موضوعات = بازار سرمایه
فراترکیب اثرات پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) بر متغیرهای بازار سرمایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22051/jera.2024.46265.3203

وحید احمدیان؛ رقیه نامور


ارزیابی پیشران‌های کلیدی بروز حسابداری خلاقانه در آینده‌ی مشروعیت گزارشگری مالی شرکت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22051/jera.2024.45015.3168

امیرحسین اسدی؛ حسین بدیعی؛ رویا دارابی؛ نوروز نوراله زاده


ارائه الگوی پیشنهادی جهت اندازه گیری ریسک اعتباری در بانک ملی ایران (با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22051/jera.2018.21449.2123

اردشیر سالاری؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ قدرت الله طالبنیا


تاثیر ویژگی‌های هیات مدیره و اندازه شرکت بر شفافیت مالیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22051/jera.2024.30065.2636

آزاده مداحی


بسط شیوه های بشردوستانه در پیاده‌سازی حسابداری براساس فرآیند پدیدار شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.22051/jera.2024.46504.3215

محمد شهسوارزاده؛ حمیدرضا شماخی؛ آرزو خسروانی


اثر شیوع کووید-19 بر کارایی محافظه کارانه شرکتها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1403

10.22051/jera.2024.43822.3139

علی اکبر فرزین فر؛ محمدتقی کبیری؛ یاسمن خلیلی؛ الهام درجاتی


چارچوب برآورد نرخ تنزیل قراردادهای بیمه‌ای براساس استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 17

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1403

10.22051/jera.2024.46871.3234

علی رحمانی؛ لیلی نیاکان؛ مهناز محمودخانی؛ آلین آواساپیان


رابطه بین ویژگی‌های مدیر مالی و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 89-114

10.22051/jera.2024.45331.3173

محمدحسین صفرزاده؛ محمدرضا آسیایی؛ زهرا رضایی فر


تاثیر انحراف توجه سهامدار ان نهادی بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 139-164

10.22051/jera.2023.44270.3148

سید علی واعظ؛ رحیم بنابی قدیم؛ محمد حسین قلمبر؛ علی قناد


رتبه بندی اعتباری شرکتهای بورسی بر اساس اطلاعات گزارشگری مالی در بانک ها

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 227-248

10.22051/jera.2023.44334.3150

محمد جهانگیریان؛ فرزین رضایی؛ رضا احتشام راثی


بررسی رابطه بین شهرت شرکت، برندکارفرمایان و مسئولیت اجتماعی شرکتی

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 221-244

10.22051/jera.2023.44319.3149

علی اژدری؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ الهه تقیان عمانی


تبیین کیفیت افشاء با محوریت تئوری ساخت یابی از منظر اسلام

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 99-132

10.22051/jera.2023.42166.3065

ایمان زارع؛ علی ترک زاده ماهانی؛ فاطمه مومنی