دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی نقش تعدیلگری حاکمیت شرکتی در رابطه بین عملکرد پایندگی و عملکرد مالی شرکت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22051/jera.2020.27677.2499

وحید امین؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ علی ذبیحی زرین کلایی


2. سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل و گزارشگری مالی متقلبانه.

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

10.22051/jera.2019.24570.2346

عباس قدرتی زوارم؛ کاوه آذین فر؛ سید علی نبوی چاشمی؛ ایمان داداشی


3. ارتباط سیاسی، رتبه‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش و کارایی عملیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22051/jera.2020.28428.2556

حسین جنت مکان؛ محسن حمیدیان؛ زهره حاجیها


4. تحلیل محتوای کیفی گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت ها با تاکید بر ذینفعان اجتماعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22051/jera.2021.34649.2790

پرستو مصطفایی؛ سید علی حسینی


5. بررسی ضرورت پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22051/jera.2021.29632.2618

علی اکبر پورموسی؛ محمد کاشانی پور؛ محمدرضا مهربان پور؛ نرگس سرلک


6. طراحی مدل بهبود کیفیت آموزش حسابداری از طریق بررسی روابط بین عوامل مؤثر بر روش های تدریس با استفاده از معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22051/jera.2020.29647.2619

عبدالرسول رحمانیان کوشککی؛ بهرام برزگر؛ اسماعیل کمالی راد


7. واکاویی در علل ارتقای کیفی حسابرسی داخلی مدل جامع تفسیری و ساختاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22051/jera.2020.31671.2688

صدریه کوکبی؛ یحیی کامیابی؛ جواد رمضانی


8. تاثیر روش‌های گریز از مالیات بر کیفیت سود با تاکید بر نوع مالکیت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

10.22051/jera.2021.33808.2754

هادی شایسته؛ اله کرم صالحی؛ سعید نصیری؛ محمد خدامرادی


9. بررسی تاثیر ساختار سوالات پرس و جو و رابطه بین حسابرس و صاحبکار بر گزارشگری تقلب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22051/jera.2020.32105.2704

نسرین یوسف زاده؛ امید پورحیدری؛ احمد خدامی پور


10. نقش خطاهای مدیریتی وحسابداری در عوامل ورشکستگی شرکت‌ها‌ در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22051/jera.2021.32954.2728

علیرضا محمدنظامی؛ زهرا لشگری؛ حسین ایزدی