دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، تابستان 1394 (پیاپی 16) 
1. رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی

صفحه 1-16

علی ثقفی؛ قاسم بولو؛ محمد مهدی دانا


2. عرضه عمومی اولیه : مدیریت سود و ساختار مالکیت

صفحه 17-32

سید مجتبی شفیع پور؛ فرزانه جلالی علی آبادی


7. محافظه کاری شرطی حسابداری و انعطاف پذیری مالی

صفحه 107-123

حسن قالیباف اصل؛ مهدی نیک روش؛ مصطفی دولت کامی؛ علی امامی


8. اثر سطح افشاء اختیاری شرکت‌ها بر کارایی تخصیص بازار سرمایه

صفحه 125-143

حسین کرباسی یزدی؛ یدالله نوری فرد؛ طاهر محمدشریفی