موضوعات = حسابرسی
تعداد مقالات: 39
1. عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی

دوره 9، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 247-270

وحید منتی؛ الهه زمان


2. تاثیر ساختار مالکیتی و نظارتی هیأت مدیره و ویژگیهای حسابرس بر مدیریت سود

دوره 9، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 299-326

رضا داغانی؛ نجمه حاجیان؛ کبری طلوعی


4. اثر تعدیل‌کنندگی کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 9، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 271-298

مهدی بهار مقدم؛ حسین جوکار؛ کاظم شمس الدینی؛ سجاد حمزه نژاد


5. ارائه مدل ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 101-121

محمدرضا نیک بخت؛ مریم قدس حسن آباد


8. بررسی نقش تعدیلی تخصص حسابرس بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 9، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 55-75

محمدرضا مهربان پور؛ محمد مهدی دانا؛ محمد بنافی


10. تأثیر اصلاحات پیشنهادی حسابرس بر کیفیت سود

دوره 8، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 69-92

آرش تحریری؛ معصومه صابرماهانی


11. کشف تقلب با استفاده از مدل تعدیل شده بنیش و نسبت‌های مالی

دوره 8، شماره 3، بهار 1398، صفحه 47-70

نظام الدین رحیمیان؛ راضیه حاجی حیدری


13. شناسایی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی در ایران

دوره 8، شماره 3، بهار 1398، صفحه 284-313

بهروز باقری؛ جعفر باباجانی؛ فرخ برزیده


14. حسابرسی فرهنگ سازمانی در ایران

دوره 8، شماره 3، بهار 1398، صفحه 182-207

علی رحمانی؛ افسانه بحیرایی


16. نقش توانایی مدیریت در ارتقای کیفیت کنترل داخلی

دوره 8، شماره 3، بهار 1398، صفحه 71-92

کاوه قادری؛ صلاح الدین قادری؛ سید کریم قادرزاده


17. تأثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های مرتبط با حسابرسی بر افشای به موقع

دوره 8، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 273-298

محمود لاری دشت بیاض؛ شعبان محمدی؛ نادر نقش بندی؛ بهراد معین نژاد


19. تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی: نقش استراتژی‌های صاحبکار

دوره 8، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 105-126

بیتا مشایخی؛ حامد عمرانی؛ امید آخوندی


20. بیش اعتمادی مدیریت صاحبکار و اظهار نظر غیر مقبول حسابرس

دوره 8، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 135-156

مریم سمیاری؛ بهمن بنی مهد


21. ابهام مفهوم «تصویر درست و منصفانه» (در ایران «ارائه به نحو مطلوب») به نفع کیست؟

دوره 8، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 83-110

یحیی حساس یگانه؛ مرضیه توحیدی نژاد


22. میزان بکارگیری قابلیت‌های سیستم اطلاعاتی رایانه‌ای حسابداری صاحب‌کاران در اجرای روش‌های تحلیلی توسط حسابرسان

دوره 8، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 111-134

مهدی مرادی؛ محمدعلی باقرپور ولاشانی؛ عبداله آزاد؛ مصطفی قناد


23. اثر کیفیت حسابرسی بر میزان خطای سود پیش‌بینی شده واحدهای تجاری: معیار رتبه‌بندی حسابرس

دوره 7، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 135-152

محمد حسین ودیعی؛ بهزاد کاردان؛ رحمت اله هوشمندزعفرانیه


24. گزارش کنونی و جدید حسابرس: دیدگاه حسابرسان ایرانی

دوره 7، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 95-116

ندا جعفری؛ مهناز ملانظری


25. بررسی سودمندی روش‌های مختلف انتخاب متغیرهای پیش‌بین در پیش‌بینی نوع اظهارنظر حسابرسان

دوره 7، شماره 3، بهار 1397، صفحه 81-102

شکراله خواجوی؛ مصطفی کاظم نژاد؛ علی‌اصغر دهقانی‌سعدی؛ علیرضا ممتازیان