مربوط بودن اطلاعات حسابداری تاریخی در تصمیمات تأمین مالی شرکت‌های ایرانی

نویسندگان

دانشگاه علامه

چکیده

در این تحقیق، مربوط بودن اطلاعات حسابداری تاریخی در زمینه تصمیمات تأمین مالی با استفاده از داده‌های تاریخی سال‌های 1383 تا 1389 متعلق به 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به این منظور، نحوه اثرگذاری شش متغیر حسابداری شامل سودآوری، رشد سودآوری، درآمد، رشد درآمد، سرمایه در گردش و توان پوشش هزینه تأمین مالی، بر تصمیمات تأمین مالی آزمون گردیده است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بخش عمده متغیرهای حسابداری مورد بررسی، در تصمیمات تأمین مالی شرکت‌های ایرانی، اطلاعات مربوطی به حساب می‌آیند. به‌نظر می‌رسد سودآوری شرکت‌ها، مهم‌ترین متغیر حسابداری مورد بررسی است که تصمیم‌گیران در زمان تأمین مالی به آن توجه دارند. وضعیت نقدینگی طبق داده‌های ترازنامه‌ای، مبلغ درآمد فروش و توان پوشش هزینه تأمین مالی به لحاظ اثرگذاری بر تصمیمات تأمین مالی در رده‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Value Relevance of Accounting Information in Corporate Financing Decisions: Evidence from Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Saghafi
  • Masoud GholamZadeh
چکیده [English]

This study examines how accounting information (profitability, revenues, profitability and revenue growth, working capital and times interest earned) affect financing decisions. We used a sample of 100 companies listed on Tehran stock exchange (TSE) over a seven-year period (2004-2010).
The empirical results indicate that accounting information is relevant in financing decisions, but there is different predictive power between those accounting variables. Profitability has the most effect on decisions, and liquidity, revenues and times interest earned are ranked second to fourth

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing Decisions
  • Accounting Information
  • Value
  • Relevance