کلیدواژه‌ها = دارایی‌های نامشهود
تعداد مقالات: 5
3. مربوط بودن داراییهای نامشهود در هر یک از مراحل چرخه عمر

دوره 5، شماره 3، بهار 1395، صفحه 1-14

جواد مرادی؛ هاشم ولی پور؛ مهرداد صالحی


4. تعیین ارزش دارایی‌های نامشهود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 223-238

بیتا مشایخی؛ هانیه بیرامی؛ هانی بیرامی


5. ارتباط ارزشی سرقفلی گزارش‌شده

دوره 3، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 111-124

علی رحمانی؛ مهسا قاسمی