تحلیل شرکت‌های درمانده مالی از دیدگاه هموارسازی سود با استفاده از قانون بنفورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

2 دانشیارگروه حسابداری،واحدتهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود دست‌کاری سود در شرکت‌های درمانده مالی و همچنین تأثیر نقش مالکیت دولتی و کمیته حسابرسی در تعدیل این ارتباط می‌باشد. بدین منظور، نخست شرکت‌های نمونه که از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (جامعه‌ی آماری) و به روش غربال­گری (اعمال شرایط در جامعه) انتخاب شدند، در ادامه بر اساس متغیر‌های پژوهش با استفاده از قانون بنفورد به بررسی وجود یا عدم وجود دست‌کاری سود در شرکت‌های درمانده مالی پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه­ها بر اساس داده­های (648 سال -شرکت) صورت­های مالی حسابرسی ­شده‌ شرکت‌های نمونه طی سال‌های 1387 الی 1395 نشان می‌دهد که مدیران شرکت‌های درمانده مالی اقدام به دست‌کاری سود می‌کنند و در حقیقت ارقام سود در این نوع شرکت‌ها از قانون بنفورد تبعیت نمی‌کنند و اگر شرکت‌ها دارای مالکیت دولتی باشد تغییری در عدم تبعیت شرکت‌ها از قانون بنفورد ندارد. دیگر نتایج پژوهش نیز نشان می‌دهد کمیته حسابرسی نقش خود را در شرکت‌هایی که دچار درماندگی مالی می‌باشند به‌خوبی ایفا نمی‌کنند به‌طوری‌که در این شرکت‌ها، نیز ارقام سود از قانون بنفورد تبعیت نمی‌کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Distress and Earning Manipulating

نویسندگان [English]

  • seyed hesam vaghfi 1
  • roya darabi 2
1 Ph.D. Student of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Accounting, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to evaluate the relation between earnings manipulation and financial distress, as well as the effect of governmental ownership and audit committee on adjustment of this relation. The sample consists of firms listed in Tehran Stock Exchange (the statistical population) , which are selected through screening method (applying the conditions in the population). Then, the study examines the existence or non-existence of earnings manipulation in financially distressed firms based on the considered variables and using Benford Law. The hypotheses are tested based on the data (648 year-company) from audited financial statements of the sample firms for a 9-year period (2008 to 2016). Results indicate that managers of financially distressed firms manipulate the earnings, and in fact, the earnings figures in these firms do not follow Benford Law, and the governmental ownership of firms does not change this non-compliance of firms with Benford Law. Other findings show that the audit committee does not play any role in compliance or non-compliance of financially distressed firms’ earning figures with Benford Law. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Distress
  • Benford Law
  • Audit Committee
  • Governmental ownership
  • earnings manipulation
ابوالفتحی، الیاس، ملکی، فریبا. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر ساختار مالکیت و اندازه هیئت‌مدیره بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده‌ی بورس اوراق بهادار تهران. ششمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز تهران همایشگران مهر اشراق.
اسلامی بیدگلی، غلامرضا. (1377). نقش شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران و بررسی عملکرد آن‌ها. حسابدار، 13 (127)، 16-25.
ایرانمنش، ابراهیم. (1385). پارادوکس خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی. نشریه چشم‌انداز ایران، 40، 37-40.
ایزدی نیا، ناصر، منصورفر، غلامرضا، رشیدی خزایی، موسی. (1394). درماندگی مالی به‌عنوان عاملی برای وقوع مدیریت سود. راهبرد مدیریت مالی، 3 (10)، 25-47.
بهشتی لنگرودی، احمد. (۱۳۹۱). رابطه حاکمیت شرکتی و بحران مالی موسسات واسطه‌گر مالی. بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی، تهران، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
پورعلی، محمدرضا، فلاح، علی، مهدیزاده تراسانی، ابوالفضل. (۱۳۹۲). تأثیر نوع مالکیت (خصوصی یا دولتی) بر سطوح مختلف سلامت مالی و ارائه مدلی مناسب. یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
تیمورپور، سهیلا، آدوس، زهرا، شرفی، طاهره. (1394). نقش کمیته تخصصی حسابرسی در گزارشگری مالی و مدیریت سود. کنفرانس بین‌المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی.
جبارزاده کنگرلویی، سعید، خدایاریگانه، سعید، سلطان احمدی، پوررضا، اکبر. (1388). بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و درماندگی مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، 1 (2)، 60-80.
حسینی، زهرا. (1390). بررسی تأثیر شدت سرمایه بر رابطه اهرم مالی و درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان.
حقیقت، حمید، رایگان، احسان. (1388). نقش هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سودها در خصوص پیش‌بینی سودهای آتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 15 (54)، 33-46.
چالاکی، پری، منصورفر، غلامرضا،  کرمی، امیر. (1397). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر درماندگی مالی با تأکید بر انعطاف‌پذیری مالی، دانش حسابداری مالی، 5 (16)، 153-180.
دارایی، محسن، جنتی، مهناز. (1396). بررسی اثرات هموارسازی سود بر ارزش‌افزوده اقتصادی شرکت‌های صنایع شیمیایی و دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 16 (63)، 167-191.
دهدار، فرهاد، مژده، محمد. (۱۳۹۵). تأثیر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر جلوگیری مدیریت سود، فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری 3 (16).
دارابی، رویا، اژدری، فاطمه. (1397). بررسی رابطه نظام راهبری و ویژگی‌های حسابرسی با مدیریت سود واقعی‌ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش حسابداری، دانشگاه الزهرا،  8 (29) ، 1-21.
رستمی، محمدرضا، جعفری درگیری، اعظم. (1392). بررسی قانون بنفورد در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 17 (1)، 95-110.
رستمی، محمدرضا، فلاح شمس، میرفیض، اسکندری، فرزانه. (1390). ارزیابی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش مدیریت در ایران، 15 (3)، 129-147.
صادقی، حسین، رحیمی، پریسا، سلمانی، یونس. (1393). تأثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دو فصلنامه اقتصاد پولی مالی، 21 (8)، 107-127.
طالب‌نیا، قدرت، صدیقی کمال، لیلا. (1396). بررسی مقایسه­ای تأثیر نوع مالکیت دولتی و خصوصی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 9 (34)، 57-42.
عبدی، معصومه. (1392). هموارسازی سود در شرکت‌های درمانده مالی. اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت.
علوی طبری، حسین، عصابخش، راضیه. (1389). نقش کمیته حسابرسی و بررسی موانع ایجاد و بکارگیری آن در ایران. مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 2 (1)، 155-177.
فخاری، حسین، محمدی، جواد، حسن نتاج کردی، محسن. (1394). بررسی اثر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام واقعی، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 12 (46)، 123-146.
فلاح، افشین، دانش زاد، محمدرضا. (1392). قانون بنفورد و کاربردهای آن. اندیشه آماری، 18 (35)، 71-84.
کاظم پور، مرتضی، برشد، عبدالحسین. (1393). تأثیر وجود کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی و درماندگی مالی بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه اقتصادی و مدیریت مالی.
کردستانی، غلامرضا، تاتلی، رشید، کوثری فر، رشید. (1393). ارزیابی توان پیش بینی مدل تعدیل‌شده آلتمن از مراحل درماندگی مالی نیوتن و ورشکستگی شرکت‌ها. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، 3 (9)، 83-99.
محسنی، رضا، آقا بابایی، رضا، محمد قربانی، وحید. (1392). پیش بینی درماندگی مالی با بکار بردن کارایی به‌عنوان یک متغیر پیش‌بینی کننده. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 21 (65)، 123-146.
محمدی، حمید، صالحی راد، معصومه، حاجی زاده، سعید. (1390). شناسایی مدیریت آرایشی سود با استفاده از قانون بنفورد. دانش حسابرسی، 11 (45)، 51-67.
منصورفر، غلامرضا، دیدار، حمزه، ارسلانلو، لیلا. (1394). بررسی کیفیت سود در شرکت‌های با سهامداران عمده دولتی و غیردولتی بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 2 (7)، 149-161.
مشایخ، شهناز، فرهادی، زهرا. (1396). اثر وضعیت مالی در پایداری، قابلیت پیش‌بینی و هموارسازی سود. مدیریت دارایی وتأمین مالی،  5  (4)، 89-98.
ولی پور، هاشم،  طالب‌نیا، قدرت‌اله،  جوانمرد، سیدعلی. (1392). بررسی تأثیر مدیریت سود بر کیفیت سود شرکت‌های دارای بحران مالی. نشریه دانش حسابداری،  4 (13)، 75 -103.
هاشمی، عباس، حریری، امیرسینا. (1396). ارزیابی توانایی قانون بنفورد در شناسایی و پیش بینی کشف تقلب مالی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24 (2)، 283-302.
Abdi، M. (2013). Smooth smoothing in helpless financial companies. First National Conference on Accounting and Management.
Abolfathi، E.، Maleki، F. (2016). Investigating the Effect of Ownership Structure and Board Size on Profit Management in Tehran Stock Exchange. 6th International Conference on Accounting and Management and Third Opening Conference on Entrepreneurship and Innovation، Tehran، Mehr Eshragh Conferences. (in persian)
Ahmed Hussein، A. H. K. (2016). Earnings quality and audit attributes in high concentrated ownership market، Corporate Governance. The International Journal of Business in Society، 16 (20)، 377-399.
Alavi Tabari، S، H.، Asabakhsh، R. (2010). The Role of Audit Committee and Analysis of its Non-Establishment and Non-Application of this Committee in Iran. Journal of Accounting Advances، Volume 2 (1)، 155-177. (in persian)
Anderson، R. C.، Reeb، D. (2003). Founding family ownership and firm performance: Evidence from S&P500. Journal of Finance، 58، 1301-1328.
Bedard، J.، Chtourou، S. M.، Courteau، L. (2004). The effect of audit committee expertise، independence and activity on aggressive earnings management. Auditing: A Journal of Practice and Theory، 23، 13-35.
Beheshti Langroudi، A. (2011). Corporate governance relationship and financial crisis financial institutions. 23rd Islamic Banking Conference، Tehran، Iran Institute of Banking Education. (in persian)
Benjamin، T.، A، Daniela، H. (2017). Audit Committees and Earning Management- Evidence from the German Two-Tier Board System. schmalenbach Business Review، May2017، volume 18 (2)، 147-178.
Bergstresser، D.، Philippon، T. (2006). CEO incentives and earnings management. Journal of Financial Economics، 80 (4) 511–529.
Botshekan، M.، Salimi، M.، Mottahedjoo، S، F. (2018). Developing a hybrid approach for financial distress prediction of listed companies in Tehran stock. exchangeQuarterly Journal of Financial Research، 20 (2)، 173-192 (in persian)
Bruno Maria، F. (2017). Does Financial Crisis Cause Earnings Management?. Financial crises and Earnings management behavior، 119-161.
Chalaki، P.، Mansourfar، Gh.، Karami، A. (2018). Review the effect of Management Ability on the Financial Distress، with an emphasis on Financial Flexibility in Tehran Stock Exchange listed companies. Journal of Scientific and Research of Financial Accounting Knowledge، 5، (1)، 153-180. (in persian).
Choi، DChune Young C.، Kyung Soon، K، Jason.، Y. (2018). The Impact of Institutional Investor trading on income smoothing: Evidence from the Korean Stock Market. Transylvanian Review، 7 (28)، 1221-1249.
Cohen، D. A. Zarowin، P. (2008). Economic consequences of real and accrual-based earnings management activities. Working paper، New York University، 12 (1.)
Darabi، R.، ajdari، f. (2018). Examination of the Relationship between Governance and Auditing Properties and Real Earnings Management of the Firms Listed in the Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Research، 8 (29)، 1-21. (in persian).
Darayee، M.، Jannati، M. (2016). Effect of Smoothing Smooth on the Economic Value Added of Chemical and Pharmaceutical Industries Accepted in Tehran Stock Exchange. Journal of audit science، 16 (63)، 167-191. (in persian)
Dehdar، F.، Mojdeh، M. (2016). Impact of Audit Committee and Audit Quality on Managing Profit. New Quarterly Journal of Management and Accounting، 3 (16).
Dey، A. (2008). Corporate Governance and Agency Conflicts. Journal ofAccounting Research، 46 (5)، 1143-1181.
Eslami Bidgoli، Gh. (1997). The Role of Government Companies in Iranian Economy and Their Performance. Accountant magazine، 13 (127)، 16-25. (in persian)
Evans، M.، Houston، R.، Peters، M.، Pratt، J. (2014). Reporting regulatory environments and earnings management: U. S. and non-U. S. firms using U. S. GAAP or IFRS. The Accounting Review، In-Press. doi: http: //dx. doi. org/ 10، 2308/ accr-51008.
Fakhari، H.، Mohammadi، J.، Hasannataj Kordi، M. (2015). An Investigation of the Audit Committee Characteristics Effects on Real Earnings Management. Emprical studies in financial accounting Quarterly، 12 (46)، 130-154. (in persian)
Fakhari، H.، Mohammadi، J.، Hasannataj Kordi، M. (2015). An Investigation of the Audit Committee Characteristics Effects on Real Earnings Management. Empirical studies in financial accounting quarteriy، 12 (46)، 130-154. (in persian)
Fallah، A.، Daneshzad، M. (2013). Benford Distribution and its Applications. Andisheye Amari Journal، 18 (1)، 71-84. (in persian)
Haghighat، H.، Raigan، E. (2009). Investigating the effect of Income Smoothing on Information Content of Current Earnings about Predicting Future Earnings. Journal of the accounting and auditing review، 16 (1)، 33-46. (in persian)
Hashemi، s، a.، hariri، a. (2017). The Analysis of Benford's Law Ability to Identify and Predict Financial Fraud Detection. Journal of the Accounting and Auditing Review، 24 (2)، 283-302. (in persian)
Heidari، M.، Mansourfar، Gh.، Ghasemzade، M. (2018). Earning Volatility and Capital Structure Decisions considering the Moderating Role of Financial Distress;A Structural Equations Modeling Approach Quarterly. Journal of Financial Research، 20 (2)، 227-248. (in persian)
Hill، T. (1995). A statistical derivation of the significant digit law. Statistical science، 10، 354-363.
Hoseini، Zahra. (2010). Investigating the effect of capital intensity on the relationship between financial leverage and financial distress among companies accepted in Tehran Stock Exchange. Master thesis of Sistan and Baluchestan University. (in persian)
Ibadin L. A.، Afensimi، E. (2015). Audit Committee Attributes and Earnings Management: Evidence from Nigeria، International Journal of Business and Social Research، 5 (4).
Iranmanesh، E. (2005). The paradox of privatization of state-owned enterprises. Journal Perspective of Iran، 40، 37-40.
Izadinia، n.، mansourfar، gh.، rashidi khazaee، m. (2015). Financial Distress as a Risk Factor for the Occurrence of Earnings Management. Journal of Financial Management Strategy، 3 (3)، 25-47. (in persian)
Jabbarzadeh Kangarluyee، S.، Khodayan yeganeh، S.، Pourreza Sultan Ahmadi، A. (2008). The study of the relationship between earnings smoothing and financial distress in Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Quarterly، 1 (2)، 60-80. (in persian)
Jankensgard، H.، Andrén، N. (2018). Financial Distress، Risk Shifting، and the Use of Options (January 11، 2018). Available at SSRN: https: //ssrn. com/abstract=3100009 or http: //dx. doi. org/10. 2139/ssrn. 3
Kazempour، M.، Barshad، A. (2014). Effect of the existence of the Audit Committee and the internal audit unit and financial distress on the profit management of the companies accepted in the Tehran Stock Exchange. Second National Conference on Management Dynamics. Economic Development and Financial Management. (in persian)
Khorasani، L. (2015). Investigating the Effect of Audit Committee Characteristics on Profit Smoothing and Accounting Conservatism، Shahid Bahonar University of Kerman - Faculty of Economics Thesis. Masters. (in persian)
 Kordestani، Gh.،  Tatli، R  Kosari Far، H. (2014). The Evaluate ability of Altman adjusted Model to Prediction Stages of Financial Distress Newton and Bankruptcy. Journal Management system، 5 (3)، 83-100. (in persian)
Mansourfar، Gh.، Didar، H.، Arsalanloo، L. (2016). Earnings Quality among Companies with Governmental and Non-governmental Major Shareholders in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances، 7 (2)، 149-181. (in persian)
Mashayekh، Sh.، Farhadi، Z. (2017). The Effect of Financial Status on Earnings Persistence، Predictability and Smoothing. Journal of Asset management and financial، 5 (4)، 89-98 (in persian).
Miko N.، H. Kamardin. (2015). Impact of Audit Committee and Audit Quality on Preventing Earnings Management in the Pre - and Post-. Management and Social Science Research. 172 (22)، 651-657.
Mohamadi، H.، Salehi rad، M.، Hajizadeh، S. (2011. Identify profit management practices using Benford Law. Audit knowledge، 45، 51-67. (in persian)
Mohseni، R.، Agha Babaee،.، Mohammad Ghorbani، V. (2013). Financial Distress Prediction with the Use of the Efficiency as a Predictor Variable. Quarterly Journal of Economic Research and Policies، 21 (65)، 123-146. (in persian)
Mohseni، R.، rahimian.، s. (2018). Bankruptcy prediction by using efficiency as a predictor variable based on Logit Panel data. Quarterly Journal of Economics، 15 (2)، 111-130 (in persian).
Mousavi shiri، s، m.، Pishva، Fatemeh; khalatbari، hasan. (2016). The review of earnings management in different level of conservatism and institutional investors base on Benford law. Journal of the Accounting and Auditing Review، 23 (2)، 213-234. (in persian)
Nasirzadeh، F.، Uradi، J، Rajab Alizadeh، J. (2017). Investigating the Impact of the Audit Committee's Characteristics on Profit Management through Accruality. Accounting and Auditing Studies، 24، 39-52. (in persian).
Philippe du، J. (2018). Failure pattern-based ensembles applied to bankruptcy forecasting Decision Support Systems، 107، 64–77.
Pourali، M.، Fallah، Ali.، Mehdizade Tarasani، A. (2012). Effect of ownership (private or public) on different levels of financial health and providing a suitable model. Eleventh National Accounting Conference of Iran، Mashhad، Ferdowsi University of Mashhad. (in persian)
Pramudena، S، M. (2017). The Impact of Good Corporate Governance on Financial Distress in the Consumer Goods Sector J. Fin. Bank. Review 2 (4) 46 – 55. (2017). https: //ssrn. com/abstract=3129301
Rosner، R. (2003). Earning manipulation in failing firms. Contemporary Accounting Research، 20 (2)، 361-408.
Rostami، M.، Fallah shams، M.، Eskandari، F. (2011). The Assessment of Financial Distress in Tehran Stock Exchange: A Comparative Study Between Data Envelopment Analysis (DEA) and Logistic Regression (LR). Management Research in Iran، 15 (3)، 129-147. (in persian)
Rostami، M.، Jafari Dargiri، A. (2013). A Survey on Benford Law in Tehran Stock Exchange. Management Research in Iran، 17 (1)، 95-110. (in persian)
 Sadeghi، H.،  Rahimi، P.،  Salmani ، Y. (2015). The Effect of Macroeconomic and Governance Factors on Financial Distress in Manufacture Firms Listed in Tehran Stock Exchange. financial monetary economics، 21 (8)، 107-127. (in persian)
Sepasi، S.، Kazempour، M. (2015). Capital market: the effect of the existence of the audit committee and the internal audit unit on the smoothing of the profits of companies admitted to the stock exchange. Internal Auditors، 5 (6)، 61-74. (in persian)
Talebnia، Gh.، Sedighi Kama، L. (2017). A Comparative Study of the Impact of Governmental and Private Ownership on the Quality of Earnings of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Accounting and auditing research، 34، 42. (in persian)
Teimourpour، S.، Ados، Z.، Sharafi، T. (2014). The role of the specialized audit committee in financial reporting and profit management. International Conference on Management Economics and Agricultural Sciences. (in persian)
Todter، K. (2009). Benford’s Law as an Indicator of Fraud in Economics. German Economic Review، 10 (3)، 339–351.
Valipour، H.، Talebnia، Gh.، Javanmard، S، A. (2013). The Investigation of Earning Management Effects on Earning Quality in Firms Under Financial Crises. Journal of Accounting Knowledge، 4 (13)، 75-103. (in persian)
Watts، R، L.، Zimmerman، J، L. (1978). Towards a positivetheory of the determination of accountings standards. The accountings review 53، 112-134.
Xie، B.، Davidson، W.، DaDalt، P. J. (2003). Earnings management and corporate governance: the role of the board and the audit committee. Journal of Corporate Finance، 9، 295-316.
Yang، C، Leing، B and Ding، T. (2012). Corporate governance and income smoothing in china. Journal of Financial Reporting and Accounting، 10 (2)، 120-139.
‌‌