تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه جامع

چکیده

چکیده
نقش محافظه‌کاری حسابداری در حاکمیت شرکتی جهت کاهش مشکلات نمایندگی مربوط به تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران توسط صاحب‌نظرانی چون واتز(2003) ، بال و شیواکومار(2005) و احمد و دوئلمن(2010) مطرح شده است. بر این اساس انتظار می رود که محافظه‌کاری حسابداری با شناسایی به هنگام‌تر زیان‌های ناشی از پروژه‌هایی با NPV منفی سبب اجرای اقدامات اصلاحی در این زمینه شده و همچنین انگیزه‌ی مدیران برای پذیرش پروژه‌هایی با این شرایط را کاهش دهد که این امر موجب کاراتر شدن سرمایه‌گذاری‌ها می شود.
این تحقیق به بررسی رابطه محافظه‌کاری حسابداری با سودآوری آتی، به عنوان معیاری از تصمیمات سرمایه گذاری مدیران، در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1389 و با استفاده از روش تجزیه‌وتحلیل رگرسیون می‌پردازد. مطابق مزایای محافظه‌کاری در بهبود کارآیی تصمیمات سرمایه‌گذاری، فرض شده است که رابطه‌ی مستقیمی میان محافظه‌کاری حسابداری و سودآوری آتی وجود دارد. بر اساس یافته‌های تحقیق رابطه معناداری بین محافظه‌کاری حسابداری و معیارهای سودآوری آتی وجود ندارد که این یافته ها بر خلاف یافته‌های احمد و دوئلمن(2010) می‌باشد. این نتایج نشان می‌دهد که محافظه‌کاری حسابداری نقش بااهمیتی را در تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران ایفا نمی‌کند. لذا پیشنهاد می‌گردد که تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری کشورمان تاکید بیشتری بر بکارگیری محافظه‌کاری حسابداری در گزارشگری مالی نمایند تا مزایای حاکمیتی آن بتواند سهامداران و سایر استفاده‌کنندگان را برای نظارت بر فعالیتهای مدیران یاری رساند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact Of Accounting Conservatism On Managers' Investment Decisions

نویسندگان [English]

  • gholam hossein asadi 1
  • alireza nadjafpour kourdi 2
  • mehdi nikravesh 1
چکیده [English]

Abstract: The role of Accounting Conservatism in corporate governance to mitigate agency problems associated with managers' investment decisions is proposed by Watts(2003), Ball and Shivakumar(2005) and Ahmed and Duellman (2010). These studies suggest that Accounting Conservatism can improve investment efficiency by reducing managers' incentives to take on negative NPV projects and doing corrective actions about poorly performing projects. Firms that use more conservative accounting will have higher future profitability than firms that use less conservative accounting.
In this research, we examined the relationship between Accounting Conservatism and future profitability, as a manifestation of investment decisions, in companies listed in Tehran Stock Exchange over the period 2001-2010. Consistent with Accounting Conservatism in improving investment decisions, we hypothesize Firms that use more conservative accounting will have higher future profitability than firms that use less conservative accounting. The findings of Regression Analysis show no significant relationship between Accounting Conservatism and future profitability. These results are not consistent with Ahmed and Duellman's(2010) findings. The results show that Accounting Conservatism has not important role in managers' investment decisions. So we suggest that Iranian Accounting Standards setters require increasing use of Conservatism to benefit the stockholders and other users to monitor the managers’ activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Conservatism
  • investment
  • Future profitability