کلیدواژه‌ها = اقلام تعهدی اختیاری
تعداد مقالات: 9
2. مدیریت، مدیریت نوشتار و مدیریت سود

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-52

10.22051/jera.2017.9465.1242

فریدون رهنمای رودپشتی؛ عبدالرضا محسنی


4. تأثیر وضعیت و کیفیت گزارش حسابرسی بر حجم معاملات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 63-80

10.22051/jera.2017.2841.

محمدرضا عباس زاده؛ سعید سمایی رهنی؛ علی خلیلیان موحد؛ فرشته مشتاق


5. رابطه مدیریت سود با عملکرد بازار شرکت های توزیع کننده سود سهمی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 145-166

10.22051/jera.2015.635

کیهان مهام؛ سعید علی پور؛ بهمن طالبی


6. رابطه بین کیفیت افشا و محافظه‌کاری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-19

10.22051/jera.2013.574

نظام الدین رحیمیان؛ مهدی ابراهیمی میمند