داوران

داور گرامی با تشکر از همکاری شما با نشریه، خواهشمند است انجام داوری نشریه "پژوهش های تجربی حسابداری" را در پروفایل   Publons  خود ثبت کنید.

راهنمای ثبت نام در Publons

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
عبداله آزاد حسابرسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدعلی آقایی بازار سرمایه دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد
آرزو آقایی چادگانی بازار سرمایه، حسابرسی هیئت علمی (استادیار)/ دانشگاه آزاد نجف آباد
ابراهیم ابراهیمی تهران شهرک غرب بلوار دریا پ 240 ط 2
مهدی ابراهیمی میمند دانشگاه شیراز
فاطمه ابوالحسن تاش حسابدار ارشد
مینا ابوحمزه
حمیده اثنی عشری بازار سرمایه تهران - دانشگا ه شهید بهشتی- گروه حسابداری
مصطفی احمد خان بیگی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
طه احمدزاده حسابرسی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوری
شیما احمدی بازار سرمایه دانشجو دکترا الزهرا
وحید احمدیان دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر اربابیان تهران تهران پارس رشید خیابان 168 غربی شماره 74
هدی اسکندر دانشگاه تهران
قربان اسکندری حسابرسی دکتری حسابداری از دانشگاه تهران-
حسین اسلامی مفیدآبادی حسابداری مدیریت عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
غریبه اسماعیلی کیا عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
عباس افلاطونی بازار سرمایه دانشگاه بوعلی سینا همدان
مریم اقبال دانشگاه فردوسی مشهد/دانشگاه غیر دولتی خیام
الزهرا الزهرا معاونت پژوهشی
میلاد امامقلی پور حسابرسی مدرس دانشگاه و دانشجوی دکترای تخصصی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
محمد امری اسرمی استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت، و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
اکبر امینی مهر حسابرسی دانشگاه
مصطفی ایزدپور
ناصر ایزدی نیا دانشیار
محمد ایمانی برندق زنجان دانشگاه زنجان دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری و مدیریت
فاطمه بابائی بازار سرمایه دانشگاه پیام نور
یونس بادآور نهندی بازار سرمایه دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سوسن باستانی دانشگاه الزهرا
احمد بدری
آمنه بذرافشان دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.
قدرت اله برزگر بازار سرمایه استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر
موسی بزرگ اصل
نازنین بشیری منش تهران. دانشگاه الزهرا(س).خوابگاه.گلستان4
نازنین بشیری منش بازار سرمایه دانشگاه الزهرا
رحیم بنابی قدیم حسابرسی دانشگاه چمران اهواز
بهمن بنی مهد تهران - پونک - حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - دانشکده مدیریت و اقتصاد
پریساسادات بهبهانی نیا دانشگاه الزهرا
سمیرا بهزادپور دانشجوی دکترای دانشگاه الزهرا
علی بیات بازار سرمایه زنجان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان- گروه حسابداری و مالی
هانیه بیرامی دانشگاه تهران
کیومرث بیگلر زنجان خرمدره خ جمهوری اسلامی شرقی پلاک 135
منا پارسایی حسابداری مدیریت عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه الزهرا(س)
مونا پارسایی
کاوه پرندین حسابداری مدیریت عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
امید پور حیدری
زهرا پورزمانی خ انقلاب - پیچ شمیران- دانشکده اقتصاد و حسابداری
پرویز پیری ارومیه-اول جاده نازلو-دانشکده اقتصاد ومدیریت دانشگاه ارومیه -گروه حسابداری
ال ناز تجویدی گروه حسابداری، دانشکده دیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
آرش تحریری بازار سرمایه گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
زهره تفرشی
غلامحسن تقی نتاج ملکشاه تهران_بزرگراه بابایی-دانشگاه جامع امام حسین-گروه حسابداری
رضا جامعی سنندج- انتهای خ کشاورز- کوچه پیام 3- پلاک 15
ندا جعفری
فرزانه جلالی علی آبادی تهران تقاطع بزرگراه چمران و جلال آل احمد- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. ساختمان امام رضا
آرزو جلیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی
آزیتا جهانشاد دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی
موسی جوانی قلندری دانشگاه تهران
نجمه حاجیان دانشگاه خاتم
حدیثه حاجی مرادخانی
زهره حاجیها گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
رضوان حجازی خیابان ونک ده ونک دانشگاه الزهرا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
یحیی حساس یگانه حسابرسی دانشگاه علامه طباطبایی
شادی حسن زاده دکتری حسابداری دانشگاه تهران
علی حسن زاده
الهام حسنی آذر شرکت نفت فلات قاره ایران-رئیس حسابرسى داخلى
امیرحسین حسین پور دانشگاه علوم اقتصادی
معصومه حسین زاده شهری
سید علی حسینی بازار سرمایه گروه حسابداری دانشگاه الزهرا
سمیه حسینی نیا دانشگاه شیراز
رضا حصار زاده گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد
حمید حقیقت دانشگاه بین المللی امام خمینی
منیژه حقیقی نسب دانشگاه الزهرا (س) ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ، گروه مدیریت
هانیه حکمت الزهرا
الهام حمیدی حسابداری مدیریت اکباتان-فاز یک-بلوک ب2-ورودی 16-شماره516-طبقه سوم
نهاله حیاتی دانشگاه الزهرا (س)
فرزانه حیدرپور بازار سرمایه دانشیار گروه حسابداری ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران
مهدی حیدری اومیه- اول جاده سرو-دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
حسن حیدری بالی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
عبدالله خانی گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران
نجمه خدابخشی معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور شهربابک
ولی خدادادی داشگاه چمران
احمد خدامی پور کرمان،میدان پژوهش،دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشکده مدیریت و اقتصاد
آمنه خدیور دانشگاه الزهرا
علی خسروی حسابداری مالی
سید احمد خلیفه سلطانی دانشگاه الزهرا تهران دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی گروه حسابداری
عبدالخالق خنکا دانشگاه گنبد کاووس
شکراله خواجوی پردیس ارم دانشگاه شیراز-دانشکده اقتصاد-بخش حسابداری
رویا دارابی بازار سرمایه دانشیار و عضو هییت علمی واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی
رضا داغانی بازار سرمایه تربیت مدرس
محمد مهدی دانا بازار سرمایه عضو هیات علمی - دانشگاه خلیج فارس بوشهر
مصطفی دری بازار سرمایه دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان
محسن دستگیر حسابداری مدیریت گروه حسابداری؛ دانشکده علوم انسانی و حقوق؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
حبیب اله دهقان حسابداری مدیریت دانشگاه آزاد علوم تحقیقات
صدیقه دوستیان هیات علمی دانشگاه بجنورد
مریم دولو دانشگاه شهید بهشتی
زهرا دیانتی دیلمی دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
منیژه رامشه
مژگان رباط میلی تهران
خدیجه ربیعی استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
حلیمه رحمانی تهران میدان آرژانتین خیابان بیهقی نبش 12 سازمان حسابرسی طبقه دوم مدیریت تدوین استانداردها
علی رحمانی
نظام الدین رحیمیان
هیوا رستگارمقدم مشاور پروژه حسابداری بهای تمام شده- وزارت نفت
محمد رضا رستمی استادیار گروه مدیرت، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
ندا رسولی بازار سرمایه دانشجو دکترا حسابداری دانشگاه الزهرا
محسن رشیدی استادیار گروه حسابداری دانشگاه لرستان- کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی
یاسر رضائی پیته نوئی بازار سرمایه استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
نرگس رضاپور تهران - دانشگاه علامه طباطبایی
جواد رضازاده حسابداری مدیریت گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مهدی رضایی حسابداری مدیریت بوشهر-دانشگاه خلیج فارس
محسن رضایی شورکی دانشگاه شیراز
فریدون رهنمای رودپشتی استاد تمام گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
محمد جواد زارع بهنمیری بازار سرمایه گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم
مجید زنجیردار بازار سرمایه معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
آناهیتا زندی حسابداری مدیریت مدرس دانشگاه
محمدعلی ساری مدیر گروه حسابداری
محمدجواد ساعی
فرشاد سبزعلی پور حسابداری، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، شهر ایلام، ایران
سحر سپاسی تقاطع جلال آل احمد و اتوبان چمران. دانشکده مدیریت و اقتصاد. دانشگاه تربیت مدرس
محمد حسین ستایش دانشگاه شیراز
نرگس سرلک حسابداری مدیریت هیات علمی
صبا سلاطی دانشجوی آموزش حسابداری دانشگاه علامه
حمید سلیمانی دانشجوی دکتری حسابداری
سیده سمانه شاهرخی
بهاره شفیع زاده سازمان بورس و اوراق بهادار
زهرا شمس بازار سرمایه گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
شهاب الدین شمس مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- گروه مدیریت
محمد جواد شیخ بازار سرمایه عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
سمانه صادقی کارشناس
سید جلال صادقی شریف
مهدی صالحی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین صفرزاده تهران - میدان ارژانتین - بلوار بیهقی - نبش خ 12 - سازمان حسابرسی
مهدی صفری گرایلی عضو هیات علمی/ دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرگز
ماندانا طاهری عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
مسعود طاهری دانشگاه اصفهان
مریم السادات طباطبائیان بازار سرمایه عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
زهره عارف منش یزد بلوار جمهوری اسلامی بلوار استقلال کوی حیدر بن بست عرفان پلاک 20
ابراهیم عباسی دانشیار
سلام عبداله زاده حسابرسی دیوان محاسبات کشور
ندا عبدالوند عضو هیئت علمی گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا
مصطفی عبدی حسابداری مالی دانشگاه ازاد قزوین
مهدی عرب صالحی اصفهان- خیابان هزار جریب- دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم اداری و اقتصاد- گروه حسابداری کد پستی: : 81746-73441
محمد عرب مازار یزدی دانشگاه شهید بهشتی
مصطفی علوی تهران- ونک- بورس
محمد علی پور بازار سرمایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
مهدی علی نژاد ساروکلائی تبریز- کیلومتر 2 جاده تهران- دانشگاه آزاد تبریز- گروه حسابداری
امیر غفوریان شاگردی بازار سرمایه، حسابداری مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضاع
مسعود غلامزاده لداری دانشگاه علامه
رضا غلامعلی پور بازار سرمایه تهران بزرگراه حقانی ابتدای دیدار شمالی شرکت فرابورس ایران - معاون توسعه بازار
رضا غلامی استان کرمان، شهرستان رفسنجان، خ مصطفی خمینی، ک 52، پ 20
حسین فخاری دانشگاه مازندران
امید فرجی حسابرسی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
حجت اله فرزانی بانک مرکزی ج.ا.ا. تهران خ میرداماد نبش خ پگاه ط نهم اتاق 945 حجت اله فرزانی
زهرا فرهادی بازار سرمایه استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
محمد فرهمند دانشجوی علامه
داریوش فروغی اصفهان-دانشگاه اصفهان-دانشکده علوم اداری و اقتصاد-گروه حسابداری
ستاره فصیحی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمد حسین قائمی
مهسا قاسمی دانشگاه الزهرا
عباس قدرتی زوارم حسابداری مدیریت استادیارگروه حسابداری
مریم قدک فروشان حسابداری مدیریت گروه حسابداری و مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
رامین قربانی دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
فاطمه قشقایی دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا (س)
سمانه قوهستانی دانشگاه شیراز
بهزاد کاردان بازار سرمایه دانشگاه فردوسی مشهد - هیئت علمی
محمد کاشانی پور دانشگاه تهران
مرتضی کاظم پور حسابداری مدیریت دانشجو دکتری حسابداری، دانشگاه تهران
توحید کاظمی دکتری حسابداری
غلامرضا کردستانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
بهنام کرمشاهی حسابداری مدیریت دکترای حسابداری دانشگاه شیراز و عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اصغر کرمی حسابداری مدیریت، حسابرسی عضو هیات علمی دانشگاه
راحله کلاته رحمانی دکتری تربیت مدرس
عزیز گرد دانشگاه پیام نور تهران غرب
مریم گل محمدی مدیر حسابرسی داخلی و دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا (س)
مجتبی گل محمدی شورکی استادیار حسابداری، دانشگاه میبد
حمیدرضا گنجی حسابرسی استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
محمود لاری دشت بیاض دانشیار حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
زینب لطفی عاقل دانشجوی دکتری حسابداری الزهرا
راضیه ماه آورپور دانشگاه پیام نور
بهرام محسنی ملکی دانشگاه مازندران
غلامرضا محفوظی حسابداری مدیریت دانشگاه گیلان
فخرالدین محمدرضایی بازار سرمایه گروه حسابداری، دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی، تهران
امیر محمدی
حسن محمدی بازار سرمایه
مهناز محمودخانی دانشگاه الزهرا
نسیم محمودیان دانشگاه الزهرا
آزاده مداحی میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا (س)
جواد مرادی دانشگاه شیراز
محسن مرادی
محمد مرادی دانشگاه تهران
محمد مرفوع توانیر-دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه
شهناز مشایخ دانشگاه الزهرا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد گروه حسابداری
بیتا مشایخی بازار سرمایه دانشیار حسابداری - دانشگاه تهران
مهدی مشکی بازار سرمایه رشت، بلوار امام خمینی، دانشگاه پیام نور
پرستو مصطفایی دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا
جواد معصومی
زهرا معصومی بیلندی خراسان جنوبی /خضری دشت بیاض /دانشگاه پیام نور
محمود معین الدین دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه حسابداری، یزد، ایران
مینا مقدسی نیکجه دانشگاه الزهرا
اسفندیار ملکیان دانشگاه مازندران
علیرضا ممتازیان استادیار دانشگاه جهرم
وحید منتی حسابرسی استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
اعظم مهتدی
غلامحسین مهدوی دانشگاه شیراز
علیرضا مهرآذین حسابداری مدیریت نیشابور، خیابان پرستار، پرستار15، پلاک23
ساسان مهرانی
میر حسین موسوی
محمود موسوی شیری دانشگاه پیام نور
فرهاد میربلوک حسابداری مدیریت رییس هیئت مدیره /پارس ایکس بی آر ال
ایرج میرحسینی بازار سرمایه دانشگاه فردوسی مشهد
احمد ناصری دانشگاه سیستان و بلوچستان
امین ناظمی شیرا دانشگاه شیراز پردیس ارم دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی بخش حسابدرای
مهدی ناظمی اردکانی بازار سرمایه گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
فرزانه نصیرزاده بازار سرمایه مشهد- دانشگاه فردوسی- دانشکده علوم اداری و اقتصاد اقتصاد
سپیده سادات نصیری تهران- بزرگراه جناح-خیابان گلها-پلاک 64
محمد نظری پور حسابداری مدیریت سنندج - دانشگاه کردستان - گروه حسابداری - محمد نظری پور
محمد نظری پور
محمد نمازی بخش حسابداری دانشگاه شیراز
محمد نوروزی بازار سرمایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
علی اکبر نونهال نهر حسابرسی تبریز- بلوار شهریار- محله چلبی- نبش بن بست فتحی- پلاک92- طبقه اول
زهرا نیکبخت عضو علمی دانشگاه پیام نور
محمدرضا نیکبخت دانشکده مدیریت
مهدی نیک روش بازار سرمایه دانشگاه علامه طباطبائی
جواد نیک کار استادیار گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
سید عباس هاشمی بازار سرمایه اصفهان - خیابان هزار جریب- دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد- گروه حسابداری
سید جواد هاشمی تنکابنی دانشجوی دانشگاه آزاد تهران مرکز
شیرکو هرمزی
محمدرضا وطن پرست بازار سرمایه گروه حسابداری،واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
سید حسام وقفی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
هاشم ولی پور شیراز بلوار چمران کوچه ٢٠ ساختمان پردیس واحد ٩٠١ جنوبی
اعظم ولی زاده لاریجانی بازار سرمایه عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء (س)
محمود یحیی زاده فر بازار سرمایه بابلسر دانشگاه مازندران
فرزانه یوسفی اصل دکتری الزهرا