دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. الگوی اثر سطح رقابتی بورس اوراق بهادار بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22051/jera.2018.20118.2018

بشیر شکاری؛ رضوان حجازی؛ قدرت الله طالبنیا؛ حمیدرضا وکیلی فرد


2. مقایسه مدل‌های تقلب در تعدیل برنامه حسابرسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22051/jera.2019.22343.2197

مسعود طاهری؛ ناصر ایزدی نیا؛ رزیتا مؤیدفر


3. مسئولیت‌پذیری اجتماعی، حاکمیت شرکتی و عدم شفافیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22051/jera.2021.35376.2823

پریسا سادات بهبهانی نیا؛ نرگس عسگری


4. واکاوی رفتار مدیران واحد گزارشگر نسبت به تهیه صورت های مالی متقلبانه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22051/jera.2019.24557.2351

مونا سادات کابلی؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی


5. مقایسه روش آموزش ترکیبی و سنتی از بعد رضایتمندی تحصیلی دانشجویان حسابداری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22051/jera.2021.35867.2847

مریم السادات طباطبائیان؛ شهناز مشایخ


6. بررسی رابطه بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و سوگیری در پیش‌بینی سود مدیران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22051/jera.2021.27994.2523

فرزانه یوسفی اصل؛ نجمه حاجیان؛ محبوبه صفری خالکیاسری


7. عوامل مؤثر بر عدم پذیرش صاحبکار توسط مؤسسات حسابرسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22051/jera.2021.35687.2841

فخرالدین محمدرضایی؛ امید فرجی؛ سیدمحمد علوی نسب؛ شیوا مصلی نژاد


8. پویایی‌شناسی سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22051/jera.2020.28192.2542

مجید منتشری؛ مسلم نیلچی؛ داریوش فرید


9. بررسی ابعاد حاکمیت شرکتی در پارادایم اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22051/jera.2021.35884.2851

یونس عباسی؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری


10. ارائه مدلی برای سنجش خطر اخلاقی مدیران بر مبنای داده های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22051/jera.2021.35722.2844

بهمن عبدی گلزار؛ یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی