کلیدواژه‌ها = پایداری سود
تعداد مقالات: 10
1. تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر جریان نقد عملیاتی

دوره 8، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 121-142

عقیل فرهنگیان؛ فرزانه حیدرپور


4. بررسی تأثیر پایداری سود و شرایط اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری

دوره 5، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 89-112

مهدی بهار مقدم؛ سیدعلی موسوی گوکی


5. بررسی روند رابطه بین کیفیت سود و قابلیت اعتماد در دوره بعد از الزام استانداردهای حسابداری

دوره 5، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 73-88

هاشم نیکومرام؛ یونس بادآور نهندی؛ محمد همتی مازگر


6. بررسی تغییرات کیفیت سود در طول زمان با استفاده از داده های پنلی

دوره 4، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 71-84

فرهاد فلاح نژاد؛ محمد صیادی


7. رابطه کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی

دوره 3، شماره 3، بهار 1393، صفحه 37-53

منصور نخعی؛ کاوه مهرانی


8. بررسی رابطه بین پایداری سود و یکنواختی نرخ مالیات پرداختی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 147-166

مهسا قاسمی؛ منیژه رامشه؛ شهناز مشایخ