موضوعات = حسابداری مدیریت
تعداد مقالات: 21
3. بررسی تأثیر ثبات مدیریتی بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 245-275

حسن ولیان؛ محمدرضا عبدلی؛ علی استادهاشمی؛ رضا طهماسبی زاده


5. بررسی تأثیر اجتناب مالیاتی بر ریسک مالیاتی شرکت‌ها

دوره 9، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 353-375

محمدعلی ساری؛ حسین اعتمادی


6. تأثیر مدیریت سود بر سطح افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 21-48

محسن خوش طینت نیک نیت؛ مریم قره داغی؛ سمیه رسولی


11. الگوی کنترل داخلی در سیستم های برنامه‌ریزی منابع‌سازمانی

دوره 8، شماره 3، بهار 1398، صفحه 119-153

سحر سپاسی؛ نیلوفر حاجی قاسمی


12. تدوین مدلی برای تعیین پاداش هیات مدیره شرکت های ایرانی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 127-154

غلامرضا کرمی؛ حسن جباری


14. اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام با توجه به سطح شفافیت شرکتی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-31

جواد شکرخواه؛ قاسم بولو؛ عاصم حضرتی


15. بهبود سنجش کیفیت اقلام تعهدی

دوره 7، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 1-20

امیر محمدی؛ علی ثقفی


16. تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار چسبندگی هزینه

دوره 6، شماره 3، بهار 1396، صفحه 1-28

جواد نیک کار؛ الهام حمیدی؛ اکرم جلیلی


17. تاثیر مزایای حسابداری بر رضایتمندی در سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی

دوره 6، شماره 3، بهار 1396، صفحه 153-189

سحر یوسفی زاده؛ مهناز ملانظری