کلیدواژه‌ها = فرضیه علامت دهی
تعداد مقالات: 1
1. عرضه عمومی اولیه : مدیریت سود و ساختار مالکیت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 17-32

10.22051/jera.2015.628

سید مجتبی شفیع پور؛ فرزانه جلالی علی آبادی