تاثیر دوره همکاری مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی بر پیچیدگی گزارشگری مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران،

10.22051/jera.2019.21518.2132

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دوره‌ی همکاری بین مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی بر پیچیدگی گزارشگری مالی می‌پردازد. در همین راستا اطلاعات 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 با استفاده از روش حداقل مربعات پایدار( RLS) مورد آزمون قرار گرفت. جهت اندازه‌گیری پیچیدگی گزارشگری مالی از تعداد صفحات گزارش سالانه‌ی فعالیت هیئت مدیره به عنوان معیار پیچیدگی(گزارش‌های طولانی‌تر؛ پیچیدگی بیشتر) استفاده شده است. یافته‌ی حاصل از پژوهش بیانگر آن است که دوره‌ی همکاری طولانی‌تر بین مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی منجر به افزایش پیچیدگی گزارشگری مالی می‌شود. علت این امرآن است که هرچقدر دوره‌ی همکاری بین آن‌ها طولانی‌تر شود، مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی دست به تبانی می‌زنند و به منظور پنهان ساختن عملکرد ضعیف مدیریت از دید سرمایه-گذاران، گزارش‌های طولانی‌تری(صفحات بیشتر؛ پیچیده‌تر) منتشر می‌کنند. گزارش‌های طولانی‌تری(صفحات بیشتر؛ پیچیده‌تر) منتشر می‌کنند.
واژگان کلیدی: دوره‌ی همکاری، مدیرعامل، حسابرسی داخلی، پیچیدگی گزارشگری مالی
طبقه‌بندی موضوعی:M40،M420 ، M490

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of the Period of Collaboration Between the Chief Executive Officer and the Internal Audit's Director on Financial Reporting Complexity

نویسندگان [English]

  • Vida Varahrami 1
  • Pouyan Mohammadi 2
1 Assistant professor of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
2 Ph.D. candidate of Accounting, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This study focuses on the influence of the period of collaboration between chief executive officer and internal audit director on financial reporting complexity. For this, the data from 60 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period of 2012 to 2016 was tested, using Robust Least Squares(RLS) method. In order to measure the financial reporting complexity, the number of the board's activity annual report pages have been used as a criterion of complexity (the longer the reports, the more complexity). The findings of this research indicate that longer collaboration between CEO and the director of internal audit increases financial reporting complexity. The reason is that as the collaboration between them becomes longer, the CEO and director of internal audit will conspire to hide poor performance of the management from investors, therefore they release longer reports(the more pages, the more complexity).
Keywords: Collaboration Period, CEO, Director of internal audit, Financial Reporting Complexity
JEL Classification: M40، M420، M490

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaboration Period
  • CEO
  • Director of internal audit
  • Financial Reporting Complexity