دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 36، تابستان 1399، صفحه 1-300 (پیاپی 36) 
2. اطلاعات حسابداری و کارایی بازار سهام در سطح نیمه قوی

صفحه 23-50

10.22051/jera.2020.28008.2526

هانیه حکمت؛ علی رحمانی؛ مهناز ملانظری؛ میرحسین موسوی؛ حسن قالیباف اصل