علامت دهی و ارزشگذاری در عرضه اولیه سهام

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

سنجه های علامت دهی متعددی جهت تبیین ارزشگذاری عرضه عمومی اولیه سهام مطرح شده اند.
از جمله این سنجه ها می توان به سیاست تقسیم سود، قیمت گذاری کمتر از واقع، درصد مالکیت سهام
افراد درون سازمانی و اعتبار بانکهای سرمایه گذاری اشاره کرد. این پژوهش به بررسی این موضوع
می پردازد که آیا می توان قیمت گذاری کمتر از واقع و سیاست تقسیم سود را به عنوان علایمی از
ارزش شرکت در زمان عرضه عمومی اولیه سهام قلمداد کرد. از این رو با تعدیل مدل مکگینس
1993 )، داده های مربوط به 89 شرکت جمع آوری شد که در طی سالهای 1380 تا 1388 اقدام به )
عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران نموده بودند. این داده ها از امیدنامه شرکت ها و
صورت های مالی آنها جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شرکت ها از علایم قیمت
گذاری کمتر از واقع و سیاست تقسیم سود جهت تعدیل تاثیر ریسک ناشی از ارزشگذاری نامساعد
استفاده می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Signaling and the Valuation at IPOs

نویسندگان [English]

  • Bita Mashayekhi
  • Haniyeh Beirami
چکیده [English]

Various theoretical signaling proxies have been developed to explain the valuation of new issues. These signals include dividend policy, underpricing, entrepreneurs’ retained ownership and the reputation of financial advisors. This paper examines whether underpricing and dividend policy serve as signals of firm value in new issues market. For this purpose with mitigation of McGuiness’ model (1993), the relevant data of 89 firms that enter the Tehran Stock Exchange over the years of 1380 to 1388 is extracted. This data is collected from the firms’ prospectuses and their financial statements. The results show support for the underpricing signal and, further, the dividends mitigate the adverse valuation impact of risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adverse Selection
  • Underpricing
  • Signaling model
  • IPO Valuation
  • Dividend policy