دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نقش خودشیفتگی در تمایل به مدیریت سود

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22051/jera.2017.12181.1470

مینو منصورزارع؛ بهمن بنی مهد؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ فریدون رهنمای رودپشتی


2. بررسی اطلاعات حسابداری مورد علاقه سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تیپ شخصیتی آنان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22051/jera.2018.18970.1925

محمد نمازی؛ رامین زراعتگری


3. بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و بیش‌اطمینانی مدیریت بر اجتناب مالیاتی شرکت‌ها در مراحل چرخه عمر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22051/jera.2018.19875.2004

محمدرضا عباس زاده؛ محسن مفتونیان؛ مرتضی فدایی؛ مائده بابائی کلاریجانی


4. مدل‌سازی نقش تعدیلی محیط اطلاعاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و اجتناب مالیاتی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22051/jera.2018.20829.2065

مهدی صفری گرایلی؛ یاسر رضائی پیته نوئی


5. شبیه سازی هزینه های نمایندگی در رابطه مدیر-مالک با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی: مورد مطالعه پتروشیمی شیراز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22051/jera.2018.21644.2148

علی غیوری مقدم؛ محمد حسین ستایش


6. بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و نگهداشت وجه نقد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22051/jera.2019.21728.2155

پروین پورفخریان؛ ناصر ایزدی نیا؛ حجت اله هادی پور هفشجانی


7. چسبندگی انتظارات مدیران و بی‌قاعدگی پایداری سودآوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22051/jera.2019.21883.2165

یحیی شیری؛ سیدحسین سجادی؛ سیدعلی واعظ


8. ارائه الگویی جهت تبیین محتوای اطلاعاتی سود شرکت‌ها با استفاده از شاخص‌های کیفیت حسابرسی و ضعف‌های کنترل داخلی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22051/jera.2018.22538.2210

رسول کشتکار؛ شکراله خواجوی


9. مقایسه اثرگذاری روش آموزشی ترکیبی و چهره‌به‌چهره بر عملکرد دانشجویان رشته حسابداری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22051/jera.2020.30716.2659

مریم السادات طباطبائیان؛ شهناز مشایخ


10. تاثیر دانش ضمنی مدیران بر مدیریت سود در سطوح مختلف نظارت: یک رویکرد رفتاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22051/jera.2019.22323.2196

محسن خدادادی؛ علی اکبر نونهال نهر؛ مهدی مشکی؛ سینا خردیار