cumulative Return
  • Buy and Hold Return