نمایه نویسندگان

آ

 • آخوتدی، امید بررسی ارتباط بین سطح افشای اطلاعات کنترل داخلی و کیفیت سود [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 103-122]
 • آخوندی، امید تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی: نقش استراتژی‌های صاحبکار [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-126]
 • آذر، عادل مقایسه تطبیقی جامعیت شاخص‌‌های اندازه‌گیری شفافیت اطلاعاتی و سطح افشاء اطلاعات در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 143-165]
 • آرسته، قاسم مقایسۀ دقت الگوریتم‌های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در کشف مدیریت سود [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 95-116]
 • آزاد، عبداله میزان بکارگیری قابلیت‌های سیستم اطلاعاتی رایانه‌ای حسابداری صاحب‌کاران در اجرای روش‌های تحلیلی توسط حسابرسان [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 111-134]
 • آشتاب، علی مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های بحران‌زده و شرکت‌های سالم [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 345-362]
 • آقایی، محمد کنترل‌های داخلی موثر در شرکت‌های سرمایه‌گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • آقایی، محمدعلی تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر کیفیت اقلام تعهدی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 119-147]
 • آقایی، محمدعلی بررسی تأثیر جریان وجه نقد آزاد و فرصت­های رشد بر کیفیت افشا و همزمانی بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 121-140]
 • آقایی چادگانی، آرزو بررسی تأثیر تعامل بین فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی، هنجارهای تیم حسابرسی و ویژگی‌های فردی حسابرسان بر انگیزه حسابرسان به گزارش اشتباهات کشف شده [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 33-52]
 • آقایی قهی، علیرضا بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 85-103]
 • آهنگری، مهناز بررسی تأثیر رشد پایدار سود بر واکنش قیمت سهام به ویژگی‌های ‌پیش‌بینی سود هر سهم [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 51-70]

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم پایداری و ارزشیابی اقلام غیرعملیاتی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 43-58]
 • ابراهیمی، ابراهیم نقش رقابت پذیری در قیمت گذاری ناقرینگی و کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 161-180]
 • ابراهیمی، حسین حفاظ های موثر بر استقلال حسابرس در برابر تهدید صاحبکار به جایگزینی وی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 155-180]
 • ابراهیمی، مهرداد بررسی برخی از متغیر‌های اثر گذار بر محافظه کاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 19-32]
 • ابراهیمی کردلر، علی بررسی ارتباط بین سطح افشای اطلاعات کنترل داخلی و کیفیت سود [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 103-122]
 • ابراهیمی میمند، مهدی رابطه بین کیفیت افشا و محافظه‌کاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 1-19]
 • ابریشمی موحد، مهدی بررسی عوامل موثر بر تاخیر گزارشگری مالی میان دوره ای(مطالعه تجربی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 71-88]
 • ابیضی، عیسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت با تاکید بر رقابت بازار محصول [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 301-325]
 • ابوبکری، عبدالرحمن رابطه­ ی بین حق­ الزحمه ­ی حسابرسی و پاداش هیئت مدیره [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 39-58]
 • ابوحمزه، مینا تأثیر کیفیت افشای شرکتی بر کاهش گریز مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-21]
 • ابوحمزه، مینا پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL): دیدگاه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 208-234]
 • اثنی عشری، حمیده رابطه خصوصی سازی ، ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و اصلاح قوانین و مقررات با هزینه های نمایندگی در بنگاه های سابقاً دولتی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-20]
 • اثنی عشری، حمیده رابطه ساختار مالکیت پیچیده شرکت‌های تابعه با معاملات اشخاص وابسته [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 41-62]
 • اثنی عشری، حمیده رابطه انگیزه‌های مدیریت سود و نظام راهبری شرکتی با رفتار نامتقارن هزینه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 61-80]
 • احمدی، سیده لیلا مدیریت سود در شرکتهای بورسی و شرکتهای غیر بورسی تابعۀ آنها [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 256-282]
 • احمدی، شاهین عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به انواع گزارشگری اجتماعی شرکتها [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 101-117]
 • احمدی، نوشین بررسی تأثیر تعامل بین فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی، هنجارهای تیم حسابرسی و ویژگی‌های فردی حسابرسان بر انگیزه حسابرسان به گزارش اشتباهات کشف شده [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 33-52]
 • احمدیان، وحید فراتحلیل اثرات پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر کیفیت گزارشگری مالی [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 47-88]
 • احمدپور، احمد بررسی برخی از متغیر‌های اثر گذار بر محافظه کاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 19-32]
 • احمدپور، احمد رابطه بین کیفیت سود و دوره تصدی مدیرعامل [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]
 • احمدپور، احمد نقش فرصت‌های رشد در تعدیل رابطه اهرم مالی و تصمیمات سرمایه‌گذاری [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 15-32]
 • احمدپور، احمد بررسی رابطه‌ی بین نقد شوندگی دارائی‌ها ونقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 61-77]
 • احمدپور، احمد کیفیت افشا و پاداش مدیریت [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 43-61]
 • احمد خان بیگی، مصطفی پایداری و ارزشیابی اقلام غیرعملیاتی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 43-58]
 • احمدی نژاد، مصطفی رابطه‌ بین کیفیت گزارشگری مالی و پراکندگی بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 17-32]
 • احمدوند، میثم آزمون رابطه مدیریت سود واقعی و رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 117-145]
 • اخلاقی، حسنعلی تأثیر عوامل خاص شرکت بر ساختار سررسید بدهی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 39-62]
 • اخلاقی، حسنعلی رابطه ارزش آتی شرکت با ساختار سرمایه، خط‌مشی تقسیم سود و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 107-125]
 • ادیبی، آزاده بررسی رابطه بین محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سود فصلی و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 20-40]
 • ایرانشاهی، محمد نقش اقلام تعهّدی و جریان نقد عملیاتی در تبیین رفتار بازدهی سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-88]
 • اربابی بهار، زهرا رابطه‌ی تفاوت مالیات تشخیصی و ابرازی با مدیریت سود [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 61-83]
 • ایزدپور، مصطفی تحلیل محتوای نشریه علمی ـ پژوهشی «پژوهش‌های تجربی حسابداری» طی سال‌های 1390 تا 1397 [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 121-140]
 • ایزدی نیا، ناصر بررسی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 101-123]
 • ایزدی نیا، ناصر تأثیر تغییرات فروش دوره‌های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 205-221]
 • ایزدی نیا، ناصر بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 81-102]
 • اسپوکه، جلال توجه مدیران به عوامل موفقیت‌ساز، با تأکید بر فرایند‌های حسابداری مدیریت [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 7-26]
 • استادهاشمی، علی بررسی تأثیر ثبات مدیریتی بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 245-275]
 • اسدی، غلامحسین تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-107]
 • اسدی، غلامحسین عوامل مالی و غیر مالی موثر بر تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 187-203]
 • اسدی، غلامحسین مدل‌سازی و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی با استفاده از سودهای کل حسابداری و پیش‌بینی شده توسط مدیران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 165-190]
 • اسدی، غلامحسین بررسی پایداری سازه‌های اقلام تعهدی و رابطه‌ی آنها با بازده-های آتی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]
 • اسدالهی، امین کنترل‌های داخلی موثر در شرکت‌های سرمایه‌گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • اسفندیارپور، مهدیه تاثیر متغیرهای حسابداری محرک ریسک بر بازده غیرمتعارف سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 161-180]
 • اسکندر، هدی تبیین مدل‌سازی پارادایم مذاکرات حسابرس- صاحبکار پیرامون گزارشگری مالی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 143-170]
 • اسکندر، هدی بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک پذیری و عملکرد شرکت [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 340-365]
 • اسکندری، رسول بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بر اساس پیش‌بینی تئوری‌های توازن و سلسله‌مراتبی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 161-186]
 • اسکندرلی، طاهر تنوع جنسیتی اعضای هیأت مدیره و ارتباط ارزشی گزارش‌گری مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 351-372]
 • اسلامی مفیدآبادی، حسین بررسی تأثیر رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 219-255]
 • اسماعیلی، غریبه تاثیر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) بر اثربخشی کنترلهای داخلی در رابطه با گزارشگری مالی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 17-38]
 • اسماعیلی، غریبه محافظه‌کاری شرطی و ارتباط ارزشی گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 271-292]
 • اسماعیلی، فاطمه تاثیر چرخه تجاری بر پایداری مدلهای پیشبینی ورشکستگی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • اسماعیلی کیا، غریبه بررسی ضرورت تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران و شناسایی ابعاد آن از دیدگاه خبرگان و دانشگاهیان [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 53-80]
 • اصابت طبری، عصمت رابطه بین کیفیت سود و دوره تصدی مدیرعامل [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]
 • اصغری، ایرج تعیین کارایی هزینه و سود بانک ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 81-100]
 • اعتمادی، حسین تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر کیفیت اقلام تعهدی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 119-147]
 • اعتمادی، حسین رابطه بین ویژگی کیفی پیش‌بینی سود هر سهم و ریسک ورشکستگی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 1-21]
 • اعتمادی، حسین فراتحلیل اثرات پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر کیفیت گزارشگری مالی [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 47-88]
 • اعتمادی، حسین بررسی تأثیر اجتناب مالیاتی بر ریسک مالیاتی شرکت‌ها [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 353-375]
 • افلاطونی، عباس بررسی وجود سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش و تأثیر محدودیت مالی بر سطح بهینه موجود [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-22]
 • افلاطونی، عباس تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت افشاء بر بکارگیری منابع مالی در هستۀ اصلی فعالیت تجاری شرکت‌ها [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 81-100]
 • اکبری، فرزانه تاثیر ریسک اطلاعات و هزینه های معاملات بر واکنش بازار به اعلان سود [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 131-151]
 • اکبری، محسن بررسی عوامل مؤثر بر رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل حسابرسان [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 103-126]
 • اکبری، محسن تحلیل رفتار مدیران در گزارش سود: ارزیابی نقش تصمیمات ناکارای سرمایهگذاری و محدودیتهای مالی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 55-80]
 • اکبری، محسن بررسی تأثیر ارتباطات مؤثر و مشارکت بر کاهش انحرافات و فساد کاری حسابرسان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 1-22]
 • اللهوردیزاده، سیامک اثر دوره‌های مختلف چرخه عمر بر سودآوری و رشد بنگاه‌های تجاری [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 49-66]
 • الهیاری، غلامحسن رابطه بین اقلام غیرعادی حسابهای دریافتنی و کیفیت سود [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 47-60]
 • الهی رودپشتی، سمانه بررسی اثر محافظه کاری بر ارزش بازار وجه نقد نگهداری شده [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 23-43]
 • امامی، علی محافظه کاری شرطی حسابداری و انعطاف پذیری مالی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 107-123]
 • ایمانی برندق، محمد اثر دوره‌های مختلف چرخه عمر بر سودآوری و رشد بنگاه‌های تجاری [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 49-66]
 • ایمانی برندق، محمد تاثیر زبان گزارشگری مالی گسترش پذیر(XBRL) بر حسابرسی: فرصت یا چالش [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 23-37]
 • ایمانی برندق، محمد بررسی عوامل موثر بر کیفیت مالیات در ایران با استفاده از رویکرد سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 47-63]
 • امیری، هادی رابطه پایداری شرطی و غیرشرطی اجزای سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 103-128]
 • امیری، هادی مقایسه ارتباط ارزشی گزارشگری دارایی ها در ترازنامه سنتی و تجدید ساختار شده، بر اساس پیش نویس ارائه شده توسط IASB و FASB [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 53-84]
 • امیرحسینی، زهرا شفافیت افشا در خصوص فعالیت در ارزش‌گذاری حسابهای ذخیره‌ای و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 211-237]
 • امینی، ولی اله بررسی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 101-123]
 • امینی فرد، زهره بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پیش‌بینی سود نقدی سهام با استفاده از مدل‌های ترکیبی: مورد صنعت شیمیایی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 111-130]
 • امینی مهر، اکبر بررسی اثرات بکارگیری زبان گزارشگری مالی قابل توسعه (XBRL) بر گزارشگری مالی شرکت‌های ایرانی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 29-42]
 • انصاری، عبدالمهدی تأثیر انجام خدمات حسابداری، مدیریتی و مشاوره‌ای، همراه با خدمات حسابرسی، بر استقلال حسابرس [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 63-78]
 • انواری رستمی، علی اصغر تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر کیفیت اقلام تعهدی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 119-147]
 • انواری رستمی، علی اصغر مقایسه تطبیقی جامعیت شاخص‌‌های اندازه‌گیری شفافیت اطلاعاتی و سطح افشاء اطلاعات در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 143-165]
 • انواری رستمی، علی اصغر تاثیر ساختار سرمایه و پاداش هیئت مدیره بر کارایی سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 109-130]
 • اورادی، جواد ویژگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 69-94]
 • اورادی، جواد رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و مدیریت سود حسابداری [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 77-99]
 • اوشیانی، مریم ارتباط هزینه سرمایه و پذیرش استانداردهای حسابداری ملی و تأثیر نقدشوندگی سهام روی این رابطه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 125-142]
 • اوشنی، محمد محافظه‌کاری شرطی و ارتباط ارزشی گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 271-292]
 • اولادحسین، زهرا تأثیر ترکیب هیئت‌مدیره و سایر عوامل منتخب بر خط‌مشی تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 89-106]

ب

 • باباجانی، جعفر عوامل مؤثر در تعیین وجه نقد شرکت‌ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 21-37]
 • باباجانی، جعفر نقش اطلاعات حسابداری در تسریع فرآیند مالیات ستانی ازدیدگاه کارشناسان ارشد مالیاتی [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 1-20]
 • باباجانی، جعفر شناسایی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی در ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 284-313]
 • باباجانی، جعفر آینده پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر آموزش و پژوهش [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 61-80]
 • بیات، شاهین ارتباط ارزشی سود حسابداری با بازده عادی و غیر عادی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • بیات، مرتضی نقش دیدگاه حسابداری محافظه کاری در مدیریت نقدینگی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 15-28]
 • بیات، مرتضی عوامل مالی و غیر مالی موثر بر تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 187-203]
 • بیات، مرتضی بررسی عوامل رفتاری مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 41-60]
 • باتقوا، حامد تأثیر جریان وجوه نقد عملیاتی و اندازه شرکت بر تصمیم‌های سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-16]
 • بادآور نهندی، یونس بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و خالص سرمایه گذاری [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 167-189]
 • بادآور نهندی، یونس بررسی روند رابطه بین کیفیت سود و قابلیت اعتماد در دوره بعد از الزام استانداردهای حسابداری [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 73-88]
 • بادآور نهندی، یونس عوامل موثر برانتخاب رشته دانشجویان حسابداری در دانشگاه‌های ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 93-118]
 • بایزیدی، انور بررسی تطبیقی کیفیت گزارشگری مالی شرکت های درمانده و غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 51-66]
 • باستانی، سوسن نقش شبکه های اجتماعی در حاکمیت شرکتی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 13-37]
 • باستانی، سوسن استخراج مولفه های زیست محیطی از گزارشات فعالیت هیئت مدیره شرکت ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 43-70]
 • باغبان، محسن بررسی رابطه‌ی بین نقد شوندگی دارائی‌ها ونقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 61-77]
 • باغومیان، رافیک ارتباط ارزشی سود حسابداری با بازده عادی و غیر عادی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • باقری، بهروز شناسایی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی در ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 284-313]
 • باقری، کاوه بررسی رابطه بین افشای اختیاری حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 39-60]
 • باقری، مصطفی بررسی عوامل موثر بر به هنگامی گزارشگری مالی با استفاده از تکنیک‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 119-137]
 • باقرپور ولاشانی، محمدعلی میزان بکارگیری قابلیت‌های سیستم اطلاعاتی رایانه‌ای حسابداری صاحب‌کاران در اجرای روش‌های تحلیلی توسط حسابرسان [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 111-134]
 • باقرپور ولاشانی، محمد علی تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی شغلی آن‌ها [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 65-94]
 • باقرپور ولاشانی، محمد علی کشف مدیریت سود از طریق بررسی توزیع تجربی سود [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 19-40]
 • بحیرایی، افسانه حسابرسی فرهنگ سازمانی در ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 182-207]
 • بختیاری، مهری بررسی عوامل مؤثر در استخدام تازه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در واحدهای حسابرسی داخلی شرکت‌های ایرانی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 93-120]
 • بخشی، محمد محافظه‌کاری شرطی و ارتباط ارزشی گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 271-292]
 • بدری، احمد قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی مبتنی بر محتوای اطلاعاتی سود [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 1-19]
 • بدری، احمد واکاوی و نقد روش شناسی پژوهش های تجربی مالی و حسابداری در ایران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 99-127]
 • بذرافشان، آمنه بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی با حق الزحمه و کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 366-396]
 • بذرافشان، محسن بررسی رابطة کیفیت سود، افشای داوطلبانه و رفتارنامتقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 41-60]
 • بذر افشان، سعید بررسی سودمندی استفاده از چک لیست راهنمای کشف تقلب در ارزیابی خطر تقلب مدیریت [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 67-84]
 • برادران حسن زاده، رسول ارتباط استراتژی متنوع سازی شرکتی و پدیده مدیریت واقعی و مصنوعی سود [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 181-200]
 • برادران حسن زاده، رسول تاثیر ارتباطات سیاسی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت با تاکید بر رقابت بازار محصول [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 301-325]
 • بیرامی، هانی تعیین ارزش دارایی‌های نامشهود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 223-238]
 • بیرامی، هانیه علامت دهی و ارزشگذاری در عرضه اولیه سهام [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 55-72]
 • بیرامی، هانیه تعیین ارزش دارایی‌های نامشهود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 223-238]
 • برزیده، فرخ فرضیه ثبات کارکردی؛ تفکیک اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی سود [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 33-50]
 • برزیده، فرخ شناسایی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی در ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 284-313]
 • برزگر، قدرت اله بررسی اثر تعدیل کنندگی معاملات با اشخاص وابسته بر رابطه بین افشای هزینه تحقیق و توسعه و ارزش شرکت [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 181-200]
 • برزگر، نرگس مدل‌سازی فرا‌واکنشی سرمایه‌گذاران در بازار سهام با قیمت‌های OHLC روزانه [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 179-196]
 • برزگری صدقیانی، سمانه بررسی تأثیر سطح نگهداشت منابع نقدی بر ظرفیت بدهی و ارایۀ مدلی نوین برای تعیین ظرفیت بدهی (مطالعۀ موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 219-236]
 • بزازان، فاطمه بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون گارچ بوت استرپ [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 149-160]
 • بزاززاده، حمیدرضا تأثیر چرخه تجاری و سررسید بدهی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در دارایی‌های ثابت [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 141-160]
 • بزرگ اصل، موسی عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به انواع گزارشگری اجتماعی شرکتها [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 101-117]
 • بزرگ اصل، موسی بررسی رابطه بین محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سود فصلی و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 20-40]
 • بزرگ اصل، موسی مقایسه توان توضیحی مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با تاکید بر چرخه زندگی شرکت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 321-344]
 • بشیری منش، نازنین پیامدهای افشای اختیاری: رویکرد معادلات ساختاری [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 161-186]
 • بشیری منش، نازنین رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و مدیریت سود حسابداری [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 77-99]
 • بیگ پناه، بهزاد تأثیر چسبندگی هزینه بر برآورد محافظه‌کاری شرطی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 39-59]
 • بیگلر، کیومرث بررسی عوامل مؤثر در استخدام تازه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در واحدهای حسابرسی داخلی شرکت‌های ایرانی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 93-120]
 • بنافی، محمد بررسی نقش تعدیلی تخصص حسابرس بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 55-75]
 • بنائی خلیل آباد، مریم تأثیر عوامل فرهنگی بر اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 177-202]
 • بنی مهد، بهمن رابطه بین اقلام غیرعادی حسابهای دریافتنی و کیفیت سود [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 47-60]
 • بنی مهد، بهمن بیش اعتمادی مدیریت صاحبکار و اظهار نظر غیر مقبول حسابرس [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 135-156]
 • بهار مقدم، مهدی تاثیر گزارشگری محافظه کارانه استهلاک بر ارزش بازار سهام،رابطه ارزشی سود و پایداری سود [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 105-122]
 • بهار مقدم، مهدی بررسی تأثیر پایداری سود و شرایط اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 89-112]
 • بهار مقدم، مهدی اثر تعدیل‌کنندگی کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 271-298]
 • بهبهانی نیا، پریساسادات نقش اطلاعات حسابداری در واکنش سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران; مطالعه سودهای پیش‌بینی شده [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 203-218]
 • بهبهانی نیا، پریسا سادات اثر کارایی مدیریت، اندازه و ساختار سرمایه بر ادراک از کیفیت خدمات و عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 211-236]
 • بهبهانی نیا، پریسا سادات مدل‌سازی عوامل حسابداری و غیرحسابداری مؤثر بر ثروت سهامداران: برآورد و اعتبارسنجی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 181-216]
 • بهرامی، احمد شناسایی مدیریت سود از طریق تغییر در گردش دارایی‌ها و حاشیه سود [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 59-77]
 • بهرامی، ماندانا رابطه تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات نقدشوندگی سهام [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 35-53]
 • بهرامی نسب، علی نقش کیفیت سود در شناسایی گزارشگری مالی متقلبانه [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 314-339]
 • بهشتی زواره، مژگان نقش شبکه های اجتماعی در حاکمیت شرکتی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 13-37]
 • بوژمهرانی، احسان ویژگی های کمیته حسابرسی، کیفیت افشا و نسبت غیر موظف اعضای هیات مدیره [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 191-218]
 • بولو، قاسم عوامل مؤثر در تعیین وجه نقد شرکت‌ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 21-37]
 • بولو، قاسم هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 59-80]
 • بولو، قاسم رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • بولو، قاسم رابطه بین انعطاف‌پذیری مالی و نوع تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 171-190]
 • بولو، قاسم اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام با توجه به سطح شفافیت شرکتی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 1-31]

پ

 • پارچینی پارچین، سید مهدی بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 17-33]
 • پارسایی، محسن شناسایی و رتبه بندی شاخصهای عملکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 129-146]
 • پازوکی، پریسا تحلیل رابطه ویژگی های حاکمیت شرکتی و سود شرکت بر چسبندگی هزینه و محافظه کاری در بازار سرمایه ایران با رویکرد معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 199-219]
 • پایسته، افسانه بررسی رابطه اندازه، مدیریت سود و زمان‌بندی بازار با عملکرد شرکت در زمان افزایش سرمایه [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 189-219]
 • پاشایی، علی تاثیرنظام راهبری شرکتی بر انتخاب حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 21-31]
 • پاکدلان، سعید نقش فرصت‌های رشد در تعدیل رابطه اهرم مالی و تصمیمات سرمایه‌گذاری [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 15-32]
 • پاکزاد، عطیه اثر سوگیری شناختی دانشجویان کارشناسی ارشد حسابدارای بر دقت قضاوت آنها با توجه به رفتار هزینه و نحوه ارائه اطلاعات [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 247-270]
 • پیری، پرویز اثر دوره‌های مختلف چرخه عمر بر سودآوری و رشد بنگاه‌های تجاری [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 49-66]
 • پیری، پرویز آزمون اثر مخارج سرمایه ای دولت بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 143-158]
 • پیری، پرویز بررسی عوامل موثر بر کیفیت مالیات در ایران با استفاده از رویکرد سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 47-63]
 • پیری، پرویز بررسی تأثیر سطح نگهداشت منابع نقدی بر ظرفیت بدهی و ارایۀ مدلی نوین برای تعیین ظرفیت بدهی (مطالعۀ موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 219-236]
 • پرندین، کاوه بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری نامشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]
 • پرویزپور، لیلا اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر انتخاب سازوکارهای حاکمیت شرکتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 167-181]
 • پناهیان، حسین بررسی مقایسه ای توانایی اطلاعات گزارش شده اولیه و تجدید ارائه شده در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 133-160]
 • پورحیدری، امید بررسی تاثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی عرضه های عمومی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 55-67]
 • پورحیدری، امید بررسی تاثیر تنوع فعالیت گروه های تجاری و نوع صنعت بر بدهی‌های درون گروهی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 69-83]
 • پورحیدری، امید بررسی رابطه رقابت در بازار محصول با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 299-320]
 • پورحیدری، امید ارتباط ارزشی استهلاک سرقفلی و تأثیر اهرم مالی بر این رابطه با در نظر گرفتن استاندارهای ملی و بین المللی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 367-391]
 • پور حیدری، امید بررسی سودمندی استفاده از چک لیست راهنمای کشف تقلب در ارزیابی خطر تقلب مدیریت [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 67-84]
 • پورزمانی، زهرا آزمون رویکرد کارایی مدیریت سود و نقش آن در ارزش آفرینی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 159-177]
 • پورزمانی، زهرا تأثیر عوامل فرهنگی بر اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 177-202]
 • پورزمانی، زهرا مدیریت سود فرصت طلبانه و کارآ و رابطه آن با محدودیت‌های مالی: آزمون فرضیه بدهی تئوری‌های اثباتی حسابداری [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-23]
 • پور قیومی، فاطمه بررسی تاثیر دارایی‌های نامشهود بر سیاست‌های مالی و حاکمیتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 227-248]
 • پورموسی، علی اکبر اثر گزارش اطلاعات شرکت‌ها بر رفتار روزانه بازار سهام تهران [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 85-105]
 • پورموسی، علی اکبر بررسی عوامل رفتاری مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 41-60]

ت

 • تاج الدینی، عبدالله تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه ی سرمایه ی سهام عادی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 109-128]
 • تاری وردی، یداله بررسی عملکرد شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه-گذاری برمبنای مدل ارزیابی مرتون – هنریکسن [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 83-99]
 • تاری وردی، یداله رابطه جریان های نقدی عملیاتی مدل 5 بخشی و جریان های نقدی بازده سرمایه گذاریهای مبتنی بر مدل 4 بخشی صورت جریان وجوه نقد با پایداری سود [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 191-212]
 • تجویدی، الناز تاثیر ساختار سرمایه و پاداش هیئت مدیره بر کارایی سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 109-130]
 • تجویدی، الناز بررسی اثر بازگشت مدیریت سود واقعی بر عملکرد عملیاتی بلند مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 33-48]
 • تحریری، آرش تأثیر اصلاحات پیشنهادی حسابرس بر کیفیت سود [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 69-92]
 • تقی زاده خانقاه، وحید عوامل موثر برانتخاب رشته دانشجویان حسابداری در دانشگاه‌های ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 93-118]
 • تنانی، محسن بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار با کیفیت سود و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 105-127]
 • توحیدی نژاد، مرضیه ابهام مفهوم «تصویر درست و منصفانه» (در ایران «ارائه به نحو مطلوب») به نفع کیست؟ [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 83-110]

ث

 • ثقفی، علی مربوط بودن اطلاعات حسابداری تاریخی در تصمیمات تأمین مالی شرکت‌های ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 1-15]
 • ثقفی، علی کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 21-45]
 • ثقفی، علی رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • ثقفی، علی اندازه‌گیری هزینه سرمایه براساس مدل مبتنی بر متغیرهای بنیادی و مقایسه آن با مدلهای رایج در بازار [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 203-228]
 • ثقفی، علی چارچوبی برای ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابداری ایران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 23-44]
 • ثقفی، علی بهبود سنجش کیفیت اقلام تعهدی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]
 • ثقفی، علی رابطه بین توانایی مدیریت و حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر نقش درماندگی مالی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 221-244]

ج

 • جامعی، رضا بررسی نقش فناوری اطلاعات روی پیشبرد سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران (دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 85-98]
 • جامعی، رضا بررسی تأثیر هزینه‏ های نمایندگی بر شکاف مالیاتی با رویکرد مدل معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 185-210]
 • جباری، حسن تدوین مدلی برای تعیین پاداش هیات مدیره شرکت های ایرانی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 127-154]
 • جبارزاده کنگرلویی، سعید توجه مدیران به عوامل موفقیت‌ساز، با تأکید بر فرایند‌های حسابداری مدیریت [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 7-26]
 • جبارزاده کنگرلویی، سعید بررسی تطبیقی کیفیت گزارشگری مالی شرکت های درمانده و غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 51-66]
 • جعفری، زهرا بررسی تأثیر تعدیل‌کنندگی هزینه نمایندگی بر رابطه بین مسئولیت‌ اجتماعی شرکت و چسبندگی هزینه‌ در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 169-200]
 • جعفری، مژده بررسی همگرایی مدل‌های اندازه‌گیری کیفیت سود [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 61-82]
 • جعفری، ندا گزارش کنونی و جدید حسابرس: دیدگاه حسابرسان ایرانی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 95-116]
 • جعفری باقر آبادی، احسان بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز و بازده صنعت بانکداری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 57-73]
 • جعفری دهکردی، حمیدرضا بررسی نقش واسطهای اهرم مالی در تأثیر محافظهکاری در حسابداری بر فرصت‌های سرمایهگذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • جلالی علی آبادی، فرزانه عرضه عمومی اولیه : مدیریت سود و ساختار مالکیت [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 17-32]
 • جلیلی، اکرم تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار چسبندگی هزینه [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-28]
 • جمشیدی نوید، بابک بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری نامشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]
 • جمشیدی نوید، بابک حساب‌شویی و ناتوانی مالی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 141-160]
 • جندقی، غلامرضا بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با افشا اطلاعات پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 11-31]
 • جهانشاد، آزیتا بررسی رابطه میان خالص وجه نقد هر یک از طبقات صورت جریان وجوه نقد با نسبت قیمت به درامد [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 75-91]
 • جهانشاد، آزیتا نقش اعتماد اجتماعی بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود و تأثیر کیفیت سود و تأخیر در گزارش سود بر رابطه آنها [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 101-120]
 • جهانگرد، میثم تاثیر ساختار سرمایه و پاداش هیئت مدیره بر کارایی سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 109-130]
 • جهانگیری لیواری، علی نقش اقلام تعهّدی و جریان نقد عملیاتی در تبیین رفتار بازدهی سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-88]
 • جوانمرد، شبنم رابطه انگیزه‌های مدیریت سود و نظام راهبری شرکتی با رفتار نامتقارن هزینه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 61-80]
 • جوانمرد، مهدی اثر گزارش اطلاعات شرکت‌ها بر رفتار روزانه بازار سهام تهران [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 85-105]
 • جوانمردی، سلطان رابطه‌ بین کیفیت گزارشگری مالی و پراکندگی بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 17-32]
 • جوکار، حسین اثر تعدیل‌کنندگی کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 271-298]

چ

 • چالاکی، پری بررسی رابطه بین افشای اختیاری حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 39-60]
 • چناری بوکت، حسن بررسی افزایش ثروت سهامداران در طول دوره تصدی مدیران ارشد شرکت: رویکردی نوین برای آزمون اثربخشی پاداش به مدیران ارشد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 29-54]
 • چناری بوکت، حسن کیفیت افشا و پاداش مدیریت [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 43-61]

ح

 • حیاتی، نهاله استخراج مولفه های زیست محیطی از گزارشات فعالیت هیئت مدیره شرکت ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 43-70]
 • حاجی ابراهیمی، مریم بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک پذیری و عملکرد شرکت [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 340-365]
 • حاجیان، نجمه مقایسه تطبیقی جامعیت شاخص‌‌های اندازه‌گیری شفافیت اطلاعاتی و سطح افشاء اطلاعات در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 143-165]
 • حاجیان، نجمه تاثیر ساختار مالکیتی و نظارتی هیأت مدیره و ویژگیهای حسابرس بر مدیریت سود [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 299-326]
 • حاجی حیدری، راضیه کشف تقلب با استفاده از مدل تعدیل شده بنیش و نسبت‌های مالی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 47-70]
 • حاجی عظیمی، فرزاد اثربخشی توانایی‌های مدیریتی بر عملکرد شرکت در مراحل چرخه عمر [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 29-54]
 • حاجی قاسمی، نیلوفر الگوی کنترل داخلی در سیستم های برنامه‌ریزی منابع‌سازمانی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 119-153]
 • حاجی کرمانی، سمیرا تاثیر کاربرد ارزش منصفانه در گزارش های مالی در بهبود ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 53-72]
 • حاجیها، زهره تأثیر عوامل خاص شرکت بر ساختار سررسید بدهی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 39-62]
 • حاجیها، زهره بررسی افزایش ثروت سهامداران در طول دوره تصدی مدیران ارشد شرکت: رویکردی نوین برای آزمون اثربخشی پاداش به مدیران ارشد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 29-54]
 • حاجیها، زهره بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 105-123]
 • حاجیها، زهره کیفیت افشا و پاداش مدیریت [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 43-61]
 • حاجیها، زهره راهبرد تجاری، ضعف بااهمیت کنترل‌های داخلی و تاخیر انتشار گزارش حسابرسی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 154-180]
 • حبیبی، مهدیه نقش اعتماد اجتماعی بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود و تأثیر کیفیت سود و تأخیر در گزارش سود بر رابطه آنها [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 101-120]
 • حبیب زاده بایگی، سید جواد مقایسه دقت پیش بینی مدیریت سود با استفاده از الگوریتم‌های مورچگان و غذایابی باکتری [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 181-203]
 • حجازی، رضوان تأثیر عدم اطمینان‌های محیطی بر اجزای سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 27-48]
 • حجازی، رضوان تاثیر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) بر اثربخشی کنترلهای داخلی در رابطه با گزارشگری مالی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 17-38]
 • حجازی، رضوان بررسی دیدگاههای متفاوت در تأثیر پذیرش استاندارد حسابداری ارزش منصفانه برسود حسابداری [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 127-150]
 • حجازی، رضوان استخراج مولفه های زیست محیطی از گزارشات فعالیت هیئت مدیره شرکت ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 43-70]
 • حجازی، رضوان اثر تعدیل کنندگی مراحل چرخه عمر شرکتها بر رابطه بین سرمایهگذاری در منابع انسانی و سیستم کنترلهای داخلی (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 143-160]
 • حدیدی فرد، شهره تأثیر وجوه نقد توزیع شده بین سهام داران بر توان پیش بینی کنندگی جریان نقد عملیاتی و آزاد [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 137-152]
 • حیدری، مهدی بررسی رابطه بین تجدید ارائه‌ صورت‌های مالی با تغییرحسابرسان مستقل [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 197-215]
 • حیدری، مهدی بررسی نقش تعدیلگر استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت با شکاف مالیاتی شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 117-134]
 • حیدری، ناهید بررسی رابطه توانایی مدیریت با حق‌الزحمه و اظهارنظر حسابرسی پیرامون تداوم فعالیت [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 221-239]
 • حیدرپور، فرزانه بررسی عملکرد شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه-گذاری برمبنای مدل ارزیابی مرتون – هنریکسن [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 83-99]
 • حیدرپور، فرزانه تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش افزوده سرمایه فکری [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • حیدرپور، فرزانه تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر جریان نقد عملیاتی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 121-142]
 • حیدر پور، فرزانه بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 85-103]
 • حیرانی، فروغ تاثیر کاربرد ارزش منصفانه در گزارش های مالی در بهبود ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 53-72]
 • حساس یگانه، یحیی رابطه سطح مهارت حسابرسان با حساسیت و قضاوت اخلاقی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 53-70]
 • حساس یگانه، یحیی فرضیه ثبات کارکردی؛ تفکیک اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی سود [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 33-50]
 • حساس یگانه، یحیی تأثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 23-45]
 • حساس یگانه، یحیی ابهام مفهوم «تصویر درست و منصفانه» (در ایران «ارائه به نحو مطلوب») به نفع کیست؟ [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 83-110]
 • حساس یگانه، یحیی بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیریت و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 25-54]
 • حسنی، محمد تحلیل رفتار مدیران در گزارش سود: ارزیابی نقش تصمیمات ناکارای سرمایهگذاری و محدودیتهای مالی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 55-80]
 • حسینی، سید حسین بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز و بازده صنعت بانکداری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 57-73]
 • حسینی، سید عبدالرضا رابطه‌ی استفاده از فنون مدیریت ریسک با عملکرد شرکت‌های فعال صنایع غذایی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 45-60]
 • حسینی، سیدعلی بررسی رابطه نظارت از طریق بدهی بانکی کوتاهمدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 1-20]
 • حسینی، سید علی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان‌های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش‌بینی بازده سهام با توجه به چرخه‌ی عمر شرکت‌ها [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 149-167]
 • حسینی، سید علی نقش سرمایه در ریسک سیستمی موسسات مالی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 127-147]
 • حسینی، سید علی رابطه ساختار مالکیت پیچیده شرکت‌های تابعه با معاملات اشخاص وابسته [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 41-62]
 • حسینی، سید علی استخراج مولفه های زیست محیطی از گزارشات فعالیت هیئت مدیره شرکت ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 43-70]
 • حسینی، سید محمد رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده غیر عادی سهام [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 73-87]
 • حسینی، سید محمد حسین رابطه‌ی استفاده از فنون مدیریت ریسک با عملکرد شرکت‌های فعال صنایع غذایی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 45-60]
 • حسنی آذر، الهام بررسی ارتباط دارایی های نامشهود با گزارشگری سرمایه انسانی: شواهد تجربی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 73-92]
 • حسنی القار، مسعود بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تقسیم سود [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 103-129]
 • حسنی القار، مسعود بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیریت و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 25-54]
 • حسین پور، امیرحسین بررسی تأثیر رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 219-255]
 • حصارزاده، رضا کمّی سازی و ارزیابی تجربی معیار نوینِ کیفیت حسابداری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 91-114]
 • حضرتی، عاصم اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام با توجه به سطح شفافیت شرکتی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 1-31]
 • حقیقی، ریحانه فراتحلیل اثرات پذیرش IFRSبر بازار سرمایه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 197-222]
 • حقیقت، حمید شفافیت اطلاعات و نقدشوندگی سهام [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 85-98]
 • حقیقت، حمید مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های بحران‌زده و شرکت‌های سالم [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 345-362]
 • حقیقت، طوبی بررسی اثر تعدیل کنندگی معاملات با اشخاص وابسته بر رابطه بین افشای هزینه تحقیق و توسعه و ارزش شرکت [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 181-200]
 • حقیقی طلب، بهاره فراتحلیل اثرات پذیرش IFRSبر بازار سرمایه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 197-222]
 • حقیقی نسب، منیژه ارزیابی کیفیت سیستم های اطلاعاتی براساس مدل ISI/IEC 9126 در سازمانهای منتخب ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 131-147]
 • حمیدی، الهام شناسایی انگیزه‌های معاملات با اشخاص وابسته [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 49-64]
 • حمیدی، الهام تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار چسبندگی هزینه [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-28]
 • حمیدی، الهام آنچه اقلام تعهدی در مورد جریان های نقدی آتی می گویند [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 143-169]
 • حمدالهی، کبری ارزیابی تأثیرآموزش حسابداری (آموزش دانشگاهی و دوره‌های ضمن خدمت) و تجربه بر قضاوت‌های حرفه‌ای حسابرسان [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 191-208]
 • حمزه نژاد، سجاد اثر تعدیل‌کنندگی کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 271-298]
 • حمزه نیک نیافرد، مسعود تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت افشاء بر بکارگیری منابع مالی در هستۀ اصلی فعالیت تجاری شرکت‌ها [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 81-100]

خ

 • خانی، عبدالله تأثیر برگشت اقلام تعهدی بر پایداری و نابهنجاری آن و سود دوره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 147-166]
 • خان حسینی، داود بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های صنعت سیمان پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 51-66]
 • ختن لو، محسن بررسی همگرایی مدل‌های اندازه‌گیری کیفیت سود [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 61-82]
 • خداپرستی، صابر عوامل موثر بر بازده کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضه‌های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 179-200]
 • خدادادی، ولی تاثیر به موقع بودن و محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 75-92]
 • خدادادی، ولی مدل‌سازی معادلات ساختاری جهت بررسی تأثیر راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه سهام عادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 129-146]
 • خدادادی، ولی بررسی واکنش رفتاری بازار سهام، بر اساس شکست روندهای کاهشی بلندمدت و کوتاه‎مدت معیارهای عملکردی شرکت، در زمان افزایش سود نقدی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 293-322]
 • خدامی پور، احمد ارتباط ارزشی استهلاک سرقفلی و تأثیر اهرم مالی بر این رابطه با در نظر گرفتن استاندارهای ملی و بین المللی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 367-391]
 • خدامرادی، سعید بررسی عوامل موثر بر تاخیر گزارشگری مالی میان دوره ای(مطالعه تجربی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 71-88]
 • خلیفه سلطانی، سید احمد رابطه تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات نقدشوندگی سهام [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 35-53]
 • خلیفه سلطانی، سید احمد تاثیر چرخه تجاری بر پایداری مدلهای پیشبینی ورشکستگی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • خلیلی، مهدی رابطه محافظه کاری سود و محافظه کاری ترازنامه [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 145-160]
 • خلیلیان موحد، علی تأثیر وضعیت و کیفیت گزارش حسابرسی بر حجم معاملات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 63-80]
 • خمیسی، حبیبه بررسی قابلیت پیش‌بینی نسبت PEG در مقایسه با نسبت P/E برای تعیین قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-16]
 • خنکا، عبدالخالق آینده پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر آموزش و پژوهش [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 61-80]
 • خواجه زاده، سارا مقایسه دقت پیش بینی مدیریت سود با استفاده از الگوریتم‌های مورچگان و غذایابی باکتری [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 181-203]
 • خواجوی، شکراله بررسی تطبیقی کیفیت گزارشگری مالی شرکت های درمانده و غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 51-66]
 • خواجوی، شکراله بررسی کیفیت سود شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده صورت های مالی [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 129-147]
 • خواجوی، شکراله بررسی سودمندی روش‌های مختلف انتخاب متغیرهای پیش‌بین در پیش‌بینی نوع اظهارنظر حسابرسان [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 81-102]
 • خوانساری، نیکو بررسی تاثیر ‌نظام راهبری شرکت بر ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام شرکت‌ها [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 213-233]
 • خوش طینت نیک نیت، محسن تأثیر مدیریت سود بر سطح افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 21-48]

د

 • داداشی، ایمان ارائه مدلی برای تبیین اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی مبتنی بر معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 251-272]
 • داداش زاده، قادر ارتباط استراتژی متنوع سازی شرکتی و پدیده مدیریت واقعی و مصنوعی سود [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 181-200]
 • دارابی، رویا مقایسه دقت پیش بینی سطح افشا با استفاده از الگوریتم‌های کلونی مورچه‌ها و تکامل تفاضلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 153-180]
 • دارابی، رویا تحلیل رابطه ویژگی های حاکمیت شرکتی و سود شرکت بر چسبندگی هزینه و محافظه کاری در بازار سرمایه ایران با رویکرد معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 199-219]
 • دارسنج، سکینه تأثیر سرمایه فکری بر رابطه بین نظام حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 219-246]
 • داغانی، رضا بررسی عملکرد شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه-گذاری برمبنای مدل ارزیابی مرتون – هنریکسن [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 83-99]
 • داغانی، رضا تاثیر ساختار مالکیتی و نظارتی هیأت مدیره و ویژگیهای حسابرس بر مدیریت سود [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 299-326]
 • دانا، محمد مهدی رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • دانا، محمد مهدی بررسی نقش تعدیلی تخصص حسابرس بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 55-75]
 • دیانتی دیلمی، زهرا اثر دوره تصدی مدیریت بر ارزش شرکت، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 21-39]
 • دیانتی دیلمی، زهرا بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش و میزان نگهداشت وجه نقد [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 39-62]
 • دیانتی دیلمی، زهرا نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار سنجش اجتناب مالیاتی یا مدیریت سود افزایشی ؟ [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 93-116]
 • دیانتی دیلمی، زهرا اثر سوگیری شناختی دانشجویان کارشناسی ارشد حسابدارای بر دقت قضاوت آنها با توجه به رفتار هزینه و نحوه ارائه اطلاعات [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 247-270]
 • داور، سمانه ارتباط اطلاعات حسابداری مدیریت با یادگیری سازمانی و عملکرد تولید [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 125-145]
 • دیدار، حمزه بررسی محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی تلفیقی در برابر صورت‌های مالی شرکت اصلی با تأکید بر نقش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (شواهد حاصل از دو بازار سرمایه ایران و سنگاپور ) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 25-46]
 • دیدار، حمزه بررسی نقش تعدیلگر استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت با شکاف مالیاتی شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 117-134]
 • دیدار، حمزه بررسی رابطة بین هزینه‏ های سیاسی و شکاف مالیاتی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 161-194]
 • دریائی، عباسعلی بررسی رابطة بین اندازه شرکت، نوع صنعت و سودآوری با افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 87-103]
 • درخشانی درخش، محمد بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری نامشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]
 • درخور، سعید بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و خالص سرمایه گذاری [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 167-189]
 • درسه، صابر بررسی تأثیر دست کاری فعالیت های واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 153-184]
 • دستگیر، محسن تأثیر جریان وجوه نقد عملیاتی و اندازه شرکت بر تصمیم‌های سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-16]
 • دستگیر، محسن شناسایی مدیریت سود از طریق تغییر در گردش دارایی‌ها و حاشیه سود [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 59-77]
 • دستگیر، محسن رابطه پایداری شرطی و غیرشرطی اجزای سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 103-128]
 • دستگیر، محسن بررسی تأثیر رکود اقتصادی در ایران بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 23-46]
 • دستگیر، محسن تاثیر تاخیر در گزارش حسابرسی و ضعف کنترل های داخلی بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 22-40]
 • دیلمی، صفیه بررسی رابطه کیفیت حاکمیت شرکتی و نوسان بازده سهام [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 115-136]
 • دهقان دهنوی، حسن تعیین اجزای دانش و مهارت آموزش حسابداری در محیطهای تجاری جدید با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 105-119]
 • دهقان دهنوی، سمیه تأثیر گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 323-350]
 • دهقانی‌سعدی، علی‌اصغر بررسی سودمندی روش‌های مختلف انتخاب متغیرهای پیش‌بین در پیش‌بینی نوع اظهارنظر حسابرسان [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 81-102]
 • دوستیان، صدیقه طراحی مدل رتبه بندی شرکتها از منظر کیفیت سود حسابداری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 201-220]
 • دولت کامی، مصطفی محافظه کاری شرطی حسابداری و انعطاف پذیری مالی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 107-123]
 • دولو، مریم قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی مبتنی بر محتوای اطلاعاتی سود [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 1-19]
 • دولو، مریم بررسی رابطه اندازه، مدیریت سود و زمان‌بندی بازار با عملکرد شرکت در زمان افزایش سرمایه [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 189-219]

ذ

 • ذوالفقاری، مهدی مدیریت سود فرصت طلبانه و کارآ و رابطه آن با محدودیت‌های مالی: آزمون فرضیه بدهی تئوری‌های اثباتی حسابداری [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-23]

ر

 • راسخ، عبدالرحمن مدل‌سازی معادلات ساختاری جهت بررسی تأثیر راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه سهام عادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 129-146]
 • راشدی، پری تأثیر چرخه تجاری و سررسید بدهی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در دارایی‌های ثابت [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 141-160]
 • رامشه، منیژه بررسی رابطه بین پایداری سود و یکنواختی نرخ مالیات پرداختی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 147-166]
 • رامشه، منیژه بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بر اساس پیش‌بینی تئوری‌های توازن و سلسله‌مراتبی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 161-186]
 • راهنمای رودپشتی، فریدون توجه مدیران به عوامل موفقیت‌ساز، با تأکید بر فرایند‌های حسابداری مدیریت [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 7-26]
 • رباط میلی، مژگان کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 21-45]
 • ربیعی، حامد بررسی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 101-123]
 • رجبی، احمد پویایی شناسی سیستم، رویکردی نوین در مدل سازی رویدادهای حسابداری و تصمیم گیری های مالی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 21-42]
 • رجبعلی زاده، جواد کمّی سازی و ارزیابی تجربی معیار نوینِ کیفیت حسابداری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 91-114]
 • رحمانی، حلیمه ویژگی‌های شخصیتی حسابداران ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 127-150]
 • رحمانی، علی اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]
 • رحمانی، علی ارتباط ارزشی سرقفلی گزارش‌شده [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 111-124]
 • رحمانی، علی رابطه‌ی تفاوت مالیات تشخیصی و ابرازی با مدیریت سود [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 61-83]
 • رحمانی، علی پیامدهای افشای اختیاری: رویکرد معادلات ساختاری [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 161-186]
 • رحمانی، علی بررسی ارتباط دارایی های نامشهود با گزارشگری سرمایه انسانی: شواهد تجربی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 73-92]
 • رحمانی، علی حسابرسی فرهنگ سازمانی در ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 182-207]
 • رحمانی، محمد بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با افشا اطلاعات پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 11-31]
 • رحیمیان، نظام الدین رابطه بین کیفیت افشا و محافظه‌کاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 1-19]
 • رحیمیان، نظام الدین کشف تقلب با استفاده از مدل تعدیل شده بنیش و نسبت‌های مالی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 47-70]
 • رحمانی مهر، مسعود هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 59-80]
 • رحیمی تمرین، عاطفه رابطه ی بین به موقع بودن گزارشگری مالی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 21-35]
 • رستگارنیا، فاطمه تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت هادر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 33-50]
 • رستمی، محمد رضا بررسی رابطه نقدشوندگی بازار سهام، چرخه های تجاری و رشد اقتصادی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 201-215]
 • رستمی، محمد رضا بررسی تأثیر چرخه عمر بر سیاست‌های مالی،سرمایه‌گذاری،بدهی و نقدینگی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 155-174]
 • رستم زاده، ناصر بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 125-146]
 • رسولی، سمیه تأثیر مدیریت سود بر سطح افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 21-48]
 • رسولی، شادی بررسی اثر محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی برکارایی سرمایه گذاری [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 81-100]
 • رسولی، ندا دیدگاه افراد فعال در حرفه حسابداری درخصوص پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 1-24]
 • رشیدی باغی، محسن رابطه­ ی بین حق­ الزحمه ­ی حسابرسی و پاداش هیئت مدیره [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 39-58]
 • رضایی، حمیدرضا تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 67-91]
 • رضایی، حمیدرضا بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 35-53]
 • رضایی، فرزین اثر ویژگی‌های شرکت بر ماندگاری اعضای هیئت‌مدیره [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 79-99]
 • رضایی، فرزین نقش منابع تامین مالی بر رابطه بین رشد دارایی ها و بازده سهام شرکت ها [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 95-118]
 • رضایی، فرزین تأثیر سطوح اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی شرکت ها [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 205-222]
 • رضایی، مهدی بررسی تاثیر دارایی‌های نامشهود بر سیاست‌های مالی و حاکمیتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 227-248]
 • رضائی پیته نوئی، یاسر رابطه سود خالص و معیارهای سنجش وجه نقد در پیش بینی جریان های نقدی آتی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 161-176]
 • رضائی پیته نوئی، یاسر مدل‌بندی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اعتماد اجتماعی و اجتناب مالیاتی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 221-246]
 • رضوی، یاسر رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و افشای اینترنتی اطلاعات مالی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 79-103]
 • رضوی، سیده سمیه نقش سرمایه در ریسک سیستمی موسسات مالی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 127-147]
 • رمضان احمدی، محمد بررسی تأثیر دست کاری فعالیت های واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 153-184]
 • رمضانپور، اسماعیل بررسی تاثیر اجرای سیاست‌های‌ اصل 44 قانون اساسی بر نقد شوندگی بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده‌های تلفیقی پویا (DPD) به روش GMM [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 89-108]
 • رمن، حجت بررسی تأثیر هزینه‏ های نمایندگی بر شکاف مالیاتی با رویکرد مدل معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 185-210]
 • رهروی دستجردی، علیرضا انطباق انگیزه های تقلّب در مدیران با الگوی نظریه چشم انداز تجمعی از طریق تجزیه و تحلیل متن [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 73-102]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون آزمون رویکرد کارایی مدیریت سود و نقش آن در ارزش آفرینی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 159-177]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون بررسی تأثیر سوگیری‌های روانشناختی بر تردید حرفه‌ای حسابرس [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 123-148]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار سنجش اجتناب مالیاتی یا مدیریت سود افزایشی ؟ [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 93-116]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون مدیریت، مدیریت نوشتار و مدیریت سود [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 21-52]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون عملکرد مالی و کارکردهای مدیریت لحن نوشتار در گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 29-48]
 • رویایی، رمضانعلی آزمون رویکرد کارایی مدیریت سود و نقش آن در ارزش آفرینی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 159-177]
 • رویایی، رمضانعلی بررسی تأثیر سوگیری‌های روانشناختی بر تردید حرفه‌ای حسابرس [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 123-148]
 • روحی، علی بررسی رابطه میان خالص وجه نقد هر یک از طبقات صورت جریان وجوه نقد با نسبت قیمت به درامد [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 75-91]
 • روستا، منوچهر بررسی ارتباط بین افشای داوطلبانه و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 153-168]

ز

 • زارعی، حمید تأثیر به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر نظام مالیاتی ایران [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 150-176]
 • زارعی، حمید تأثیر سرمایه فکری بر رابطه بین نظام حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 219-246]
 • زارع بهنمیری، محمد جواد رتبه بندی عوامل موثر بر احتمال تقلب مالی با توجه به گزارش حسابرسی صورت-های مالی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • زراعتی فرد، لیلا بررسی نقش وجود عوامل نوآوری در پیاده سازی موفق برنامه‌ریزی منابع سازمان(ERP) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 95-110]
 • زلقی، حسن تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر کیفیت اقلام تعهدی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 119-147]
 • زلقی، حسن نقش دیدگاه حسابداری محافظه کاری در مدیریت نقدینگی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 15-28]
 • زمان، الهه عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 247-270]
 • زمانیان، غلامرضا عوامل موثر بر بازده کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضه‌های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 179-200]
 • زندیه، مصطفی بررسی پایداری سازه‌های اقلام تعهدی و رابطه‌ی آنها با بازده-های آتی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]
 • زیودار، زهره تأثیر جریان وجوه نقد عملیاتی و اندازه شرکت بر تصمیم‌های سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-16]

س

 • ساری، محمدعلی بررسی تأثیر اجتناب مالیاتی بر ریسک مالیاتی شرکت‌ها [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 353-375]
 • سیاری، محمد صادق نقش منابع تامین مالی بر رابطه بین رشد دارایی ها و بازده سهام شرکت ها [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 95-118]
 • ساعی، محمد جواد تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی شغلی آن‌ها [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 65-94]
 • ساعدی، رحمان تأثیر جریان وجوه نقد عملیاتی و اندازه شرکت بر تصمیم‌های سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-16]
 • ساعدی، رحمان تاثیر تاخیر در گزارش حسابرسی و ضعف کنترل های داخلی بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 22-40]
 • ساکیانی، امین توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه‌گذاری و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 63-90]
 • سالاری، مهناز تاثیر گزارشگری محافظه کارانه استهلاک بر ارزش بازار سهام،رابطه ارزشی سود و پایداری سود [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 105-122]
 • سبزعلی پور، فرشاد بررسی توان فزآینده سود شرکت اصلی در مقایسه با سود فرعی در پیش بینی سود تلفیقی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 163-175]
 • سپاسی، سحر آزمون تجربی چسبندگی هزینه : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 163-177]
 • سپاسی، سحر رابطه بین ویژگی کیفی پیش‌بینی سود هر سهم و ریسک ورشکستگی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 1-21]
 • سپاسی، سحر فراتحلیل اثرات پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر کیفیت گزارشگری مالی [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 47-88]
 • سپاسی، سحر الگوی کنترل داخلی در سیستم های برنامه‌ریزی منابع‌سازمانی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 119-153]
 • ستایش، محمدحسین سودمندی متغیرهای کلان اقتصادی در پیش‌بینی ریسک شرکت‌ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 123-144]
 • ستایش، محمد حسین بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 125-146]
 • ستایش، محمد حسین بررسی ارتباط بین افشای داوطلبانه و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 153-168]
 • سجادی، سید حسین تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه ی سرمایه ی سهام عادی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 109-128]
 • سجادی، سید حسین رابطه­ ی بین حق­ الزحمه ­ی حسابرسی و پاداش هیئت مدیره [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 39-58]
 • سجادی، سید حسین الگوی جامع گزارشگری مالی متقلبانه در ایران به روش نظریه پردازی زمینه بنیان [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 185-204]
 • سجادی، سید حسین مدل‌سازی معادلات ساختاری جهت بررسی تأثیر راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه سهام عادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 129-146]
 • سیدی، سیداحمد بررسی میزان بکارگیری ابعاد ارزیابی متوازن در صنعت هتلداری(مطالعه موردی: هتلهای مشهد) [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 41-56]
 • سید مطهری، سید مهدی رابطه‌ی استفاده از فنون مدیریت ریسک با عملکرد شرکت‌های فعال صنایع غذایی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 45-60]
 • سرداری زاده، مهتاب بررسی رابطه میان خالص وجه نقد هر یک از طبقات صورت جریان وجوه نقد با نسبت قیمت به درامد [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 75-91]
 • سیرغانی، سعید بررسی تأثیر جریان وجه نقد آزاد و فرصت­های رشد بر کیفیت افشا و همزمانی بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 121-140]
 • سرفراز، بهمن بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 105-123]
 • سرلک، علی بررسی تأثیر رکود اقتصادی در ایران بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 23-46]
 • سرلک، نرگس رابطه بین انواع مالکیت نهادی و محافظه کاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 149-164]
 • سعادتمند، روشنک بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته‌های حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 234-255]
 • سعیدی، مجتبی بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 35-53]
 • سعیدی گراغانی، مسلم تأثیر سرمایه فکری بر رابطه بین نظام حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 219-246]
 • سلطانی اسفریزی، علیرضا تأثیر تغییرات فروش دوره‌های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 205-221]
 • سلمانی، رسول رابطه ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود با نگهداشت وجه نقد (در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 55-72]
 • سلیمانی، حجت رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و نوسان پذیری بازده سهام [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 131-144]
 • سلیمانی، حمید رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و نوسان پذیری بازده سهام [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 131-144]
 • سلیمانی اشرفی، ماریه بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 69-82]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا رابطه بین میزان ساعات کارکرد حسابرسی و مدیریت سود [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 33-49]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 21-41]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا رابطه ی بین به موقع بودن گزارشگری مالی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 21-35]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا تبیین مدل شفافیت گزارشگری مالی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-38]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بر اساس پیش‌بینی تئوری‌های توازن و سلسله‌مراتبی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 161-186]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا دیدگاه افراد فعال در حرفه حسابداری درخصوص پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 1-24]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در دوران نوسانات اساسی بورس و اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 173-198]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL): دیدگاه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 208-234]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا تحلیل محتوای نشریه علمی ـ پژوهشی «پژوهش‌های تجربی حسابداری» طی سال‌های 1390 تا 1397 [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 121-140]
 • سلمانیان، مریم بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته باکیفیت افشا، مدیریت سود و سودآوری در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 71-94]
 • سلیمانی مارشک، مجتبی بررسی عوامل موثر بر به هنگامی گزارشگری مالی با استفاده از تکنیک‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 119-137]
 • سمیاری، مریم بیش اعتمادی مدیریت صاحبکار و اظهار نظر غیر مقبول حسابرس [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 135-156]
 • سمایی رهنی، سعید تأثیر وضعیت و کیفیت گزارش حسابرسی بر حجم معاملات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 63-80]
 • سینایی، حسنعلی بررسی واکنش رفتاری بازار سهام، بر اساس شکست روندهای کاهشی بلندمدت و کوتاه‎مدت معیارهای عملکردی شرکت، در زمان افزایش سود نقدی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 293-322]
 • سنگینیان، علی عوامل موثر بر بازده کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضه‌های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 179-200]
 • سهل آبادی، سعید بررسی تجربی رابطه بین ارزش منابع انسانی و نرخ بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 17-33]
 • سواری، ضحی بررسی تأثیر چرخه عمر بر سیاست‌های مالی،سرمایه‌گذاری،بدهی و نقدینگی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 155-174]

ش

 • شاکری، رباب استراتژی‏‌های ‌‌کسب‌وکار و رابطه آن با عملکرد مالی شرکت‌ها [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 157-184]
 • شاه قاسی ثانی رودی، عبدالرضا بررسی میزان بکارگیری ابعاد ارزیابی متوازن در صنعت هتلداری(مطالعه موردی: هتلهای مشهد) [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 41-56]
 • شیبه، سکینه آزمون تجربی چسبندگی هزینه : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 163-177]
 • شیخ، محمد جواد بررسی عوامل موثر بر تاخیر گزارشگری مالی میان دوره ای(مطالعه تجربی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 71-88]
 • شیخی، کیوان بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 17-33]
 • شیخی، هادی تأثیر عدم اطمینان‌های محیطی بر اجزای سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 27-48]
 • شیرعلی زاده، محسن رابطه­ ی بین حق­ الزحمه ­ی حسابرسی و پاداش هیئت مدیره [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 39-58]
 • شریفی، سوگند رابطه بین ویژگی کیفی پیش‌بینی سود هر سهم و ریسک ورشکستگی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 1-21]
 • شیرین بخش ماسوله، شمس اله بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون گارچ بوت استرپ [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 149-160]
 • شعبانی، فرهاد بررسی تأثیر تعدیل‌کنندگی تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه‌ی بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نامتقارنی اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 341-367]
 • شعبانی، کیوان ارتباط ارزشی سود حسابداری با بازده عادی و غیر عادی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • شعبانی، منور بررسی رابطه شدت رقابت در بازار محصول و مومنتوم قیمتی بر هزینه ‎سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 237-264]
 • شعری، صابر شناسایی انگیزه‌های معاملات با اشخاص وابسته [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 49-64]
 • شعری، صابر آزمون رابطه مدیریت سود واقعی و رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 117-145]
 • شعری آناقیز، صابر رابطه انعطاف پذیری مالی با عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری در ایران از منظر بازار [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 165-180]
 • شعری آناقیز، صابر رابطه بین انعطاف‌پذیری مالی و نوع تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 171-190]
 • شعنی، اسماعیل تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی شغلی آن‌ها [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 65-94]
 • شفیع پور، سید مجتبی عرضه عمومی اولیه : مدیریت سود و ساختار مالکیت [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 17-32]
 • شفیعی سردشت، مرتضی ارتباط استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش با ارزش افزوده بازار شرکت ها [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 93-113]
 • شفیعی نیک آبادی، هادی بررسی مقایسه ای توانایی اطلاعات گزارش شده اولیه و تجدید ارائه شده در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 133-160]
 • شکری، اعظم رابطه ذهنیت فلسفی و موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته حسابداری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-28]
 • شکراللهی، پریسا بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش و میزان نگهداشت وجه نقد [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 39-62]
 • شکرخواه، جواد اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام با توجه به سطح شفافیت شرکتی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 1-31]
 • شمس، زهرا مدل عوامل مؤثر بر قضاوت و تصمیم‌گیری در خصوص تقلب مرتبط با دارایی‌ها [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 277-300]
 • شمس، شهاب الدین بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 69-82]
 • شمس، شهاب الدین بررسی رابطه شدت رقابت در بازار محصول و مومنتوم قیمتی بر هزینه ‎سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 237-264]
 • شمس الدینی، کاظم اثر تعدیل‌کنندگی کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 271-298]
 • شهریاری، علیرضا فرضیه ثبات کارکردی؛ تفکیک اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی سود [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 33-50]
 • شوروزی، محمدرضا کارت ارزیابی متوازن و اندازه‌گیری عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 101-121]

ص

 • صابر، امیر تأثیر غیرخطی رقابت در بازار محصول و سودآوری بر نسبت بدهی‌ها، با درنظرگرفتن مجموع فضای کسب‌وکار ایران در اندازه‌گیری رقابت [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 195-218]
 • صابری، مریم تاثیر متغیرهای حسابداری محرک ریسک بر بازده غیرمتعارف سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 161-180]
 • صابرفرد، امید تأثیر سطوح اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی شرکت ها [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 205-222]
 • صابرماهانی، معصومه تأثیر اصلاحات پیشنهادی حسابرس بر کیفیت سود [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 69-92]
 • صیادی، محمد ارزیابی توان پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها بر اساس ارقام حاصل از وجوه نقد [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 89-103]
 • صیادی، محمد بررسی تغییرات کیفیت سود در طول زمان با استفاده از داده های پنلی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 71-84]
 • صادقی، سمیه بررسی رابطه غیرخطی بین افشا و عملکرد مالی با تمرکز بر نقش مدیریت سود: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 327-340]
 • صادقی، غزل رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • صادقی، محسن تأثیر برگشت اقلام تعهدی بر پایداری و نابهنجاری آن و سود دوره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 147-166]
 • صادقی، محسن رابطه پایداری شرطی و غیرشرطی اجزای سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 103-128]
 • صادقیان، بهرام بررسی تأثیر رشد پایدار سود بر واکنش قیمت سهام به ویژگی‌های ‌پیش‌بینی سود هر سهم [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 51-70]
 • صالحی، حمید مدل‌سازی معادلات ساختاری جهت بررسی تأثیر راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه سهام عادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 129-146]
 • صالحی، مهدی بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پیش‌بینی سود نقدی سهام با استفاده از مدل‌های ترکیبی: مورد صنعت شیمیایی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 111-130]
 • صالحی، مهدی رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و افشای اینترنتی اطلاعات مالی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 79-103]
 • صالحی، مهدی بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی با حق الزحمه و کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 366-396]
 • صالحی، مهرداد مربوط بودن داراییهای نامشهود در هر یک از مراحل چرخه عمر [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 1-14]
 • صالحی، مهرداد اثر تعدیل کنندگی مراحل چرخه عمر شرکتها بر رابطه بین سرمایهگذاری در منابع انسانی و سیستم کنترلهای داخلی (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 143-160]
 • صالح نژاد، حسن بررسی تأثیر رشد پایدار سود بر واکنش قیمت سهام به ویژگی‌های ‌پیش‌بینی سود هر سهم [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 51-70]
 • صبا، ندا تعیین اجزای دانش و مهارت آموزش حسابداری در محیطهای تجاری جدید با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 105-119]
 • صفری، سولماز بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون گارچ بوت استرپ [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 149-160]
 • صفرزاده، محمدحسین تاثیر رعایت حقوق سهامداران بر کیفیت سود [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 147-172]
 • صفرزاده، محمدحسین تأثیر چسبندگی هزینه بر برآورد محافظه‌کاری شرطی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 39-59]
 • صفری گرایلی، مهدی بررسی رابطه کیفیت حاکمیت شرکتی و نوسان بازده سهام [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 115-136]
 • صفری گرایلی، مهدی مدل‌بندی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اعتماد اجتماعی و اجتناب مالیاتی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 221-246]

ض

 • ضیاقاسمی، میلاد بررسی رابطه رقابت در بازار محصول با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 299-320]

ط

 • طاطاری، سراج الدین مطالعه‌ رابطه متقابل بین جریان‌های نقدی آزاد، تنوع‌بخشی و عملکرد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 129-147]
 • طالبی، بهمن رابطه مدیریت سود با عملکرد بازار شرکت های توزیع کننده سود سهمی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 145-166]
 • طالب تبار آهنگر، میثم رابطه بین کیفیت سود و دوره تصدی مدیرعامل [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]
 • طالبنیا، قدرت الله مدیریت سود فرصت طلبانه و کارآ و رابطه آن با محدودیت‌های مالی: آزمون فرضیه بدهی تئوری‌های اثباتی حسابداری [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-23]
 • طالب نیا، قدرت اله بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های صنعت سیمان پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 51-66]
 • طالبی نجف آبادی، عبدالحسین تأثیر انجام خدمات حسابداری، مدیریتی و مشاوره‌ای، همراه با خدمات حسابرسی، بر استقلال حسابرس [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 63-78]
 • طاهری، زهرا بررسی قدرت توضیح‌دهندگی معیارهای ارزشیابی در شرکت‌های با کیفیت سود متفاوت [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 63-85]
 • طاهری، مسعود بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 81-102]
 • طاهری، منصور بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریتی بر خطای پیش بینی سود [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 147-164]
 • طاهری، مهدیه اثر پراکندگی جغرافیایی بر مدیریت سود برپایۀ اقلام تعهدی و مدیریت سود برپایۀ فعالیتهای واقعی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 327-351]
 • طاهریان، سکینه بررسی نقش تعدیلگر استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت با شکاف مالیاتی شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 117-134]
 • طباطبایی، فاطمه تاثیر به موقع بودن و محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 75-92]
 • طلوعی، کبری تاثیر ساختار مالکیتی و نظارتی هیأت مدیره و ویژگیهای حسابرس بر مدیریت سود [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 299-326]
 • طهماسبی زاده، رضا بررسی تأثیر ثبات مدیریتی بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 245-275]

ع

 • عابد، آمنه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 21-41]
 • عارفی، فرشته کمّی سازی و ارزیابی تجربی معیار نوینِ کیفیت حسابداری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 91-114]
 • عارف منش، زهره اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]
 • عارف منش، زهره تأثیر گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 323-350]
 • عارف منش، زهره بررسی نقش تعدیل کننده نوع مالکیت دولتی بر رابطه بین سازکارهای راهبری شرکت و مدیریت سود (واقعی و تعهدی) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 101-120]
 • عالی فامیان، مجتبی رابطه بین توانایی مدیریت و حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر نقش درماندگی مالی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 221-244]
 • عامری، حسین بررسی اثر بازگشت مدیریت سود واقعی بر عملکرد عملیاتی بلند مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 33-48]
 • عباسی، ابراهیم تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت هادر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 33-50]
 • عباسی، ابراهیم بررسی رابطة کیفیت سود، افشای داوطلبانه و رفتارنامتقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 41-60]
 • عباسی، ابراهیم بررسی تأثیر چرخه عمر بر سیاست‌های مالی،سرمایه‌گذاری،بدهی و نقدینگی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 155-174]
 • عباس زاده، محمدرضا تأثیر وضعیت و کیفیت گزارش حسابرسی بر حجم معاملات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 63-80]
 • عباس زاده، محمدرضا شواهدی از الگوی تغییر خطی تکه‌ای اقلام تعهدی و ریشه‌های اقتصادی آن [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 123-168]
 • عباس‌زاده، محمّدرضا تاثیر جنسیت بر درک اصول اخلاقی دانشجویان حسابداری: بررسی تطبیقی در ایران و انگلستان [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 55-73]
 • عباس نژاد، فاطمه اثر محافظه‌کاری و افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 93-110]
 • عبدی، مصطفی بررسی همگرایی مدل‌های اندازه‌گیری کیفیت سود [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 61-82]
 • عبداللهی، محمد حسین اثر سوگیری شناختی دانشجویان کارشناسی ارشد حسابدارای بر دقت قضاوت آنها با توجه به رفتار هزینه و نحوه ارائه اطلاعات [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 247-270]
 • عبدزاده کنفی، محمد بررسی رابطه رقابت در بازار محصول با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 299-320]
 • عبدلی، محمدرضا بررسی تأثیر ثبات مدیریتی بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 245-275]
 • عدل زاده، مرتضی عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 169-177]
 • عرب صالحی، مهدی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • عرب مازار یزدی، محمد قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی مبتنی بر محتوای اطلاعاتی سود [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 1-19]
 • عرفی زاده، صالح بررسی تأثیر جریان وجه نقد آزاد و فرصت­های رشد بر کیفیت افشا و همزمانی بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 121-140]
 • عزیزخانی، محسن حفاظ های موثر بر استقلال حسابرس در برابر تهدید صاحبکار به جایگزینی وی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 155-180]
 • عزیزخانی، مسعود تاثیر زبان گزارشگری مالی گسترش پذیر(XBRL) بر حسابرسی: فرصت یا چالش [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 23-37]
 • عظیمی یانچشمه، مجید اثر پراکندگی جغرافیایی بر مدیریت سود برپایۀ اقلام تعهدی و مدیریت سود برپایۀ فعالیتهای واقعی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 327-351]
 • علی اکبری، الهام بررسی تأثیردانش مالی اعضای هیئت مدیره بر مدیریت واقعی سود [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 171-197]
 • علی پور، سعید رابطه مدیریت سود با عملکرد بازار شرکت های توزیع کننده سود سهمی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 145-166]
 • علیپور، صفدر تعیین کارایی هزینه و سود بانک ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 81-100]
 • علی خانی، رضیه بررسی رابطة بین اندازه شرکت، نوع صنعت و سودآوری با افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 87-103]
 • علیخانی، سمیرا کمّی سازی و ارزیابی تجربی معیار نوینِ کیفیت حسابداری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 91-114]
 • علیزاده، ندا کمّی سازی و ارزیابی تجربی معیار نوینِ کیفیت حسابداری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 91-114]
 • علیزاده، وحید بررسی ارتباط بین افشای داوطلبانه و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 153-168]
 • علوی، سید مصطفی بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته‌های حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 234-255]
 • علوی، مصطفی شفافیت اطلاعات و نقدشوندگی سهام [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 85-98]
 • علوی طبری، حسین کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 21-45]
 • علوی طبری، سید حسین محتوای اطلاعاتی سود خالص و تعدیل قیمت سهام [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 7-19]
 • علوی طبری، سید حسین تأثیر وجوه نقد توزیع شده بین سهام داران بر توان پیش بینی کنندگی جریان نقد عملیاتی و آزاد [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 137-152]
 • عمرانی، حامد مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان‌های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش‌بینی بازده سهام با توجه به چرخه‌ی عمر شرکت‌ها [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 149-167]
 • عمرانی، حامد تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی: نقش استراتژی‌های صاحبکار [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-126]
 • عموزادی ریزی، کبری بررسی نقش تعدیل کننده نوع مالکیت دولتی بر رابطه بین سازکارهای راهبری شرکت و مدیریت سود (واقعی و تعهدی) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 101-120]

غ

 • غفاری، محمد جواد بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 125-146]
 • غلامی حسن کیاده، فرید بررسی پایداری سازه‌های اقلام تعهدی و رابطه‌ی آنها با بازده-های آتی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]
 • غلامزاده لداری، مسعود مربوط بودن اطلاعات حسابداری تاریخی در تصمیمات تأمین مالی شرکت‌های ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 1-15]
 • غلام زاده لداری، مسعود چارچوبی برای ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابداری ایران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 23-44]
 • غلامی گیفان، سعیده بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی با حق الزحمه و کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 366-396]
 • غیور، فرزاد توانایی ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 177-195]
 • غیور، فرزاد بررسی رابطه بین افشای اختیاری حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 39-60]
 • غیور، فرزاد بررسی توانایی شاخص های حسابداری و غیرحسابداری مؤثر بر پیش‌بینی درماندگی مالی و مقایسه روشهای پارامتریک و ناپارامتریک [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 49-72]
 • غیوری مقدم، علی تعیین کارایی هزینه و سود بانک ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 81-100]

ف

 • فیاض، علی بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته باکیفیت افشا، مدیریت سود و سودآوری در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 71-94]
 • فاضلی، نقی آزمون رویکرد کارایی مدیریت سود و نقش آن در ارزش آفرینی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 159-177]
 • فتحی، زهرا آزمون تجربی چسبندگی هزینه : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 163-177]
 • فتحی، معصومه بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان ارشد حسابداری به سرقت علمی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 1-20]
 • فتحعلی، اکرم بررسی اثر سرمایه فکری و جریان نقد آزاد بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 223-250]
 • فخاری، حسین بررسی اثر محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی برکارایی سرمایه گذاری [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 81-100]
 • فخاری، حسین مطالعه‌ رابطه متقابل بین جریان‌های نقدی آزاد، تنوع‌بخشی و عملکرد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 129-147]
 • فخاری، حسین بررسی اثر تعدیلکنندگی گزارش حسابرسی بر ارتباط افشای ضعف کنترل‌های داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 147-172]
 • فخاری، فاطمه السادات نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار سنجش اجتناب مالیاتی یا مدیریت سود افزایشی ؟ [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 93-116]
 • فخارمنش، محمدرضا تأثیر تغییرات فروش دوره‌های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 205-221]
 • فدایی، زهرا پایداری نامتقارن و ارزشگذاری بازار از اقلام تعهدی و جریانهای نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 49-68]
 • فدائی، مهدی بررسی تأثیر رکود اقتصادی در ایران بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 23-46]
 • فدوی، محمد حسن بررسی تاثیر تنوع فعالیت گروه های تجاری و نوع صنعت بر بدهی‌های درون گروهی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 69-83]
 • فرازمند، حسن تاثیر به موقع بودن و محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 75-92]
 • فرازمند، حسن تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه ی سرمایه ی سهام عادی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 109-128]
 • فرازمند، حسن بررسی واکنش رفتاری بازار سهام، بر اساس شکست روندهای کاهشی بلندمدت و کوتاه‎مدت معیارهای عملکردی شرکت، در زمان افزایش سود نقدی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 293-322]
 • فرجی ارمکی، محمد بررسی عملکرد شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه-گذاری برمبنای مدل ارزیابی مرتون – هنریکسن [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 83-99]
 • فرج زاده دهکردی، حسن بررسی رابطه توانایی مدیریت با حق‌الزحمه و اظهارنظر حسابرسی پیرامون تداوم فعالیت [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 221-239]
 • فرشی، زهرا بررسی قابلیت پیش‌بینی نسبت PEG در مقایسه با نسبت P/E برای تعیین قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-16]
 • فرهادی، زهرا ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در دوران نوسانات اساسی بورس و اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 173-198]
 • فرهنگیان، عقیل تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر جریان نقد عملیاتی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 121-142]
 • فروغی، داریوش تأثیر ترکیب هیئت‌مدیره و سایر عوامل منتخب بر خط‌مشی تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 89-106]
 • فروغی، داریوش بررسی واکنش بازار به زمان اعلام سود هر سهم پیش‌بینی‌شده [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 139-162]
 • فروغی، داریوش توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه‌گذاری و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 63-90]
 • فروغی، داریوش مقایسه ارتباط ارزشی گزارشگری دارایی ها در ترازنامه سنتی و تجدید ساختار شده، بر اساس پیش نویس ارائه شده توسط IASB و FASB [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 53-84]
 • فروغی، داریوش انطباق انگیزه های تقلّب در مدیران با الگوی نظریه چشم انداز تجمعی از طریق تجزیه و تحلیل متن [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 73-102]
 • فضل زاده، علیرضا مدل‌سازی و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی با استفاده از سودهای کل حسابداری و پیش‌بینی شده توسط مدیران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 165-190]
 • فغانی، مهدی تأثیر سرمایه فکری بر رابطه بین نظام حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 219-246]
 • فلاح جوشقانی، مریم بررسی رابطه نظارت از طریق بدهی بانکی کوتاهمدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 1-20]
 • فلاح نژاد، فرهاد بررسی تغییرات کیفیت سود در طول زمان با استفاده از داده های پنلی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 71-84]
 • فولادی، علی تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش افزوده سرمایه فکری [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]

ق

 • قادری، بهمن بررسی رابطة بین هزینه‏ های سیاسی و شکاف مالیاتی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 161-194]
 • قادری، صلاح الدین نقش توانایی مدیریت در ارتقای کیفیت کنترل داخلی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 71-92]
 • قادری، کاوه نقش توانایی مدیریت در ارتقای کیفیت کنترل داخلی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 71-92]
 • قادرزاده، سید کریم نقش توانایی مدیریت در ارتقای کیفیت کنترل داخلی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 71-92]
 • قاسمی، مهسا ارتباط ارزشی سرقفلی گزارش‌شده [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 111-124]
 • قاسمی، مهسا بررسی رابطه بین پایداری سود و یکنواختی نرخ مالیات پرداختی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 147-166]
 • قالیباف اصل، حسن محافظه کاری شرطی حسابداری و انعطاف پذیری مالی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 107-123]
 • قائمی، محمدحسین بازده سهام و تغییرات نامنتظره سود: سطح بازار در مقایسه باسطح شرکت [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 39-52]
 • قائمی، محمد حسین تأثیر غیرخطی رقابت در بازار محصول و سودآوری بر نسبت بدهی‌ها، با درنظرگرفتن مجموع فضای کسب‌وکار ایران در اندازه‌گیری رقابت [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 195-218]
 • قدیریان آرانی، محمد حسین بررسی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 115-141]
 • قدیریان آرانی، محمد حسین بررسی کیفیت سود شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده صورت های مالی [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 129-147]
 • قدس حسن آباد، مریم ارائه مدل ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 101-121]
 • قربانی، آرش کشف مدیریت سود از طریق بررسی توزیع تجربی سود [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 19-40]
 • قربانی، آرش شواهدی از الگوی تغییر خطی تکه‌ای اقلام تعهدی و ریشه‌های اقتصادی آن [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 123-168]
 • قربانی، اصغر سودمندی متغیرهای کلان اقتصادی در پیش‌بینی ریسک شرکت‌ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 123-144]
 • قربانی، بهروز حساب‌شویی و ناتوانی مالی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 141-160]
 • قربانی، توفیق بررسی عوامل موثر بر کیفیت مالیات در ایران با استفاده از رویکرد سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 47-63]
 • قربانی، رامین بررسی تاثیر ‌نظام راهبری شرکت بر ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام شرکت‌ها [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 213-233]
 • قربانی، علی اصغر رابطه سود خالص و معیارهای سنجش وجه نقد در پیش بینی جریان های نقدی آتی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 161-176]
 • قربانی، ناهید رابطه انعطاف پذیری مالی با عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری در ایران از منظر بازار [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 165-180]
 • قربانی‌زاده، وجه ا... آینده پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر آموزش و پژوهش [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 61-80]
 • قره چائی، مریم رابطه ذهنیت فلسفی و موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته حسابداری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-28]
 • قره داغی، مریم تأثیر مدیریت سود بر سطح افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 21-48]
 • قشقایی، فاطمه تدوین مدل بلوغ واحد حسابداری در شرکت‌های ایرانی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 175-196]
 • قیطاسی، روح اله بررسی توان فزآینده سود شرکت اصلی در مقایسه با سود فرعی در پیش بینی سود تلفیقی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 163-175]
 • قلی زاده، محمّد حسن بررسی تاثیر اجرای سیاست‌های‌ اصل 44 قانون اساسی بر نقد شوندگی بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده‌های تلفیقی پویا (DPD) به روش GMM [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 89-108]
 • قمیان، مهدی کارت ارزیابی متوازن و اندازه‌گیری عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 101-121]
 • قناد، مصطفی میزان بکارگیری قابلیت‌های سیستم اطلاعاتی رایانه‌ای حسابداری صاحب‌کاران در اجرای روش‌های تحلیلی توسط حسابرسان [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 111-134]
 • قنبری، مهرداد حساب‌شویی و ناتوانی مالی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 141-160]

ک

 • کاردان، بهزاد اثر کیفیت حسابرسی بر میزان خطای سود پیش‌بینی شده واحدهای تجاری: معیار رتبه‌بندی حسابرس [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 135-152]
 • کارشناسان، علی نقش کیفیت سود در شناسایی گزارشگری مالی متقلبانه [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 314-339]
 • کاشانی پور، محمد رابطه بین دوره تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 113-126]
 • کاشانی پور، محمد بررسی ارتباط بین ساختار هیأت مدیره و مالکیت شرکت با افشای اختیاری [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 167-186]
 • کاشانی پور، محمد تحلیل پارادایم پژوهش‌های حوزه حسابداری مدیریت درکشور ایران: شواهدی از سه دهه اخیر [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 81-101]
 • کاشانی پور، محمد بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با افشا اطلاعات پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 11-31]
 • کاظمی، توحید الگوی جامع گزارشگری مالی متقلبانه در ایران به روش نظریه پردازی زمینه بنیان [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 185-204]
 • کاظم پور، احسان رابطه سطح مهارت حسابرسان با حساسیت و قضاوت اخلاقی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 53-70]
 • کاظمی علوم، مهدی بررسی همگرایی مدل‌های اندازه‌گیری کیفیت سود [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 61-82]
 • کاظم نژاد، مصطفی بررسی رابطه بین قابلیت‌های مدیریت و معیارهای عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی دادهها: مطالعه تجربی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 65-88]
 • کاظم نژاد، مصطفی بررسی سودمندی روش‌های مختلف انتخاب متغیرهای پیش‌بین در پیش‌بینی نوع اظهارنظر حسابرسان [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 81-102]
 • کامیابی، یحیی ویژگی های کمیته حسابرسی، کیفیت افشا و نسبت غیر موظف اعضای هیات مدیره [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 191-218]
 • کامیابی، یحیی بررسی تاثیر میانجی‌گری چسبندگی هزینه‌ها بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت و ارتباط ارزشی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 85-104]
 • کامیابی، یحیی بررسی توانایی شاخص های حسابداری و غیرحسابداری مؤثر بر پیش‌بینی درماندگی مالی و مقایسه روشهای پارامتریک و ناپارامتریک [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 49-72]
 • کیانی، آیدین بازده سهام و تغییرات نامنتظره سود: سطح بازار در مقایسه باسطح شرکت [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 39-52]
 • کیانی، غلامحسین انطباق انگیزه های تقلّب در مدیران با الگوی نظریه چشم انداز تجمعی از طریق تجزیه و تحلیل متن [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 73-102]
 • کبیری، محمدتقی بررسی اثر تعدیلکنندگی گزارش حسابرسی بر ارتباط افشای ضعف کنترل‌های داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 147-172]
 • کرباسی یزدی، حسین اثر سطح افشاء اختیاری شرکت‌ها بر کارایی تخصیص بازار سرمایه [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 125-143]
 • کردستانی، حسین بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل بر انواع شواهد حسابرسی در گزارش حسابرسی دستگاه‌های دولتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 45-68]
 • کردستانی، غلامرضا نقش اقلام تعهّدی و جریان نقد عملیاتی در تبیین رفتار بازدهی سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-88]
 • کردستانی، غلامرضا رابطه محافظه کاری سود و محافظه کاری ترازنامه [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 145-160]
 • کردستانی، غلامرضا بررسی تاثیر ‌نظام راهبری شرکت بر ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام شرکت‌ها [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 213-233]
 • کردستانی، غلامرضا مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های بحران‌زده و شرکت‌های سالم [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 345-362]
 • کرزبر، شاهین ارائه مدل پیشنهادی صورت جریان‎های نقدی بر اساس منطق صوری [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 89-126]
 • کرمی، غلامرضا مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان‌های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش‌بینی بازده سهام با توجه به چرخه‌ی عمر شرکت‌ها [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 149-167]
 • کرمی، غلامرضا بررسی قدرت توضیح‌دهندگی معیارهای ارزشیابی در شرکت‌های با کیفیت سود متفاوت [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 63-85]
 • کرمی، غلامرضا تدوین مدلی برای تعیین پاداش هیات مدیره شرکت های ایرانی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 127-154]
 • کریمی، حسن بررسی ارتباط بین ساختار هیأت مدیره و مالکیت شرکت با افشای اختیاری [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 167-186]
 • کریمی، ولی الله بررسی ارتباط بین ساختار هیأت مدیره و مالکیت شرکت با افشای اختیاری [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 167-186]
 • کرم زاده، طاهره بررسی نقش فناوری اطلاعات روی پیشبرد سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران (دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 85-98]
 • کروبی، سمیه بررسی رابطه نقدشوندگی بازار سهام، چرخه های تجاری و رشد اقتصادی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 201-215]
 • کفعمی، مهدی بررسی رابطة بین هزینه‏ های سیاسی و شکاف مالیاتی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 161-194]
 • کلوانی، داود رابطه بین انواع مالکیت نهادی و محافظه کاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 149-164]
 • کمالی کرمانی، نرجس تأثیر انجام خدمات حسابداری، مدیریتی و مشاوره‌ای، همراه با خدمات حسابرسی، بر استقلال حسابرس [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 63-78]

گ

 • گرامی راد، فاطمه تحلیل محتوای نشریه علمی ـ پژوهشی «پژوهش‌های تجربی حسابداری» طی سال‌های 1390 تا 1397 [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 121-140]
 • گرد، عزیز مقایسه دقت پیش بینی مدیریت سود با استفاده از الگوریتم‌های مورچگان و غذایابی باکتری [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 181-203]
 • گرد، عزیز بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل بر انواع شواهد حسابرسی در گزارش حسابرسی دستگاه‌های دولتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 45-68]
 • گرکز، منصور رابطه سود خالص و معیارهای سنجش وجه نقد در پیش بینی جریان های نقدی آتی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 161-176]
 • گلجاریان، محمد علی کنترل‌های داخلی موثر در شرکت‌های سرمایه‌گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • گل محمدی، مریم سودمندی متغیرهای کلان اقتصادی در پیش‌بینی ریسک شرکت‌ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 123-144]

ل

 • لاریجانی، ریحانه آزمون رابطه مدیریت سود واقعی و رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 117-145]
 • لاری دشت بیاض، محمود ویژگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 69-94]
 • لاری دشت بیاض، محمود تأثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های مرتبط با حسابرسی بر افشای به موقع [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 273-298]
 • لاری دشت بیاض، محمود شواهدی از الگوی تغییر خطی تکه‌ای اقلام تعهدی و ریشه‌های اقتصادی آن [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 123-168]
 • لرستانی، سعیده بررسی تاثیر حجم معامله بر بازدهی استراتژی‌های شتاب و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 33-48]
 • لطفی، بهناز توانایی ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 177-195]
 • لک، الهام رابطه ساختار مالکیت پیچیده شرکت‌های تابعه با معاملات اشخاص وابسته [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 41-62]

م

 • مام صالحی، پرویز تنوع جنسیتی اعضای هیأت مدیره و ارتباط ارزشی گزارش‌گری مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 351-372]
 • مانیان، فرزاد بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته باکیفیت افشا، مدیریت سود و سودآوری در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 71-94]
 • مجتهدزاده، ویدا رابطه خصوصی سازی ، ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و اصلاح قوانین و مقررات با هزینه های نمایندگی در بنگاه های سابقاً دولتی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-20]
 • مجتهدزاده، ویدا تأثیر کیفیت افشای شرکتی بر کاهش گریز مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-21]
 • مجتهدزاده، ویدا تأثیر وجوه نقد توزیع شده بین سهام داران بر توان پیش بینی کنندگی جریان نقد عملیاتی و آزاد [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 137-152]
 • محب خواه، محمد بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار با کیفیت سود و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 105-127]
 • محسنی، بهرام عوامل مؤثر در تعیین وجه نقد شرکت‌ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 21-37]
 • محسنی، عبدالرضا مدیریت، مدیریت نوشتار و مدیریت سود [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 21-52]
 • محسنی، عبدالرضا عملکرد مالی و کارکردهای مدیریت لحن نوشتار در گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 29-48]
 • محسنی ملکی رستاقی، بهرام رابطه بین انعطاف‌پذیری مالی و نوع تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 171-190]
 • محسنی نامقی، داود تحلیل پارادایم پژوهش‌های حوزه حسابداری مدیریت درکشور ایران: شواهدی از سه دهه اخیر [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 81-101]
 • محفوظی، غلامرضا بررسی عوامل مؤثر بر رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل حسابرسان [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 103-126]
 • محفوظی، غلامرضا بررسی تأثیر ارتباطات مؤثر و مشارکت بر کاهش انحرافات و فساد کاری حسابرسان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 1-22]
 • محقق، فاطمه رقابت بازار محصول و حق الزحمه حسابرسی: با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 33-52]
 • محقق نیا، محمد جواد بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز و بازده صنعت بانکداری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 57-73]
 • محمدی، امیر بهبود سنجش کیفیت اقلام تعهدی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]
 • محمدی، شعبان تأثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های مرتبط با حسابرسی بر افشای به موقع [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 273-298]
 • محمدرضایی، فخرالدین مدیریت سود در شرکتهای بورسی و شرکتهای غیر بورسی تابعۀ آنها [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 256-282]
 • محمدرضاخانی، وحید بررسی تاثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی عرضه های عمومی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 55-67]
 • محمدزاده سالطه، حیدر ارزیابی تأثیرآموزش حسابداری (آموزش دانشگاهی و دوره‌های ضمن خدمت) و تجربه بر قضاوت‌های حرفه‌ای حسابرسان [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 191-208]
 • محمدشریفی، طاهر اثر سطح افشاء اختیاری شرکت‌ها بر کارایی تخصیص بازار سرمایه [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 125-143]
 • محمودی، محمد تأثیر عدم اطمینان‌های محیطی بر اجزای سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 27-48]
 • محمودآبادی، حمید تعیین شرکت‌های برتر با استفاده از الگوی تصمیم‌گیری سرمایه گذاران (شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 181-202]
 • مختاری، مهدی تأثیر به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر نظام مالیاتی ایران [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 150-176]
 • مدافعی، پویا نقش اقلام تعهّدی و جریان نقد عملیاتی در تبیین رفتار بازدهی سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-88]
 • مددی، سعید مدل‌سازی فرا‌واکنشی سرمایه‌گذاران در بازار سهام با قیمت‌های OHLC روزانه [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 179-196]
 • مددپور، احمدرضا رابطه جریان های نقدی عملیاتی مدل 5 بخشی و جریان های نقدی بازده سرمایه گذاریهای مبتنی بر مدل 4 بخشی صورت جریان وجوه نقد با پایداری سود [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 191-212]
 • مدرس، احمد ویژگی‌های شخصیتی حسابداران ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 127-150]
 • مدرس، احمد حفاظ های موثر بر استقلال حسابرس در برابر تهدید صاحبکار به جایگزینی وی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 155-180]
 • مرادی، جواد اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر انتخاب سازوکارهای حاکمیت شرکتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 167-181]
 • مرادی، جواد مربوط بودن داراییهای نامشهود در هر یک از مراحل چرخه عمر [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 1-14]
 • مرادی، علیرضا حساب‌شویی و ناتوانی مالی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 141-160]
 • مرادی، محسن کارت ارزیابی متوازن و اندازه‌گیری عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 101-121]
 • مرادی، محسن ارتباط استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش با ارزش افزوده بازار شرکت ها [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 93-113]
 • مرادی، محمد رقابت بازار محصول و حق الزحمه حسابرسی: با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 33-52]
 • مرادی، مهدی بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 35-53]
 • مرادی، مهدی بررسی عوامل موثر بر به هنگامی گزارشگری مالی با استفاده از تکنیک‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 119-137]
 • مرادی، مهدی کشف مدیریت سود از طریق بررسی توزیع تجربی سود [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 19-40]
 • مرادی، مهدی میزان بکارگیری قابلیت‌های سیستم اطلاعاتی رایانه‌ای حسابداری صاحب‌کاران در اجرای روش‌های تحلیلی توسط حسابرسان [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 111-134]
 • مرادزاده فرد، مهدی اثر دوره تصدی مدیریت بر ارزش شرکت، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 21-39]
 • مرادزاده فرد، مهدی اندازه‌گیری هزینه سرمایه براساس مدل مبتنی بر متغیرهای بنیادی و مقایسه آن با مدلهای رایج در بازار [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 203-228]
 • مراد زاده فرد، مهدی ارزیابی توان پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها بر اساس ارقام حاصل از وجوه نقد [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 89-103]
 • میر اشرفی، زهرا بررسی عوامل رفتاری مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 41-60]
 • مرانجوری، مهدی بررسی رابطة بین اندازه شرکت، نوع صنعت و سودآوری با افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 87-103]
 • مران جوری، مهدی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 113-126]
 • مران جوری، مهدی بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و محافظه‌کاری حسابداری در ایران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 209-224]
 • میری چیمه، فرزانه سادات تأثیر شاخص راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه و ریسک شرکت‌ها [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 227-245]
 • مردانی، حمیدرضا تاثیر زبان گزارشگری مالی گسترش پذیر(XBRL) بر حسابرسی: فرصت یا چالش [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 23-37]
 • میرزایی، محمد مهدی تأثیر کیفیت افشای شرکتی بر کاهش گریز مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-21]
 • میرعباسی، سیدجواد آنچه اقلام تعهدی در مورد جریان های نقدی آتی می گویند [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 143-169]
 • مرفوع، محمد عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 169-177]
 • مرفوع، محمد بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تقسیم سود [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 103-129]
 • مرفوع، محمد استراتژی‏‌های ‌‌کسب‌وکار و رابطه آن با عملکرد مالی شرکت‌ها [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 157-184]
 • مریمی یعقوبیان، مرتضی ارائه یک مدل ساختاری جهت اخذ مالیات الکترونیکی (مطالعه موردی استان فارس) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 93-112]
 • مسجد موسوی، میر سجاد مقایسه توان توضیحی مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با تاکید بر چرخه زندگی شرکت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 321-344]
 • مشایخ، شهناز بررسی قابلیت پیش‌بینی نسبت PEG در مقایسه با نسبت P/E برای تعیین قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-16]
 • مشایخ، شهناز بررسی رابطه بین پایداری سود و یکنواختی نرخ مالیات پرداختی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 147-166]
 • مشایخ، شهناز ارتباط هزینه سرمایه و پذیرش استانداردهای حسابداری ملی و تأثیر نقدشوندگی سهام روی این رابطه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 125-142]
 • مشایخ، شهناز بررسی تاثیر شفافیت گزارشگری مالی بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 127-154]
 • مشایخ، شهناز تاثیر ریسک اطلاعات و هزینه های معاملات بر واکنش بازار به اعلان سود [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 131-151]
 • مشایخ، شهناز تدوین مدل بلوغ واحد حسابداری در شرکت‌های ایرانی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 175-196]
 • مشایخ، شهناز طراحی مدل رتبه بندی شرکتها از منظر کیفیت سود حسابداری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 201-220]
 • مشایخی، بیتا علامت دهی و ارزشگذاری در عرضه اولیه سهام [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 55-72]
 • مشایخی، بیتا تعیین ارزش دارایی‌های نامشهود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 223-238]
 • مشایخی، بیتا اثربخشی توانایی‌های مدیریتی بر عملکرد شرکت در مراحل چرخه عمر [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 29-54]
 • مشایخی، بیتا تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی: نقش استراتژی‌های صاحبکار [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-126]
 • مشتاق، فرشته تأثیر وضعیت و کیفیت گزارش حسابرسی بر حجم معاملات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 63-80]
 • مشعشعی، سید محمد رابطه بین دوره تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 113-126]
 • مشعشعی، سید محمد بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین احساسات سرمایه‌گذار و تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 199-226]
 • مشکی، مهدی ارائه یک مدل ساختاری جهت اخذ مالیات الکترونیکی (مطالعه موردی استان فارس) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 93-112]
 • مشکی، مهدی بررسی تاثیر اجرای سیاست‌های‌ اصل 44 قانون اساسی بر نقد شوندگی بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده‌های تلفیقی پویا (DPD) به روش GMM [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 89-108]
 • مشکی میاوقی، مهدی بررسی اثر محافظه کاری بر ارزش بازار وجه نقد نگهداری شده [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 23-43]
 • مظاهری، علی اثر دوره تصدی مدیریت بر ارزش شرکت، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 21-39]
 • معزز، الهه بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های صنعت سیمان پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 51-66]
 • معصومی، معصومه ارزیابی کیفیت سیستم های اطلاعاتی براساس مدل ISI/IEC 9126 در سازمانهای منتخب ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 131-147]
 • معمارپور یزدی، مهسا ارتباط استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش با ارزش افزوده بازار شرکت ها [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 93-113]
 • معین الدین، محمود تعیین اجزای دانش و مهارت آموزش حسابداری در محیطهای تجاری جدید با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 105-119]
 • معین الدین، محمود رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • معین الدین، محمود تاثیر کاربرد ارزش منصفانه در گزارش های مالی در بهبود ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 53-72]
 • معینی‌زاده، محسن تاثیر جنسیت بر درک اصول اخلاقی دانشجویان حسابداری: بررسی تطبیقی در ایران و انگلستان [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 55-73]
 • معین نژاد، بهراد تأثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های مرتبط با حسابرسی بر افشای به موقع [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 273-298]
 • مقدم، عبدالکریم رابطه‌ بین کیفیت گزارشگری مالی و پراکندگی بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 17-32]
 • ملانظری، مهناز بررسی نقش وجود عوامل نوآوری در پیاده سازی موفق برنامه‌ریزی منابع سازمان(ERP) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 95-110]
 • ملانظری، مهناز ارتباط اطلاعات حسابداری مدیریت با یادگیری سازمانی و عملکرد تولید [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 125-145]
 • ملانظری، مهناز تبیین مدل شفافیت گزارشگری مالی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-38]
 • ملانظری، مهناز بررسی ضرورت تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران و شناسایی ابعاد آن از دیدگاه خبرگان و دانشگاهیان [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 53-80]
 • ملانظری، مهناز تاثیر مزایای حسابداری بر رضایتمندی در سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 153-189]
 • ملانظری، مهناز گزارش کنونی و جدید حسابرس: دیدگاه حسابرسان ایرانی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 95-116]
 • ملانظری، مهناز مدل عوامل مؤثر بر قضاوت و تصمیم‌گیری در خصوص تقلب مرتبط با دارایی‌ها [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 277-300]
 • ملکیان، اسفندیار تاثیرنظام راهبری شرکتی بر انتخاب حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 21-31]
 • ملکیان، اسفندیار رابطه ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود با نگهداشت وجه نقد (در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 55-72]
 • ملکیان، اسفندیار بررسی تاثیر میانجی‌گری چسبندگی هزینه‌ها بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت و ارتباط ارزشی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 85-104]
 • ملکیان کله بستی، اسفندیار رتبه بندی عوامل موثر بر احتمال تقلب مالی با توجه به گزارش حسابرسی صورت-های مالی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • ممبینی، یعقوب بررسی تأثیر ارتباطات مؤثر و مشارکت بر کاهش انحرافات و فساد کاری حسابرسان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 1-22]
 • ممتازیان، علیرضا بررسی رابطه بین قابلیت‌های مدیریت و معیارهای عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی دادهها: مطالعه تجربی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 65-88]
 • ممتازیان، علیرضا بررسی سودمندی روش‌های مختلف انتخاب متغیرهای پیش‌بین در پیش‌بینی نوع اظهارنظر حسابرسان [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 81-102]
 • ممشلی، رضا نقش کیفیت سود در شناسایی گزارشگری مالی متقلبانه [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 314-339]
 • منتی، وحید عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 247-270]
 • منصورفر، غلامرضا توانایی ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 177-195]
 • منصورفر، غلامرضا بررسی تأثیر سطح نگهداشت منابع نقدی بر ظرفیت بدهی و ارایۀ مدلی نوین برای تعیین ظرفیت بدهی (مطالعۀ موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 219-236]
 • مهام، کیهان بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 85-103]
 • مهام، کیهان رابطه مدیریت سود با عملکرد بازار شرکت های توزیع کننده سود سهمی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 145-166]
 • مهدوی، غلامحسین بررسی تجربی رابطه بین ارزش منابع انسانی و نرخ بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 17-33]
 • مهدوی، غلامحسین بررسی رابطة بین اندازه شرکت، نوع صنعت و سودآوری با افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 87-103]
 • مهدوی، غلامحسین بررسی تأثیر تعدیل‌کنندگی تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه‌ی بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نامتقارنی اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 341-367]
 • مهرآذین، علیرضا اثر محافظه‌کاری و افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 93-110]
 • مهرانی، ساسان بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 17-33]
 • مهرانی، ساسان تبیین مدل‌سازی پارادایم مذاکرات حسابرس- صاحبکار پیرامون گزارشگری مالی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 143-170]
 • مهرانی، ساسان بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریتی بر خطای پیش بینی سود [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 147-164]
 • مهرانی، ساسان بررسی توانایی شاخص های حسابداری و غیرحسابداری مؤثر بر پیش‌بینی درماندگی مالی و مقایسه روشهای پارامتریک و ناپارامتریک [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 49-72]
 • مهرانی، کاوه پایداری و ارزشیابی اقلام غیرعملیاتی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 43-58]
 • مهرانی، کاوه رابطه کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 37-53]
 • مهرانی، کاوه نقش رقابت پذیری در قیمت گذاری ناقرینگی و کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 161-180]
 • مهربان پور، محمدرضا تأثیر شاخص راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه و ریسک شرکت‌ها [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 227-245]
 • مهربان پور، محمدرضا بررسی نقش تعدیلی تخصص حسابرس بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 55-75]
 • مهرداد آیسک، سید سعید بررسی واکنش بازار به زمان اعلام سود هر سهم پیش‌بینی‌شده [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 139-162]
 • میهمی، شیدا بررسی دیدگاههای متفاوت در تأثیر پذیرش استاندارد حسابداری ارزش منصفانه برسود حسابداری [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 127-150]
 • موسوی، سیده سمیه محتوای اطلاعاتی سود خالص و تعدیل قیمت سهام [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 7-19]
 • موسوی، میرحسین مدل‌سازی فرا‌واکنشی سرمایه‌گذاران در بازار سهام با قیمت‌های OHLC روزانه [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 179-196]
 • موسوی، میرحسین پیامدهای افشای اختیاری: رویکرد معادلات ساختاری [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 161-186]
 • موسویان، خدیجه اثر ویژگی‌های شرکت بر ماندگاری اعضای هیئت‌مدیره [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 79-99]
 • موسوی شیری، محمود رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و نوسان پذیری بازده سهام [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 131-144]
 • موسوی شیری، محمود رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و افشای اینترنتی اطلاعات مالی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 79-103]
 • موسوی گوکی، سیدعلی بررسی تأثیر پایداری سود و شرایط اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 89-112]
 • مؤمنی، ایمان مقایسه ارتباط ارزشی گزارشگری دارایی ها در ترازنامه سنتی و تجدید ساختار شده، بر اساس پیش نویس ارائه شده توسط IASB و FASB [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 53-84]
 • مومنی، یوسف رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و نوسان پذیری بازده سهام [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 131-144]

ن

 • ناصری، احمد بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان ارشد حسابداری به سرقت علمی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 1-20]
 • ناصزی، احمد تأثیر به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر نظام مالیاتی ایران [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 150-176]
 • ناظمی، امین بررسی میزان بکارگیری ابعاد ارزیابی متوازن در صنعت هتلداری(مطالعه موردی: هتلهای مشهد) [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 41-56]
 • ناظمی، امین تعیین ارزیابی سودمندی اطلاعات بهایابی و عوامل مؤثر در بکارگیری سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت از دیدگاه مدیران (مورد مطالعه بانک کشاورزی ایران) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 105-127]
 • ناظمی اردکانی، مهدی بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و محافظه‌کاری بر توان پیش‌بینی مدل‌های ورشکستگی مبتنی بر شبکه‌های عصبی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 113-132]
 • ناظمی اردکانی، مهدی تأثیر گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 323-350]
 • نامور، رامین تاثیر ارتباطات سیاسی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت با تاکید بر رقابت بازار محصول [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 301-325]
 • نبی یی، الهام رابطه بین میزان ساعات کارکرد حسابرسی و مدیریت سود [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 33-49]
 • نبوی نژاد، سیده فروزان بررسی اثرات بکارگیری زبان گزارشگری مالی قابل توسعه (XBRL) بر گزارشگری مالی شرکت‌های ایرانی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 29-42]
 • نجف پور کردی، علیرضا تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-107]
 • نجف پور کردی، علیرضا بررسی تاثیر میانجی‌گری چسبندگی هزینه‌ها بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت و ارتباط ارزشی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 85-104]
 • نخعی، منصور رابطه کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 37-53]
 • نصیری، سپیده سادات بررسی تاثیر شفافیت گزارشگری مالی بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 127-154]
 • نصیری، محمد تأثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر سیاست نگهداشت وجه نقد [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 123-142]
 • نصیرزاده، فرزانه مقایسۀ دقت الگوریتم‌های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در کشف مدیریت سود [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 95-116]
 • نصیرزاده، فرزانه فراتحلیل اثرات پذیرش IFRSبر بازار سرمایه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 197-222]
 • نظری، کیانوش کنترل‌های داخلی موثر در شرکت‌های سرمایه‌گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • نظری، محسن نقش رقابت پذیری در قیمت گذاری ناقرینگی و کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 161-180]
 • نظری پور، محمد شناسایی و رتبه بندی شاخصهای عملکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 129-146]
 • نعمت الهی، امیررضا مقایسه دقت پیش بینی سطح افشا با استفاده از الگوریتم‌های کلونی مورچه‌ها و تکامل تفاضلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 153-180]
 • نعمت الهی، زعیمه تعیین کارایی هزینه و سود بانک ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 81-100]
 • نعمتی کشتلی، رضا شفافیت اطلاعات و نقدشوندگی سهام [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 85-98]
 • نقدی، سجاد عوامل مالی و غیر مالی موثر بر تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 187-203]
 • نقدی، سجاد مدل‌سازی و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی با استفاده از سودهای کل حسابداری و پیش‌بینی شده توسط مدیران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 165-190]
 • نقش بندی، نادر تأثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های مرتبط با حسابرسی بر افشای به موقع [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 273-298]
 • نیکبخت، زهرا تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت افشاء بر بکارگیری منابع مالی در هستۀ اصلی فعالیت تجاری شرکت‌ها [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 81-100]
 • نیک بخت، محمدرضا بررسی تأثیر رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 219-255]
 • نیک بخت، محمدرضا ارائه مدل ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 101-121]
 • نیک روش، مهدی تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-107]
 • نیک روش، مهدی محافظه کاری شرطی حسابداری و انعطاف پذیری مالی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 107-123]
 • نیک کار، جواد تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار چسبندگی هزینه [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-28]
 • نیک کار، جواد بررسی واکنش رفتاری بازار سهام، بر اساس شکست روندهای کاهشی بلندمدت و کوتاه‎مدت معیارهای عملکردی شرکت، در زمان افزایش سود نقدی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 293-322]
 • نیکومرام، هاشم بررسی روند رابطه بین کیفیت سود و قابلیت اعتماد در دوره بعد از الزام استانداردهای حسابداری [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 73-88]
 • نیکو مرام، هاشم بررسی تأثیر سوگیری‌های روانشناختی بر تردید حرفه‌ای حسابرس [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 123-148]
 • نیکو نسبتی، محمد بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های صنعت سیمان پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 51-66]
 • نمازی، محمد تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 67-91]
 • نمازی، محمد بررسی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 115-141]
 • نمازی، محمد تعیین ارزیابی سودمندی اطلاعات بهایابی و عوامل مؤثر در بکارگیری سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت از دیدگاه مدیران (مورد مطالعه بانک کشاورزی ایران) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 105-127]
 • نمازی، محمد بررسی اثر سرمایه فکری و جریان نقد آزاد بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 223-250]
 • نمازی، محمد بررسی تأثیر تعدیل‌کنندگی هزینه نمایندگی بر رابطه بین مسئولیت‌ اجتماعی شرکت و چسبندگی هزینه‌ در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 169-200]
 • نمازی، نوید رضا تعیین شرکت‌های برتر با استفاده از الگوی تصمیم‌گیری سرمایه گذاران (شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 181-202]
 • نورانی، حسین ارتباط ارزشی استهلاک سرقفلی و تأثیر اهرم مالی بر این رابطه با در نظر گرفتن استاندارهای ملی و بین المللی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 367-391]
 • نوری فرد، یدالله اثر سطح افشاء اختیاری شرکت‌ها بر کارایی تخصیص بازار سرمایه [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 125-143]
 • نوروزی، محمد تاثیر متغیرهای حسابداری محرک ریسک بر بازده غیرمتعارف سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 161-180]
 • نوروزی، محمد ارائه مدلی برای تبیین اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی مبتنی بر معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 251-272]
 • نوروزی، محمد بررسی وجود سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش و تأثیر محدودیت مالی بر سطح بهینه موجود [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-22]
 • نوروزی، محمد مدل‌بندی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اعتماد اجتماعی و اجتناب مالیاتی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 221-246]
 • نوروزی، محمد بررسی عوامل رفتاری مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 41-60]
 • نوروزبگی، ابراهیم اندازه‌گیری هزینه سرمایه براساس مدل مبتنی بر متغیرهای بنیادی و مقایسه آن با مدلهای رایج در بازار [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 203-228]
 • نوروش، ایرج پایداری نامتقارن و ارزشگذاری بازار از اقلام تعهدی و جریانهای نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 49-68]
 • نوفرستی، محمد مدل‌سازی و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی با استفاده از سودهای کل حسابداری و پیش‌بینی شده توسط مدیران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 165-190]
 • نونهال نهر، علی اکبر ارزیابی تأثیرآموزش حسابداری (آموزش دانشگاهی و دوره‌های ضمن خدمت) و تجربه بر قضاوت‌های حرفه‌ای حسابرسان [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 191-208]

و

 • وحدانی، محمد بررسی تأثیردانش مالی اعضای هیئت مدیره بر مدیریت واقعی سود [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 171-197]
 • ودیعی، محمد حسین رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده غیر عادی سهام [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 73-87]
 • ودیعی، محمد حسین اثر کیفیت حسابرسی بر میزان خطای سود پیش‌بینی شده واحدهای تجاری: معیار رتبه‌بندی حسابرس [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 135-152]
 • ودیعی نوقابی، محمد حسین شواهدی از الگوی تغییر خطی تکه‌ای اقلام تعهدی و ریشه‌های اقتصادی آن [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 123-168]
 • وقفی، حسام بررسی تأثیر رشد پایدار سود بر واکنش قیمت سهام به ویژگی‌های ‌پیش‌بینی سود هر سهم [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 51-70]
 • وقفی، سیدحسام بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته باکیفیت افشا، مدیریت سود و سودآوری در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 71-94]
 • وقفی، سید حسام مقایسه دقت پیش بینی مدیریت سود با استفاده از الگوریتم‌های مورچگان و غذایابی باکتری [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 181-203]
 • وکیلی، سونیا بررسی محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی تلفیقی در برابر صورت‌های مالی شرکت اصلی با تأکید بر نقش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (شواهد حاصل از دو بازار سرمایه ایران و سنگاپور ) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 25-46]
 • وکیلی فرد، حمید رضا بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و محافظه‌کاری حسابداری در ایران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 209-224]
 • ولیان، حسن بررسی تأثیر ثبات مدیریتی بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 245-275]
 • ولی پور، هاشم اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر انتخاب سازوکارهای حاکمیت شرکتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 167-181]
 • ولی پور، هاشم مربوط بودن داراییهای نامشهود در هر یک از مراحل چرخه عمر [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 1-14]
 • ولی زاده لاریجانی، اعظم اثر کارایی مدیریت، اندازه و ساختار سرمایه بر ادراک از کیفیت خدمات و عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 211-236]
 • ولی زاده لاریجانی، اعظم نقش اطلاعات حسابداری در واکنش سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران; مطالعه سودهای پیش‌بینی شده [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 203-218]
 • ولی زاده لاریجانی، اعظم مدل‌سازی عوامل حسابداری و غیرحسابداری مؤثر بر ثروت سهامداران: برآورد و اعتبارسنجی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 181-216]

ه

 • هادیان پور، امید شفافیت افشا در خصوص فعالیت در ارزش‌گذاری حسابهای ذخیره‌ای و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 211-237]
 • هاشمی، سیدعباس رابطه ارزش آتی شرکت با ساختار سرمایه، خط‌مشی تقسیم سود و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 107-125]
 • هاشمی، سید عباس بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین احساسات سرمایه‌گذار و تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 199-226]
 • هرمزی، شیرکو بررسی تأثیر سوگیری‌های روانشناختی بر تردید حرفه‌ای حسابرس [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 123-148]
 • همتی آسیا برکی، مهدی ارائه یک مدل ساختاری جهت اخذ مالیات الکترونیکی (مطالعه موردی استان فارس) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 93-112]
 • همّتی آسیابرکی، مهدی بررسی تاثیر اجرای سیاست‌های‌ اصل 44 قانون اساسی بر نقد شوندگی بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده‌های تلفیقی پویا (DPD) به روش GMM [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 89-108]
 • همتی مازگر، محمد بررسی روند رابطه بین کیفیت سود و قابلیت اعتماد در دوره بعد از الزام استانداردهای حسابداری [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 73-88]
 • هوشمند، رضوان بررسی عوامل مؤثر بر رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل حسابرسان [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 103-126]
 • هوشمند، رضوان بررسی تأثیر ارتباطات مؤثر و مشارکت بر کاهش انحرافات و فساد کاری حسابرسان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 1-22]
 • هوشمندزعفرانیه، رحمت اله اثر کیفیت حسابرسی بر میزان خطای سود پیش‌بینی شده واحدهای تجاری: معیار رتبه‌بندی حسابرس [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 135-152]

ی

 • یافتیان، مهرناز بررسی رابطه غیرخطی بین افشا و عملکرد مالی با تمرکز بر نقش مدیریت سود: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 327-340]
 • یحیی زاده فر، محمود بررسی تاثیر حجم معامله بر بازدهی استراتژی‌های شتاب و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 33-48]
 • یحیی زاده فر، محمود بررسی رابطه شدت رقابت در بازار محصول و مومنتوم قیمتی بر هزینه ‎سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 237-264]
 • یزدان شناس، مهدی اثر کارایی مدیریت، اندازه و ساختار سرمایه بر ادراک از کیفیت خدمات و عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 211-236]
 • یغمائی علیشاه، ایوب تأثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر سیاست نگهداشت وجه نقد [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 123-142]
 • یوسفی اصل، فرزانه تبیین مدل شفافیت گزارشگری مالی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-38]
 • یوسفی اصل، فرزانه آنچه اقلام تعهدی در مورد جریان های نقدی آتی می گویند [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 143-169]
 • یوسفی زاده، سحر تاثیر مزایای حسابداری بر رضایتمندی در سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 153-189]