کلیدواژه‌ها = فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی
تعداد مقالات: 1
1. عرضه عمومی اولیه : مدیریت سود و ساختار مالکیت

دوره 4، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 17-32

سید مجتبی شفیع پور؛ فرزانه جلالی علی آبادی