شناسایی انگیزه‌های معاملات با اشخاص وابسته

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده:
دراین مقاله،انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته با استفاده ازمدل مسکاریلو (2010) مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای تشریح دلایل انجام معاملات با اشخاص وابسته دو تئوری متضاد (تئوری تضادمنافع درمقابل فرضیه معاملات کارا) برای توصیف وجود دارد. اما تاکنون شواهد تجربی برای ارائه تصویری روشن از انگیزه معاملات با اشخاص وابسته در ایران ارائه نشده است. درصورت وجودرفتارفرصت طلبانه در معاملات،انتظارمی‌رود که میزان معاملات با اشخاص وابسته با متغیرهای بازارشامل سطح تمرکزمالکیت ونسبت ارزش بازار واحد تجاری به ارزش دفتری خالص دارایی ها ومتغیرهای راهبری شرکتی شامل اندازه هیأت مدیره،نسبت مدیران غیرموظف،یکی بودن مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و اهرم مالی مشاهده شود. نمونه ما،شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درسالهای 1385 تا 1389 می باشد. آزمون فرضیه‌ها نشانمی دهد بین میزان معاملات با اشخاص وابسته و متغیرهای سطح تمرکز مالکیت، نسبت مدیران غیرموظف و اهرم مالی رابطه معنادار مورد انتظار وجود دارد. یافته‌های ما نشان می‌دهد فرضیه وجود رفتارفرصت طلبانه درمعاملات با اشخاص وابسته ردنمی شود و نشانه‌هایی ازفرصت طلبانه بودن این معاملات در محیط کسب و کار ایران قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Motives of Related Party Transactions

نویسندگان [English]

  • Saber Sheri
  • Elham Hamidi
چکیده [English]

Abstract
In this article, motives of Related Party Transactions are examined based on the model provided by Moscariello (2010). Previous literature has developed two contrasting theories, conflict of interests vs. efficient transactions hypothesis, to describe the reasons behind RPTs. However, the empirical evidence collected so far does not offer a unique answer, lacking to show a definite picture about the nature of similar transactions. If there is opportunistic behavior, there should be special relations between the amount of RPTs with ownership concentration level, market value to book value ratio, board size, percentage of nonexecutive board managers, Duality, and leverage. Research is performed over the years of 2006 to 2010 among Tehran Stock Exchange (TSE) listed companies. Test of hypothesis shows that there are significant expected relations between ownership concentration level, percentage of nonexecutive board managers, and leverage with the amount of RPTs. The empirical analysis, supported by the development of the theoretical model, points out the existence of an opportunistic behavior by the controlling shareholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Related party transactions
  • Conflict of Interests
  • Efficient Transactions Hypothesis
  • Disclosure