تأثیر انجام خدمات حسابداری، مدیریتی و مشاوره‌ای، همراه با خدمات حسابرسی، بر استقلال حسابرس

نویسندگان

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

در عصر حاضر، توجه روزافزون شرکت‌ها‌ به انجام خدمات غیرحسابرسی‌، مزایای اقتصادی قابل توجهی دارد. این امر باعث شده است مؤسسه‌های حسابرسی، علاوه بر عرضه خدمات حسابرسی، به انجام خدمات غیرحسابرسی نیز متمایل شوند. از آنجا که ارائه خدمات غیرحسابرسی، حسابرس را از نظر مالی به صاحب‌کار وابسته می‌‌کند، آیا انجام آن همراه با خدمات حسابرسی ممکن است تهدیدی برای استقلال حسابرس محسوب شود؟ در این تحقیق‌، تأثیر انجام همزمان خدمات حسابداری‌، مشاوره‌ای و مدیریتی، ‌همراه با خدمات حسابرسی، بر استقلال حسابرس بررسی خواهد شد.
جامعه آماری این تحقیق‌، شامل دانشگاهیان (استادان‌، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته حسابداری) و تحلیل‌گران بورس اوراق بهادار تهران است. تعدادی از این افراد، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و در نهایت، 126 پرسش‌نامه پذیرفته شد.
بر اساس نتیجه‌های به‌دست آمده از این تحقیق‌، از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل‌گران‌، عرضه همزمان خدمات حسابداری و مدیریتی، همراه با خدمات حسابرسی، بر استقلال حسابرس تأثیر می‌گذارد و می‌تواند آن را مخدوش کند؛ اما عرضه همزمان خدمات مشاوره‌ای، همراه با خدمات حسابرسی، تهدیدی برای استقلال نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Impact of Audit and the Same Time non-audit (Accounting, Managing and Consulting) Services on Auditor Independence

نویسندگان [English]

  • Abdolmahdi Ansari
  • A. Talebi
  • Narjes Kamali Kermani
چکیده [English]

Considering companies increasing growth, non-auditing services execution has nowadays gained some significant advantages which encourage auditing institutes to tend to conduct auditing services besides non-auditing services.
Non-auditing services presentation creates a financial dependence to owner, the execution of these services along with auditing services may be a threat to auditor independency, therefore, in this paper we study the effect of simultaneous presentation of accounting, consulting and managing services along with auditing services on auditor independency.
This is a survey research paper which involves academic people (professors, master and PhD accounting students) and Tehran stock exchange analyzers. Maximum error method was used for obtaining sample volume and desired sample volume of 130 obtained. Questionnaires were distributed for gathering required data and at last 126 questionnaires were accepted. Proportion test was executed for hypotheses testing.
According to acquired results from this study, from academic people and analyzers' view, simultaneous presentation of accounting and managing services along with auditing services affects auditor independency and could stroke it, but simultaneous presentation of consulting services along with auditing services has no threat for independency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor Independency; Auditing Services; Non
  • Auditing Services