کشف مدیریت سود از طریق بررسی توزیع تجربی سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تحقیق حاضر با مقایسه توزیع فراوانی تجربی و مورد انتظار یک نمونه، شامل 3394 شرکت-سال از سودهای شرکت‌های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 11 ساله، شواهدی ارائه می دهد که مدیران برای اجتناب از زیان اقدام به مدیریت سود می کنند. بررسی توزیع تجربی سودهای شرکت‌های عضو نمونه تحقیق که بر جمع دارایی‌های ابتدای دوره­شان تقسیم شده است به لحاظ گرافیکی و آمار استنباطی یک ناهمواری شدید را در فواصل مجاور سود صفر نشان می‌دهد. در این توزیع، فراوانی سودهای کمتر از پنج هزارم مجموع دارایی‌ها در حدفاصل راست سود صفر به طور غیرعادی بالا و فراوانی زیان‌های کمتر از پنج هزارم در حد فاصل چپ آن به طور غیرعادی پایین است که نشان می دهد برخی از شرکت‌هایی که یک زیان اندک داشته اند آن را به سمت بالا دستکاری کرده اند تا از گزارش زیان اجتناب کنند. بررسی بیشتر نشان می‌دهد که مدیران به منظور اجتناب از زیان، سود خود را از طریق دستکاری جریان‌های نقدی عملیاتی و سرمایه در گردش مدیریت می‌کنند. در این مطالعه، شواهدی در خصوص مدیریت سود به منظور اجتناب از کاهش سود دوره جاری نسبت به سود دوره قبل، یافت نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Detecting Earnings Management through Empirical Earnings Distributions

نویسندگان [English]

  • Mehdi Moradi 1
  • Mohammad Ali Bagherpour Velashani 2
  • Arash Ghorbani 3
چکیده [English]

This paper, examines the difference between empirical and expected frequency distribution of a sample consisting 3394 observations of earnings, and investigates whether earnings are managed to avoid earning decreases and losses. Also, it examines the pooled cross-sectional empirical distributions of scaled earnings of the companies listed in Tehran Stock Exchange and finds a significant discontinuities in the form of unusually low frequencies in the interval immediately left of zero earnings and unusually high frequencies in the interval immediately right of zero earnings. It shows that managers manipulate earnings upwards to shift it to the right of zero earnings threshold to avoid losses. The study also reveals that managers of firms with a small pre-managed loss manipulate two components of earnings, operating cash flow and working capital to manage their income. There was no evidence of manipulating earnings to avoid earnings decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • earnings management
  • Earnings discontinuities
  • Earnings thresholds
Ben Amar, Anis; Abaoub, Ezzeddine. (2010). Earnings Management Thresholds: The Case in Tunisia, AAMJAF, Vol. 6, No. 2, 35–56.
Beaver, W., McNichols, M., Nelson, K. (2007). An alternative interpretation of the discontinuity in earnings distributions. Review of Accounting Studies 12, 525-556.
Burgstahler, D. and Chuk, E. (2015). What Have We Learned About Earnings Management? Integrating Discontinuity Evidence. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1866008.
Burgstahler, David; Dichev, Ilia. (1997). Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Losses, Journal of Accounting & Economics 24, 99–126.
Charoenwong, Charlie; Jiraporn, Pornsit. (2008). Earnings Management to Exceed Thresholds: Evidence from Singapore and Thailand, Working paper, http://ssrn.com/abstract=1104523
Carvajal, M.; Coulton, J.; Jackson, A. B. (2015). Earnings benchmark hierarchy, Accounting and Finance, 1-25.
Durtschi, C., and P. Easton. (2009). Earnings Management? Erroneous Inferences Based on Earnings Frequency Distributions, Journal of Accounting Research 47, 1249–1281.
Degeorge, François; Jayendu, Patel; Zeckhauser, Richard. (1999). Earnings Management to Exceed Thresholds, The Journal of Business, Vol. 72, No. 1 (January 1999), 1-33.
Ebaid, Ibrahim El-Sayed. (2012).  Earnings management to meet or beat earnings thresholds, African Journal of Economic and Management Studies, Vol. 3 No. 2, 2012, 240-257.
Enomoto, M.; Yamaguchi, T. (2016). Discontinuities in earnings and earnings change distributions after JSOX implementation: Empirical evidence from Japan, available at: http://ssrn.com/abstract=2622396.
Gilliam, T.A.; Heflin, F.; Paterson, J.S. (2015). Evidence that the zero-earnings discontinuity has disappeared, J. Account. Econ, 117-132.
Haw, I.; D. Qi; D. Wu; W. Wu. (2005). Market Consequences of Earnings Management in Response to Security Regulations in China, Contemporary Accounting Research 22 [1], 95-140.
Kahneman, D.; Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica 47 (2), 263-291.
Kim, Jaewoo; Kyeong Hun Lee; Erik Lie. (2012). Weighing the Evidence on Earnings Management to Meet Dividend Thresholds, Working paper.
Leuz, C.; D. Nanda; P. Wysocki. (2003). Earnings Management and Investor Protection:  An International Comparison, Journal of Financial Economics, Vol. 69, 505-527.
Moreira, J. A.; Pope, P. F. (2007). Earnings Management to Avoid Losses: a cost of debt explanation. Retrieved from http://www.fep.up.pt /investigacao/cete/papers/DP0704.pdf
Ronen, Joshua; Hila Fogel. (2010). The Earnings Management Strategy to Meet or Beat Thresholds, Working paper.
Ronen, Joshua; Yaari, V. (2008). Earnings Management: Emerging Insights in Theory, Practice, and Research. New York: Springer.
Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation, Journal of Accounting and Economics 42 [3], 335-370.
Suda, K.; A. Shuto. (2005). Earnings management to avoid earnings decreases and losses: Empirical evidence from Japan, Working Paper.