واکنش بازار سرمایه به تخصص ‌حسابرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه حسابرسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

چکیده

فعالان بازار سرمایه در تصمیمات خود به‌گونه‌ای ویژه به اطلاعات حسابرسی شده اتکا می‏کنند و حسابرسی راه‌کاری سودمند جهت برون‌رفت از مسئله‌ی نمایندگی میان مدیران و سهامداران به شمار می‌رود. با در نظر گرفتن میزان اعتمادی که کیفیت حسابرسی نسبت به اطلاعات مالی به وجود می‌آورد، انتظار می‏رود بازار سرمایه واکنش مثبتی نسبت به بکار گرفتن حسابرسان با تخصص بالا نشان دهد. هدف این پژوهش، بررسی چگونگی واکنش بازار سرمایه به تخصص حسابرسان است. یافته‏های حاصل از الگوهای رگرسیونی بر نمونه‏ای متشکل از 120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۵ ساله‌ی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که در شرکت‌هایی که حسابرسان از تخصص بالاتری برخوردارند، درآمد تأثیر بیشتری بر قیمت سهام دارد. تخصص بالای حسابرسان با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی، شرکت را به بهترین نحو راهبری و کنترل می‌کند. نتایج نشان می‌دهد واکنش بازار به انتخاب حسابرسان با تخصص بالاتر، مثبت است. بازار سرمایه معتقد است که به کار گرفتن حسابرسان با تخصص بالاتر باعث افزایش محتوای اطلاعاتی سود،کاهش بازده غیرعادی شده و تأثیر مثبت معناداری بر دیدگاه اعتباردهندگان در خصوص اعطای تسهیلات، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و ارزیابی پایین ریسک نکول مطالبات دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capital Market Reaction to Auditors' Expertise

نویسندگان [English]

  • Hanieh Hekmat 1
  • Vahid Heydarzadeh Khalife Kandi 2
  • shokoufeh alizadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 M.Sc., Department of Auditing., Payame Noor University, Tehran, Iran
3 M.Sc. Department Accounting, Faculty of Social Science and Economic, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Capital market participants rely merely on audited financial information for their decision-making. Auditing is a helpful solution for agency problems among managers and shareholders. Regarding the trust gained by audit quality on financial information, it is expected that the capital market has a positive reaction toward hiring highly qualified auditors. This study is aimed to investigate the reaction of capital market to the expertise of auditors. The sample consists of 120 firms listed in Tehran Stock Exchange from 2016 to 2020. Findings resulted from regression models show that in firms with highly qualified auditors, the firm income have a more significant impact on stock prices. High expertise of auditors, which reduces information asymmetry and agency problems, may help govern and control a firm in the best way. The results show that the market reaction to selection of a more specialized auditor is positive. Iranian capital market believes that exploiting highly specialized auditors may result in increase of information relevance, decrease of abnormal returns, positive effects on a firm creditors’ viewpoint toward lending, attracting investor confidence, and low assessment of financing risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • auditors' expertise
  • capital market reaction
  • auditors' change
  • debt commitment
آذین فر، کاوه؛ قدرتی زرام، عباس؛ تیمور پور، سهیلا؛ نوروزی، محمد. (۱۳۹۹).کیفیت حسابرسی، سیاست چرخش مؤسسات حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرس: رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری. مجله دانش حسابرسی، ۱۹، ۲۹۰-275.
بهبهانی نیا، پریسا سادات؛ ولی زاده لاریجانی، اعظم. (۱۳۹۹). تأثیر طبقه مؤسسات حسابرسی معتمد برگزارشگری مالی صاحب‌کاران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 10(37)، 218-187.
بهار مقدم، مهدی؛ جوکار، حسین. (۱۳۹۷). اثر تعدیل‌کنندگی کیفیت حسابرسی بر تمایلات سرمایه‌گذاران در قیمت‌گذاری سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی، ۱۴(۵۷)، 146 – 123.
خوش کار، فرزین.(1394). بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر میزان دریافت تسهیلات دریافتی از بانک ها مطالعه موردی بانک رفاه.کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری. https://civilica.com/doc/437093/.
خانی، ذبیح‌الله؛ رجب دری، حسن؛، صدری، ندا. (۱۳۸۹). رابطه کیفیت حسابرسی (اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس) و حق‌الزحمه غیرعادی حسابرس با اظهارنظر حسابرسی نسبت به تداوم فعالیت. دانش حسابرسی، ۲۰(۷۹)، 152 – 138.
رستگاری، نجمه؛ مهدوی، غلامحسین. (۱۳۹۹) تخصص حسابرس در صنعت و ساختار بازار حسابرسی، مجله دانش حسابداری، ۱۱(۴)، 128 – 97.
 عباس زاده، محمدرضا؛ نصیر زاده، فرزانه؛ پور حسینی، حصار. (۱۳۸۹). بررسی رابطه بین نوسان پذیری سود و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، ۱0(87)، 156 - 139.
مهرآور، مهدی؛ کارگر، حامد.(1398). بررسی ارتباط بین تغییر حسابرس و هزینه تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش همسان سازی. اولین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه شیراز. https://civilica.com/doc/938553/.
مشایخی، بیتا؛ عمران، حامد؛ آخوندی، امیر. (۱۳۹۷). تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی: نقش استراتژی صاحب‌کار. پژوهش‌های تجربی حسابداری، ۳، ۱۲۵- 105.
واعظ، سید علی رمضان؛ احمدی، محمد؛ رشیدی باغی، محسن. (۱۳۹۳). تأثیر کیفیت حسابرسی بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های بورسی. مجله دانش حسابداری مالی، 1، 108- 87 .
 ودیعی، محمدحسین؛ کاردان، بهزاد؛ هوشمند زعفرانیه، رحمت اله. (۱۳۹۷). اثر کیفیت حسابرسی بر میزان خطای سود پیش‌بینی‌شده واحدهای تجاری: معیار رتبه‌بندی حسابرسی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، ۲۸، ۱۵۲-۱۳۵.
هاشمی نیا، سید مرتضی؛ حیرانی، فروغ.(1399). تاثیر چرخش اجباری حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت. https://civilica.com/doc/1025677.
Abaszadeh, M. , Nasirzadeh, F. & Poorhoseini, H. (2020). Earnings Volatility and Audit Fee In TSE. Journal of Audit Science, 20 (78): 392-419. (In Persian)
Azinfar, K. , Godrqtizovarm, A. , Teimorpor, S. & Norozi, M. (2019). The Effect of Mandatory Audit Firm Rotation on Audit Quality and Audit Fees. Journal of Audit Science, 19 (77): 275-290. (In Persian)
Behbahani Nia, P. , Valizadeh Larijani, Azam.(2020). The effect of the level of trusted auditing firms on the financial reporting of employers. Empirical Accounting Research. 10(37): 187-212.)In Persian)
Baharmoghadam, M. , jokar, H.(2018).The Effect of Moferting Audit Quality on Investor Sentiment in  Stock Printing. Journal of Management and Accounting .14(56): 123-147. (In Persian)
Ball, R., Jayaraman, L. & Shivakumar, S. (2012). Audited financial reporting and voluntary disclosure as complements: A test of the confirmation hypothesis.Journal of accounting and economics, 53. 136-166.
Blackwell, D., W. T. R. Noland, & D. B. Winters. (1998). The value of auditor assurance: Evidence from loan pricing. Journal of Accounting Research. 36(1), 57-70.
Chambers, D. & Payne, J. (2008). Audit Quality and Accrual Reliability: Evidence from the Pre-and Post-Sarbanes-Oxley Periods. http://ssrn.Com/ abstract=1136787 .
Charl de Villiers, David Hayb, & Zhizi (Janice) Zhang. (2014). Audit fee stickiness. http://ssrn.com/abstract=1771045.
Choi, J. H. , Doogar, R. K., & Ganguly, A. R. (2014). The riskiness of large audit firm client portfolios and changes in audit liability regimes: Evidence from theU.S. audit market. Contemporary Accounting Research, 21(4), 747-785.
Dias Duartea, Fábio. Paula Matias Gamaa, Ana . & Paulo Esperanc¸ José .(2017). Collateral-based in SME lending: The role of business collateral and personal collateral in less-developed countries. Research in International Business and Finance, 39 , 406 - 422.
Dahlquist, M. & Robertson, G. (2001). Direct foreign ownership, institutional investors, and firm characteristics. Journal of Financial Economics, 59, 413-440.
Donovan. J., McMartin, A. S. & Phillips, M. (2019). Does Recognition versus Disclosure Affect Debt Contract Design. Evidence from SFAS 158.
Francis, J. R. & Wang, W. (2020). Common Auditors and Private bank loans. Contemporary Accounting.Journal of practice& theory, 30(2), 125-152
Goodwin, J. & D. Wu. (2014). Is the effect of industry expertise on audit pricing an office-level or a partner-level phenomenon? Review of Accounting Studies,19 (4), 153-178.
Gul, F. A., D. Wu, & Z. Yang. (2013). Do individual auditors affect audit quality, evidence from archival data. The Accounting Review, 88 (6), 199–223.
Hay. D & Knechel, W. R. (2010). The Effects of Advertising and Solicitation on Audit Fees. Journal of Accounting and Public Policy, 29(1), 60-81.
Hasheminia, Seyed Morteza., Hirani, Forough.(2020). The effect of the auditors mandatory turnover and the size of the audit firm on the audit quality of companies listed on the Tehran Stock Exchange. First Accounting and Management Conference.( In Persian)
Hurley, P.J., & Mayhew, B. W. (2019). Market reactions to a high-quality auditor and managerial preference for audit quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 38(4), 131-149.
Johnstone, K. M. , Bedard, J. C. , & Ettredge, M. L. (2004). The Effect of Competitive Bidding on Engagement Planning and Pricing. Contemporary Accounting Research, 21(1), 25-53.
Jones, J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, 29, 193-228.
Khoshkar, Farzin.(2015) . The effect of audit quality on the amount received from banks Banking case study. International Conference on New Research in Management, Economics and Accounting. ( In Persian)
Keller, G., & Warrack, B. (2003). Statistics for management and economics (6th ed.). Pacific Grove, CA: Duxbury Press.
Knechel, W. R. , V. Naiker, & G. Pacheco. (2007). Does auditor industry specialization matter, evidence from market reaction to auditor switches. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 26 (1), 19-45.
Knechel, W. , R., G. V. Krishnan, M. Pevzner, L. B. Shefchik, & U.K. Velury. (2013) audit quality: insights from the academic literature, auditing. Journal of practice & theory, 32, 385-421.
Khani, Z.,Rajabdari, H . & Sadri,. (2020). Does Audit Quality Mediate the Effect Auditor Tenure, Abnormal Audit and auditor Reputation on  Giving Going Concern? Journal of Audit Science, 20(79): 241-259. (In Persian).
Lee, B. & Roden, D. (2007). Have the Big accounting firms lost their audit quality advantage: evidence from the returns earnings relation. Journal of Forensic Accounting, 64(1), 66-73.
Lee, K.K., Levine, C.B. (2020). Audit partner identification and audit quality. Review of Accounting Studies, 25, 778-809.
Mehravar, Mehdi & Kargar, Hamed.(2019). Investigating the relationship between auditor change and financing in companies listed on the Tehran Stock Exchange using matching method, first national conference on humanities and development, shiraz. https://civilica.com/doc/938553. (In Persian)
Mashayekhi, Bita; Imran, Hamed; Akhundi Amir. (2016). Specialization of the audit partner in the industry and audit quality: the role of the employer strategy. Empirical Accounting Research, 3, 105-125.)In Persian)
Minnis, M. (2011). The value of financial statement verification in debt financing: Evidence from private U.S. firms. Journal of Accounting Research, 49 (2), 457-506.
Nichols, D. R., D. B. Smith. (1990). The market for audit services. Journal of accounting and economics, 12(2), 281-308.
Rastegari, Najmeh; Mahdavi, GholamHossein (2020). Auditor Specialization in industry and auditing market analysis, journal of Accounting Knowledge, 11(4), 97_128.
Taylor, Mark H, D. T. Simon, & F. Greg Burton. (1999). A Survey of Audit Service Pricing in South Korea. Research in Accounting Regulation, 13, 201-207.
Teoh, S. H., & T. J. Wong. (1993). Perceived auditor quality and the earnings response coefficient. The Accounting Review, 68 (2), 346-366.
Titman, S., & B. Trueman. (1986). Information quality and the value of new issues. Journal of Accounting and Economics, 8 (2), 199-229.
U.S. Senate. (1977). Subcommittee on Reports, Accounting and Management of the Commission on Government Operations. The Accounting Establishment: A Staff Study. Washington DC. Government Printing Office.
Vadiee, M. , Kardan, B. , & Houahmand Zaferanire, R.(2018).Audit Quality and Earning Forecast Error: As an Auditor Ranking Criterion. Empirical  Research in Accounting, 8(2): 135-152. (In Persian).
Watts, R. L. & J. L. Zimmerman. (1986). Positive Accounting Theory.Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc.