کلیدواژه‌ها = اضافه ارزشیابی سهام
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و افشای اینترنتی اطلاعات مالی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 79-103

مهدی صالحی؛ محمود موسوی شیری؛ یاسر رضوی