کلیدواژه‌ها = ارزش شرکت
تعداد مقالات: 10
1. رابطه ویژگیهای هیأت مدیره و ارزش شرکت در شرایط تحریم اقتصادی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

نرگس سرلک؛ زهره حیدری؛ سمیه فتحی؛ مهناز آهنگری


2. بررسی عوامل رفتاری مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت

دوره 9، شماره 3، بهار 1399، صفحه 53-76

مرتضی بیات؛ محمد نوروزی؛ زهرا میر اشرفی؛ علی اکبر پورموسی


4. بررسی تأثیر ثبات مدیریتی بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 245-275

حسن ولیان؛ محمدرضا عبدلی؛ علی استادهاشمی؛ رضا طهماسبی زاده


5. تأثیر گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت

دوره 8، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 323-350

مهدی ناظمی اردکانی؛ زهره عارف منش؛ سمیه دهقان دهنوی


6. آزمون رویکرد کارایی مدیریت سود و نقش آن در ارزش آفرینی

دوره 3، شماره 3، بهار 1393، صفحه 159-177

نقی فاضلی؛ رمضانعلی رویایی؛ زهرا پورزمانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی


7. اثر دوره تصدی مدیریت بر ارزش شرکت، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی

دوره 3، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 21-39

زهرا دیانتی دیلمی؛ مهدی مرادزاده فرد؛ علی مظاهری


8. بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و خالص سرمایه گذاری

دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 167-189

یونس بادآور نهندی؛ سعید درخور


9. تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت هادر بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 33-50

ابراهیم عباسی؛ فاطمه رستگارنیا