دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، تابستان 1394 (پیاپی 16) 
7. محافظه کاری شرطی حسابداری و انعطاف پذیری مالی

صفحه 107-123

10.22051/jera.2015.634

حسن قالیباف اصل؛ مهدی نیک روش؛ مصطفی دولت کامی؛ علی امامی