بررسی تاثیر حجم معامله بر بازدهی استراتژی‌های شتاب و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بازده سهام عادی برخلاف فرضیه بازار کارا در بازه‌های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می‌باشد. یکی از این رفتارهای نابهنجار، تاثیر استراتژی شتاب و معکوس می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی بازدهی استراتژی‌های شتاب و معکوس با توجه به حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق، شامل 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که سهام آنها از ابتدای سال 82 تا پایان سال 90 مورد معامله قرار گرفته است. آزمون فرضیه تحقیق، با استفاده از آزمون مقایسه میانگین‌ها و تحلیل واریانس و آزمون توکی انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که استراتژی شتاب در بورس اوراق بهادار تهران در حجم معامله بالا و متوسط در بازه زمانی 3 ماهه سودآور است. همچنین با افزایش حجم معامله، بازده شتاب افزایش می‌یابد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trading Volume and Return from Contrarian and Momentum Strategies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mahmood Yahyazadehfar
  • Saeedeh Lorestani
چکیده [English]

One of the most challenging observations in financial markets is that the common stock return, In contrast with the efficient market hypothesis, has special behaviors in various time intervals. One of these abnormal behaviors is as a result of momentum and contrarian strategies . This study investigates the effect of trading volume on contrarian and momentum strategies performance using a sample of 108 listed firms' data in Tehran Stock Exchange during 2003-2011. The sample data were collected from Tadbir Pardaz and Rahavard Nouvin software. The research hypothesis was tested using mean comparison, ANOVA and Tokay tests. The results showed that the momentum strategy in high and medium trading volume is profitable quarterly. Also the momentum return will increase when the trading volume is increased .  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Momentum Strategy
  • Contrarian Strategy
  • Trading Volume