دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، بهار 1398، صفحه 1-403 (پیاپی 31) 
4. نقش توانایی مدیریت در ارتقای کیفیت کنترل داخلی

صفحه 71-92

کاوه قادری؛ صلاح الدین قادری؛ سید کریم قادرزاده


8. حسابرسی فرهنگ سازمانی در ایران

صفحه 182-207

علی رحمانی؛ افسانه بحیرایی


12. شناسایی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی در ایران

صفحه 284-313

بهروز باقری؛ جعفر باباجانی؛ فرخ برزیده


13. نقش کیفیت سود در شناسایی گزارشگری مالی متقلبانه

صفحه 314-339

علی کارشناسان؛ علی بهرامی نسب؛ رضا ممشلی