کلیدواژه‌ها = سود واقعی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-16

10.22051/jera.2015.625

علی ثقفی؛ قاسم بولو؛ محمد مهدی دانا