کلیدواژه‌ها = سودآوری
تعداد مقالات: 6
2. بررسی رابطة بین اندازه شرکت، نوع صنعت و سودآوری با افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 87-103

10.22051/jera.2015.1994

غلامحسین مهدوی؛ عباسعلی دریائی؛ رضیه علی خانی؛ مهدی مرانجوری


3. رابطه بین اقلام غیرعادی حسابهای دریافتنی و کیفیت سود

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 47-60

10.22051/jera.2014.615

غلامحسن الهیاری؛ بهمن بنی مهد


4. اثر دوره‌های مختلف چرخه عمر بر سودآوری و رشد بنگاه‌های تجاری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 49-66

10.22051/jera.2013.531

پرویز پیری؛ محمد ایمانی برندق؛ سیامک اللهوردیزاده


6. تأثیر عوامل خاص شرکت بر ساختار سررسید بدهی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 39-62

10.22051/jera.2013.524

حسنعلی اخلاقی؛ زهره حاجیها