موضوعات = بازار سرمایه
تعداد مقالات: 100
1. طراحی مدل رتبه بندی شرکتها از منظر کیفیت سود حسابداری

دوره 9، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 201-220

صدیقه دوستیان؛ شهناز مشایخ


2. عملکرد مالی و کارکردهای مدیریت لحن نوشتار در گزارشگری مالی

دوره 9، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 29-48

عبدالرضا محسنی؛ فریدون رهنمای رودپشتی


3. بررسی ارتباط بین سطح افشای اطلاعات کنترل داخلی و کیفیت سود

دوره 9، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 103-122

علی ابراهیمی کردلر؛ امید آخوتدی


5. مدل‌بندی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اعتماد اجتماعی و اجتناب مالیاتی

دوره 9، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 221-246

یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی؛ محمد نوروزی


7. تأثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر سیاست نگهداشت وجه نقد

دوره 9، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 123-142

محمد نصیری؛ ایوب یغمائی علیشاه


8. آنچه اقلام تعهدی در مورد جریان های نقدی آتی می گویند

دوره 9، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 143-169

فرزانه یوسفی اصل؛ الهام حمیدی؛ سیدجواد میرعباسی


9. رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و مدیریت سود حسابداری

دوره 9، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 77-99

نازنین بشیری منش؛ جواد اورادی


11. بررسی تأثیردانش مالی اعضای هیئت مدیره بر مدیریت واقعی سود

دوره 9، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 171-197

محمد وحدانی؛ الهام علی اکبری


17. تأثیر گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت

دوره 8، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 323-350

مهدی ناظمی اردکانی؛ زهره عارف منش؛ سمیه دهقان دهنوی


19. تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر جریان نقد عملیاتی

دوره 8، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 121-142

عقیل فرهنگیان؛ فرزانه حیدرپور


21. بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته‌های حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی

دوره 8، شماره 3، بهار 1398، صفحه 234-255

روشنک سعادتمند؛ سید مصطفی علوی


23. بررسی تأثیر چرخه عمر بر سیاست‌های مالی،سرمایه‌گذاری،بدهی و نقدینگی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 155-174

ضحی سواری؛ محمد رضا رستمی؛ ابراهیم عباسی


25. بررسی تاثیر میانجی‌گری چسبندگی هزینه‌ها بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت و ارتباط ارزشی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 85-104

اسفندیار ملکیان؛ یحیی کامیابی؛ علیرضا نجف پور کردی