دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، پاییز 1394 (پیاپی 17) 
1. کنترل‌های داخلی موثر در شرکت‌های سرمایه‌گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل

صفحه 1-12

محمد آقایی؛ محمد علی گلجاریان؛ کیانوش نظری؛ امین اسدالهی


2. نقش شبکه های اجتماعی در حاکمیت شرکتی

صفحه 13-37

سوسن باستانی؛ مژگان بهشتی زواره


3. رابطه­ ی بین حق­ الزحمه ­ی حسابرسی و پاداش هیئت مدیره

صفحه 39-58

سید حسین سجادی؛ محسن رشیدی باغی؛ عبدالرحمن ابوبکری؛ محسن شیرعلی زاده


10. توانایی ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی

صفحه 177-195

غلامرضا منصورفر؛ فرزاد غیور؛ بهناز لطفی