کلیدواژه‌ها = جریان های نقد سرمایه گذاری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها بر اساس ارقام حاصل از وجوه نقد

دوره 1، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 89-103

مهدی مراد زاده فرد؛ محمد صیادی