موضوعات = بازار سرمایه
تعداد مقالات: 100
2. بررسی ارتباط بین سطح افشای اطلاعات کنترل داخلی و کیفیت سود

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 103-122

10.22051/jera.2018.17354.1798

علی ابراهیمی کردلر؛ امید آخوتدی


3. مدل‌بندی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اعتماد اجتماعی و اجتناب مالیاتی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 221-246

10.22051/jera.2018.18888.1916

یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی؛ محمد نوروزی


4. عملکرد مالی و کارکردهای مدیریت لحن نوشتار در گزارشگری مالی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 29-48

10.22051/jera.2017.10039.1286

عبدالرضا محسنی؛ فریدون رهنمای رودپشتی


6. طراحی مدل رتبه بندی شرکتها از منظر کیفیت سود حسابداری

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 201-220

10.22051/jera.2019.24005.2307

صدیقه دوستیان؛ شهناز مشایخ


7. آنچه اقلام تعهدی در مورد جریان های نقدی آتی می گویند

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 143-169

10.22051/jera.2018.19174.1946

فرزانه یوسفی اصل؛ الهام حمیدی؛ سیدجواد میرعباسی


9. تأثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر سیاست نگهداشت وجه نقد

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 123-142

10.22051/jera.2018.19067.1931

محمد نصیری؛ ایوب یغمائی علیشاه


11. بررسی تأثیردانش مالی اعضای هیئت مدیره بر مدیریت واقعی سود

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 171-197

10.22051/jera.2018.19247.1951

محمد وحدانی؛ الهام علی اکبری


12. رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و مدیریت سود حسابداری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 77-99

10.22051/jera.2018.18787.1911

نازنین بشیری منش؛ جواد اورادی


15. تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر جریان نقد عملیاتی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 121-142

10.22051/jera.2018.17647.1820

عقیل فرهنگیان؛ فرزانه حیدرپور


17. تأثیر گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 323-350

10.22051/jera.2018.18280.1877

مهدی ناظمی اردکانی؛ زهره عارف منش؛ سمیه دهقان دهنوی


24. تدوین مدل بلوغ واحد حسابداری در شرکت‌های ایرانی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 175-196

10.22051/jera.2018.22058.2174

فاطمه قشقایی؛ شهناز مشایخ


25. مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های بحران‌زده و شرکت‌های سالم

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 345-362

10.22051/jera.2017.15051.1647

علی آشتاب؛ حمید حقیقت؛ غلامرضا کردستانی