دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. نقش ویژگیهای حسابرس در کاهش ریسک تقلب گزارشگری مالی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22051/jera.2021.29332.2598

بهزاد یزدانی؛ زهرا لشگری؛ فاضل محمدی نوده