بررسی رابطه بین پایداری سود و یکنواختی نرخ مالیات پرداختی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

 یکنواختی نرخ مالیات، بر حفظ یکنواختی پیامدهای
اجتناب مالیاتی در طول زمان متمرکز بوده و با حداقل‌سازی مالیات متفاوت است. این
پژوهش بررسی می‌کند که آیا در ایران یکنواختی نرخ مالیات شرکت، اطلاعاتی در خصوص
پایداری سود قبل از مالیات و اجزای آن فراهم می‌کند. در این مطالعه برای اندازه‌گیری
یکنواختی نرخ مالیات از دو معیار ضریب
تغییر نرخ موثر مالیات نقدی و ضریب
تغییر مالیات نقدی پرداخت شده سالانه استفاده شده است. نمونه شامل اطلاعات
54 شرکت برای دوره زمانی 1381 لغایت 1390 است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد یکنواختی
نرخ مالیات شرکت، اطلاعاتی در خصوص پایداری سود و اجزای آن فراهم نمی‌کند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Tax Paid Rate and Earnings Persistence in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mahsa Ghasemi
  • Manizheh Ramsheh
  • Shahnaz Mashayekh
چکیده [English]

     Sustainable tax paid rate
focuses on maintaining consistent tax avoidance outcomes over time.
Sustainability differs from tax minimization. This study examines whether
Sustainable tax paid rate provides information about the persistence of a
firm’s pre-tax earnings and earnings components in Tehran Stock Exchange.
This study uses the coefficient of variation of annual cash effective tax
rate and coefficient of variation of annual cash taxes paid to proxy for a sustainable tax paid rate. The sample containing 54 firms over the period
2002–2011. The results suggest that firms with more sustainable tax
don’t show more persistent pre-tax earnings and earnings components.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • earnings persistence
  • Sustainable Tax Paid Rate
  • Cash Effective Tax Rate