دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14، زمستان 1393، صفحه 1-238 
1. تبیین مدل شفافیت گزارشگری مالی

صفحه 1-38

10.22051/jera.2015.1892

فرزانه یوسفی اصل؛ مهناز ملانظری؛ غلامرضا سلیمانی امیری


مقاله پژوهشی

2. تأثیر چسبندگی هزینه بر برآورد محافظه‌کاری شرطی

صفحه 39-59

10.22051/jera.2015.1893

محمدحسین صفرزاده؛ بهزاد بیگ پناه


10. تأثیر تغییرات فروش دوره‌های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه

صفحه 205-221

10.22051/jera.2015.1910

ناصر ایزدی نیا؛ علیرضا سلطانی اسفریزی؛ محمدرضا فخارمنش