کلیدواژه‌ها = داده‌های تابلویی
تعداد مقالات: 1
1. اثر ویژگی‌های شرکت بر ماندگاری اعضای هیئت‌مدیره

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 79-99

فرزین رضایی؛ خدیجه موسویان