نقش اقلام تعهّدی و جریان نقد عملیاتی در تبیین رفتار بازدهی سهام

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

سود حسابداری به‌منزله برجسته‌ترین متغیّر اطلاعاتی، نقش بسزایی در بازارهای مالی ایفا می‌کند و استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی تصمیم‌های خود را بر پایه آن شکل می‌دهند. در این میان، ترکیب اجزای سود و نحوه محاسبه آن، از نظر انتخاب رویه‌های اختیاری حسابداری (توسط مدیران)، محتوای اطلاعاتی آن را که همان سودمندی اطلاعات برای تصمیم‌گیری است، به چالش کشیده است.
در این تحقیق، نقش اقلام تعهّدی و جریان‌های نقد عملیاتی در تبیین رفتار بازدهی سهام شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق، محتوای اطلاعاتی افزاینده سود و جریان‌های نقد عملیاتی شرکت‌ها، به تنهایی و به صورت ترکیبی، در حضور متغیّر‌های سودهای گذرا (سود‌های غیرعملیاتی)، اندازه، اهرم مالی و فرصت‌های رشد با انتخاب نمونه‌ای متشکّل از 111 شرکت در دوره زمانی سال‌های 1383-1388 مقایسه شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از برتری نسبی محتوای اطلاعاتی سود در مقایسه با جریان‌های نقد عملیاتی است. بر این اساس، ملاک گزینش شرکت‌ها سود عملیاتی گزارش شده است و سرمایه‌گذاران در مقایسه میان سود و جریان‌های نقد عملیاتی نسبت به سود، حساسیّت بیشتری نشان می‌دهند. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، برقراری الزامات هدفمند، برای افزایش کیفیت گزارشگری و شفّافیت روزافزون جریان اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران، هدفی ضروری به‌نظر می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accruals and Cash Flows in Explaining Stock Returns

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Kordestani 1
  • Poya Modafei 2
  • Ali JahangiriLivari 2
  • Mohammad Iranshahi 2
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the explanatory power of accruals and cash flows in explaining stock return in Tehran Stock Exchange. Ball and Brown (1968) began research on the relationship between accounting earnings and firm value. Following them, in last five decades, accounting research has produced a significant volume of research on the relationship between accounting earnings and firm value. Earnings consist of accruals and cash flow components and question about information content of earnings components is considered by capital market participant. This paper attempts to gather empirical evidence on this issue.
In so doing, we used of financial data of 111 firms listed in TSE during 2003-2009. The results show the information content of earnings is relatively better than the cash flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Earnings; Accruals; Cash Flow; Stock Return