ارتباط ارزشی سرقفلی گزارش‌شده

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف: هدف این مقاله بررسی ارتباط ارزشی مقادیر سرقفلی گزارش شده در صورت‌های مالی کلیه شرکت‌های غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال‌های 1385 تا 1390 است.
روش پژوهش: در این مقاله از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون بر اساس مدل ارزشیابی
اولسون (1995) استفاده می‌شود. به این ترتیب که از قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته و از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام هر سهم، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام منهای سرقفلی شناسایی شده هر سهم، سود هر سهم و ارزش سرقفلی هر سهم شناسایی شده به عنوان متغیرهای مستقل استفاده می‌شود.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های این مقاله نشان می‌دهند که سود خالص و سرقفلی گزارش شده رابطه قوی معنی‌داری با قیمت سهام دارند.
محدودیت‌ها/ اصالت/ افزوده تحقیق به دانش: با توجه به اینکه تاکنون مطالعه‌ای در خصوص ارتباط ارزشی سرقفلی گزارش شده در ایران صورت نگرفته است این مقاله شواهدی در مورد آثار ویژگی‌های فرهنگی و بنیادی متفاوت حاکم بر محیط اقتصادی ایران را بر ارتباط ارزشی سرقفلی گزارش شده ارائه می‌نماید. نتایج این مطالعه با ایجاد بینشی در مورد حسابداری دارایی‌های نامشهود به حسابداران مالی، تدوین‌کنندگان استانداردها، حسابرسان و سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Value Relevance of Reported Goodwill

نویسندگان [English]

  • Ali Rahmani
  • Mahsa Ghasemi
چکیده [English]

Purpose – The purpose of this paper is to investigate the value relevance of the goodwill reported in the consolidated financial statements of all non-finance companies listed on the Tehran Stock Exchange from 2006 to 2011.
Design/methodology/approach – The paper uses regression analysis based on valuation model developed originally by Ohlson (1995) in which stock price is using as the dependent variable and book value of equity per share, book value of equity minus the amount of recognized goodwill per share, earnings per share and goodwill per share as independent variables.
Findings – The paper shows that net earnings and reported goodwill are highly significantly associated with stock price.
Research limitations/originality/value/implications – We did not find any research on value relevance of reported goodwill in Iran, this research it is important to provide evidence about effects of different cultural and institutional characteristics of economic contexts of Iran on value relevance of reported goodwill. The results of this paper provide insights about accounting of intangible assets for financial accountants, standard setters, auditors and investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial reporting
  • Value Relevance
  • Intangibles
  • Reported Goodwill