تاثیر رعایت حقوق سهامداران بر کیفیت سود

نویسنده

چکیده

این مطالعه با استفاده از تکنیک داده‌های تلفیقی به بررسی ارتباط بین حقوق سهامداران (به عنوان یکی از سازوکارهای خارجی حاکمیت شرکتی) و کیفیت سود شرکت‌های ایرانی می‌پردازد. بدین منظور نمونه‌ای متشکل از 145 شرکت ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی‌های مورد مطالعه برای حقوق سهامداران در این تحقیق شامل؛ تمرکز مالکیت، وجود سهامدار دارای حق کنترل بر شرکت، سهامداری یا مالکیت دولت، معامله با اشخاص وابسته و وجود دعاوی قانونی علیه شرکت هستند. برخلاف مطالعات قبلی، این پژوهش از رویکردی چندبعدی برای عملیاتی کردن حقوق سهامداران استفاده می‌کند. به‌علاوه، کیفیت سود نیز به 7 شیوه مختلف اندازه‌گیری شده است.
در حضور متغیرهای کنترلی همچون اندازه شرکت، اهرم مالی، جریان‌های نقدی عملیاتی و انتظارات رشد سودآوری آتی، محقق دریافت که شاخص معرفی شده برای حقوق سهامداران با معیارهای پایداری سود، هموارسازی سود و محافظه‌کاری سود، ارتباط منفی معنادار و با معیار به موقع بودن سود، ارتباط مثبت معنادار داشته اما با معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش‌بینی سود و ارتباط ارزشی سود ارتباط معناداری ندارد. علاوه بر این با تفکیک شاخص حقوق سهامداران به اجزای تشکیل‌دهنده، توان توضیح‌دهندگی مدل‌ها از نوسان‌پذیری بیشتری برخوردار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Shareholder Rights on Earnings Quality

نویسنده [English]

  • Mohammad hosein Safarzadeh
چکیده [English]

Using panel data analysis, this paper examines the effect of shareholder rights (as an external corporate governance mechanism) on the quality of reported earnings of Iranian firms. We used a sample comprised of 145 publicly traded firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE). Shareholder rights features considered are ownership concentration, control right, government shareholding, transaction with affiliated firms, and legal lawsuits. In contrast to prior literature, shareholder rights features are defined as a multidimensional variable. Further, the present study measures the quality of earnings in seven ways.
After controlling for firm size, leverage, operating cash flows, and growth opportunities, Empirical tests demonstrate that the overall shareholder rights measure is 1) negatively related to the earnings persistence, earnings management and conservatism, 2) positively related to the earnings timeliness, and 3) not related to the accrual quality, earnings predictability and value relevance. Furthermore, our results suggest that disaggregating overall shareholder rights measure into more components cause to variability in explanatory power of the models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Quality
  • Corporate Governance
  • Shareholder Rights
  • measure