دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، تابستان 1393 (پیاپی 12) 
2. کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام

صفحه 21-45

علی ثقفی؛ حسین علوی طبری؛ مژگان رباط میلی


5. شفافیت اطلاعات و نقدشوندگی سهام

صفحه 85-98

مصطفی علوی؛ رضا نعمتی کشتلی؛ حمید حقیقت


8. بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون گارچ بوت استرپ

صفحه 149-160

سولماز صفری؛ فاطمه بزازان؛ شمس اله شیرین بخش ماسوله