کلیدواژه‌ها = سایر هزینه‌های عملیاتی
تعداد مقالات: 1
1. آزمون تجربی چسبندگی هزینه : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 163-177

سکینه شیبه؛ زهرا فتحی؛ سحر سپاسی