قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی مبتنی بر محتوای اطلاعاتی سود

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

برخی مطالعات تجربی شواهدی مبنی بر رابطه نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک و بازده سهام ارائه نموده و مبانی مالی کلاسیک مبنی بر عدم قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک را به چالش کشیده‌اند. تحقیق حاضر ضمن آزمون قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378 تا 1389، محتوای اطلاعاتی آن در خصوص سود آتی را بررسی می‌کند. برای این منظور از رویکرد تحلیل پرتفوی و رگرسیون فاما-مک‌بث (1973) استفاده می‌گردد. نتایج حاصله حاکی از وجود صرف ریسک مثبت ریسک غیرسیستماتیک می‌باشد. یافته‌های حاصل از آزمون محتوای اطلاعاتی IVOL، بر رابطه معکوس نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک و سود دلالت دارد، به نحوی‌که می‌توان ادعا کرد IVOL به شدت تحت تاثیر جزء تعهدی سود است. لذا محتوای اطلاعاتی IVOL در خصوص سود تایید می‌شود، اما یافته مذکور به تنهایی جهت توضیح چرایی قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک کافی نیست. همچنین، رابطه اخیر تحت تاثیر خلاف قاعده‌های "فروواکنشی سرمایه‌گذاران نسبت به سودآوری" و "تورش برآورد رشد" قرار نمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Idiosyncratic Risk Pricing: Evidence based Information Content of Earnings

نویسندگان [English]

  • ahmad badri
  • maryam davallou
  • Mohammad arabmazar yazdi
چکیده [English]

Some empirical researches document the relation between idiosyncratic volatility and stock return and they have challenged classic finance literature on the issue that idiosyncratic risk is not priced. This research examines idiosyncratic risk pricing in Tehran Stock Exchange in addition to investigation of its information content about future earnings. For the purpose, it uses portfolio analysis approach and Fama-MacBeth regression. The results show that there is positive risk premium for bearing IVOL. Test of IVOL information content indicates that there is inverse relation between IVOL and future earnings so it can be claimed that IVOL strongly is affected by earnings accrual component. In this way, IVOL information content about future earnings is confirmed but this finding does not suffice to explain the reasons of idiosyncratic risk pricing. At the same time, latter relation is not affected by investors' under-reaction and excess extrapolation on firms' growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset Pricing
  • Idiosyncratic Risk
  • information content of Earning