دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 43، بهار 1401، صفحه 1-295 
7. واکنش بازار سرمایه به تخصص ‌حسابرسان

صفحه 173-194

10.22051/jera.2021.38053.2942

هانیه حکمت؛ وحید حیدرزاده خلیفه کندی؛ شکوفه علیزاده