کلیدواژه‌ها = مالیات الکترونیکی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک مدل ساختاری جهت اخذ مالیات الکترونیکی (مطالعه موردی استان فارس)

دوره 2، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 93-112

مهدی مشکی؛ مرتضی مریمی یعقوبیان؛ مهدی همتی آسیا برکی