دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1390 
1. محتوای اطلاعاتی سود خالص و تعدیل قیمت سهام

صفحه 7-19

سیده سمیه موسوی؛ سید حسین علوی طبری


2. عوامل مؤثر در تعیین وجه نقد شرکت‌ها

صفحه 21-37

بهرام محسنی؛ جعفر باباجانی؛ قاسم بولو


6. کارت ارزیابی متوازن و اندازه‌گیری عملکرد

صفحه 101-121

محمدرضا شوروزی؛ محسن مرادی؛ مهدی قمیان


7. سودمندی متغیرهای کلان اقتصادی در پیش‌بینی ریسک شرکت‌ها

صفحه 123-144

محمدحسین ستایش؛ مریم گل محمدی؛ اصغر قربانی