دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، تابستان 1392 (پیاپی 8) 
3. پایداری و ارزشیابی اقلام غیرعملیاتی

صفحه 43-58

کاوه مهرانی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ مصطفی احمد خان بیگی


7. بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه

صفحه 125-146

محمد حسین ستایش؛ محمد جواد غفاری؛ ناصر رستم زاده