بررسی کیفیت سود شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده صورت های مالی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تجربی کیفیت سود شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده صورت‌های مالی است که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند.
روش پژوهش– به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش سه فرضیه اصلی تدوین و برای آزمون آن‌ها روش آماری t-test به‌کار رفته است. اطلاعات 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1390 گردآوری شده است. هم‌چنین کیفیت اقلام تعهدی، توان پیش‌بینی سود، محافظه‌کاری سود و هموارسازی سود به عنوان سنجه‌های کیفیت سود در نظر گرفته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Restating Companies’ Earnings Quality

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ghadiryian Arani
  • shokrollah khajavi
چکیده [English]

Purpose– The purpose of this research is to empirically investigate the earnings quality of restating companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE).
Design/methodology/approach– In order to achieve the purpose of the research, three hypotheses were proposed. T-test were examined in order to test the research hypotheses. The empirical data were drawn from a panel consisting of 101 Iranian companies listed in the TSE, over the seven-years period of 2004 to 2011. Accruals quality, earnings predictability, earnings conservatism and earnings smoothing were selected as earnings quality proxies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Quality
  • Restatement
  • Tehran Stock Exchange